Färre sjukhus ska utföra högspecialiserad vård

Den högspecialiserade vården ska koncentreras till färre sjukhus för att läkare och vårdteam ska få tillräcklig träning för att bli bra på att utföra specifika ingrepp. Det bedöms leda till att färre patienter dör i onödan.

I dag utförs avancerad sjukvård ofta på allt för många enheter. Därför föreslår regeringen i en lagrådsremiss ett […]

Av |28 september, 2017|Nyheter|

Köpmännen drar på smilbanden

När regeringens förslag till statsbudget offentliggjordes jublade handels företrädare över beskeden om kommande ökad köpkraft tack vare höjt barnbidrag och sänkt pensionärsskatt. Men redan nu ser vi att köpmännen drar på smilbanden: Försäljningsvolymen i detaljhandeln har det senaste året ökat med 2,8 procent.

Statistiska centralbyrån, SCB, rapporterar att dagligvaruhandeln ökade med 1,3 procent medan sällanköpsvaruhandeln […]

Av |28 september, 2017|Nyheter|

Svenskt nötkött till Taiwan

Sverige blir tillsammans med Nederländerna, de första europeiska länder som får exportera nötkött till Taiwan.

– Att våra svenska nötköttsföretag nu har en ny marknad att exportera till är väldigt glädjande. Ökade möjligheter för företag att exportera skapar fler jobb och hållbar tillväxt, inte minst på landsbygden. Det svenska köttet – som är förknippat med […]

Av |28 september, 2017|Landsbygd, Nyheter|

Terrorismresor kan bli straffbart

Terrorismresor till hemlandet och självstudier i vapen- och sprängämnestekniker föreslås bli straffbart, enligt en ny utredning som lämnats över till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Utredare har varit Lars Werkström, rättschef vid Åklagarmyndigheten. Förslagen handlar främst om hur EU:s direktiv om bekämpning av terrorism ska genomföras. Ett förslag går ut på att straffansvaret för mottagande […]

Av |28 september, 2017|Nyheter, Rättsväsen|

Gå och jobba bra för hälsan

Gå och jobba. Bokstavligt. Det kan bli det nya sättet att få annars stillasittande att bli mer hälsosamt rörliga under arbetsdagen. Ett forskningsprojekt vid KTH studerar hur man under gå-möten kan dokumentera det som sägs genom att omvandla tal till text.

Arbetsmiljöverkets tidning Arbetsliv refererar till en grupp forskare i Kanada. De har väckt […]

Av |27 september, 2017|Nyheter|

Riksdagens nya EU-information

Riksdagens informationssida på nätet, eu-upplysningen.se, försvann, men är nu ersatt av den nya webbplatsen eu.riksdagen.se. Sveriges riksdags EU-information är tänkt att göra det enkelt att förstå hur EU fungerar.

Informationen presenteras på olika nivåer – från lätt och sammanfattande till mer fördjupande och förklarande.

– Med hjälp av grafik, intervjuer och film visar vi på ett […]

Av |27 september, 2017|Nyheter|

Namnfest för fästingar

Nu har 24 fästingar fått svenska namn. Vissa av dessa är inte så förtjusta i människor utan går hellre på smågnagare och fåglar.

– Många fästingar har favoriter som värddjur, till exempel påträffas backsvalefästingen uteslutande på backsvalor och den kortbenta fladdermusfästingen uppvaktar bara fladdermöss, säger initiativtagaren till namngivningen, forskare Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt […]

Av |27 september, 2017|Energi och Miljö, Landsbygd, Nyheter|

LO: Nu minskar löneskillnaderna mellan män och kvinnor

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar för första gången på nästan 10 år. Även om skillnaderna mellan män och kvinnors löner fortfarande är stora. Det visar LOs årliga lönerapport.

För första gången sedan 2007-2008 ökade lönerna mer för kvinnor än för män år 2015-2016.

– Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är det mest medeltida vi har […]

Av |27 september, 2017|Nyheter|
  • Exporten agerade draglok och både varu- och tjänsteexporten växte. Totalt bidrog exporten med 1,0 procentenheter till BNP-tillväxten under årets andra kvartal. Foto: Göteborgs Hamn. Exporten agerade draglok och både varu- och tjänsteexporten växte. Totalt bidrog exporten med 1,0 procentenheter till BNP-tillväxten under årets andra kvartal. Foto: Göteborgs Hamn.

Exporten driver på tillväxten

Tillväxten tog ny fart under andra kvartalet och Sveriges ekonomi uppvisade den högsta tillväxttakten sedan fjärde kvartalet 2015. Det rapporterar SCB. Samtidigt indikerar Konjunkturinstitutets barometerindikator en betydligt starkare tillväxt än normalt i svensk ekonomi.

Parallellt med att tillväxten åter svingat sig uppåt konstaterar SCB att hushållens lån fortsätter att öka, konsumtionslånen allra mest med en […]

Av |27 september, 2017|Nyheter|

Sverige kan få E-krona

I takt med att Sverige går mot ett allt mer kontantlöst samhälle, och privata företag har lösningar som swish, ett digitalt betalningssätt, har nu Riksbanken börjat utreda om Sverige ska få ett offentligt, digitalt alternativ, en e-krona.

Digitala betalningar, till exempel med kort, är på väg att slå ut betalningar med sedlar och mynt. Denna […]

Av |27 september, 2017|Ekonomi och Skatter, Nyheter|