Mix Megapol, NRJ och RIX FM får varsitt nationellt nät

De kommersiella radiostationerna Mix Megapol, NRJ och RIX FM har nu fått tillstånd av Myndigheten för press, radio och tv, MPRT, att sända över varsitt nationellt nät – vilket ska göra det möjligt för dem att öka sina reklamintäkter.

Myndigheten för press, radio och tv har nu – för första gången – delat ut nationella […]

Av |31 oktober, 2017|Nyheter|

Folkbokföringen sköts inte tillräckligt bra av Skatteverket

Skatteverket är inte tillräckligt bra på att upprätthålla kvaliteten i folkbokföringen. Det visar en granskning genomförd av Riksrevisionen, som befarar att den bristande kontrollen ökar risken för välfärdsbrott, till exempel bidragsfusk.

Folkbokföringen ska tillgodose samhällets behov av basuppgifter om befolkningen. Den används bland annat vid utbetalningar inom trygghetssystemen, vid beskattning och vid beslut om var […]

Av |31 oktober, 2017|Nyheter|

Matkedjorna arbetar med arbetsmiljön

Över hälften av alla arbetsplatser brister i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket har granskat 1 700 arbetsplatser. Men det finns också positiva tendenser – bland annat inom detaljhandeln där många unga arbetar.

– Vi gjorde många besök i detaljhandeln och det visade sig att de stora kedjorna har kommit väldigt långt. Många av de mindre butikerna däremot behöver […]

Enklare betala ut statliga pengar till mindre flygplatser

Regeringen förenklar reglerna för att kunna betala ut offentliga stöd till driften av de icke-statliga flygplatserna.

De nya reglerna, som träder ikraft den 1 januari 2018, bygger på ett beslut som EU-kommissionen tog i våras och innebär att det blir möjligt för det offentliga att täcka förlusterna för alla flygplatser som har mindre än 200 […]

Av |31 oktober, 2017|EU, Infrastruktur, Nyheter|

Många bilbränder är bedrägeri

Försäkringsbolagen har gjort 325 utredningar av bilbränder och 54 procent av dessa har visat sig vara försök till försäkringsbedrägeri, visar statistik från Larmtjänst.

Bilbränder kostar försäkringsbranschen närmare 200 miljoner kronor per år. Den genomsnittliga försäkringsersättningen för en bilbrand uppgår till drygt 30 000 kronor.

Under 2017 lägger försäkringsbranschen extra resurser på att utreda om försäkringsbedrägerier är […]

Av |31 oktober, 2017|Nyheter|

Stor undersökning om kvinnors lägre pensioner

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska undersöka vad som ligger bakom att kvinnor i större utsträckning än män lämnar arbetsmarknaden i förtid.

Kvinnor har i genomsnitt ungefär 30 procent lägre pensioner jämfört med män och den främsta orsaken till det är ojämställdheten på arbetsmarknaden. Kvinnor har lägre löner än män, arbetar i högre utsträckning deltid och […]

Kommunernas handlingsplan mot extremism

Hälften av landets kommuner har en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. En slutsats som dras i rapporten är att det finns svagt lagstöd, forskningsstöd och erfarenheter som motiverar att alla kommuner ska anta handlingsplaner.
Segerstedtinstitutet har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en forskningsrapport om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism såg ut […]

Av |30 oktober, 2017|Kommuner, Migration, Nyheter|

Riksrevisorerna ska granska pensionerna och försvaret

Riksrevisionen kommer de närmaste åren i sin effektivitetsgranskning av statliga myndigheter att fokusera på sju områden, bland annat socialförsäkringar och pensioner och försvar och säkerhet. Det framgår av den granskningsplan som Riksrevisionen presenterade på måndagen.

Riksrevisionen ska i enlighet med lag varje år upprätta en granskningsplan, som beskriver granskningsverksamhetens utgångspunkter och inriktning. De tre av […]

Av |30 oktober, 2017|Nyheter|

Sänkt bashastighet i tätort

Trafikanalys föreslår att 40 km/h införs i tättbebyggt område i stället för 30 kilometer. Då sparar man liv samtidigt som resförlusten inte blir så stor.

Trafikanalys har identifierat ett intervall på 3 till 17 färre omkomna per år som en beräknad effekt av en sänkt bashastighet till 40 km/h.

Antalet varierar beroende på hur mycket den […]

Av |30 oktober, 2017|Nyheter|

55-åriga kvinnor trivs på jobbet

Det är tydliga skillnader mellan män och kvinnors upplevelse av arbetsmiljön. En kraftig ökning av psykiskt obehag inför jobbet framförallt för den yngre åldersgruppen upp till 30 år sker, enligt en ny undersökning från Sveriges Företagshälsor.

Ökningen innebär att nästan en miljon människor har känt psykiskt obehag att gå till arbetet några gånger i månaden […]