Lönelyften har börjat öka

Lönerna på svensk arbetsmarknad steg totalt sett med 2,6 procent från augusti i fjol till och med augusti i år. Ökningarna var större i offentlig sektor än i näringslivet. Det visar preliminär statistik från Medlingsinstitutet.

– Vi vet att satsningar på lärares och undersköterskors löner bidrar till löneutvecklingen just nu, främst i offentlig sektor. Samtidigt […]

Av |30 oktober, 2017|Nyheter|

Nordisk tillit och prisutdelning på Nordiska rådets höstsession

100-årsjubilerande Finland står som värd när Nordiska rådet möts nästa vecka. Rapport om fördjupat energipolitiskt samarbete, debatt om den nordiska tilliten – och utdelning av  priser i litteratur, barn- och ungdomslitteratur, musik, film och miljö, står på agendan under de tre dagarna i Helsingfors.

På Nordiska rådets höstsession, som pågår 31 oktober – 2 november, […]

Av |27 oktober, 2017|Nyheter|

Produktionskapaciteten bromsar redan hög tillväxt

Industriföretagen är fortsatt mycket nöjda med orderstockarna och produktionskapaciteten har byggts ut ytterligare. Kapaciteten anses trots det inte vara tillräcklig och det främsta hindret för ökad produktion uppges inte längre vara efterfrågeläget utan brist på maskin- och anläggningskapacitet. Det konstateras i Konjunkturinstitutets barometerindikator, som pekar på en betydligt starkare tillväxt än normalt i svensk […]

Av |27 oktober, 2017|Nyheter|

Forskning om högriskspel på nätet

Kronofogden lägger 650 000 kronor på forskning om högriskspel på nätet och skuldsättning.

– Vi hoppas att forskningen ska kasta nytt ljus över sambandet mellan högriskspel på nätet och överskuldsättning, säger biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen .

Anders C. Håkansson , professor i beroendemedicin med särskild inriktning på spelberoende vid Lunds universitet, får knappt 650 000 […]

Av |27 oktober, 2017|Nyheter|

Nordiska stödpengar förbättrar miljön i nordvästra Ryssland

De nordiska länderna fortsätter sina gemensamma insatser för att förbättra miljön och bekämpa klimatförändringar i nordvästra Ryssland. Nio  miljöprojekt får stöd i det samarbetsprogram som lanserats av de nordiska miljöministrarna.

Sammanlagt 28 projektansökningar hade inkommit när tidsfristen gick ut i mitten av maj, och efter en utvärdering beviljades nio av dem finansiering.

De utvalda projekten innehåller […]

Av |27 oktober, 2017|Nyheter|

Sverige arrangerar internationell konferens mot skatteflykt

Skatteverket och Sida får regeringens uppdrag att anordna en internationell konferens med sikte på att hjälpa skattemyndigheterna i låg- och medelinkomstländer att upptäcka och motverka skatteflykt.

Skatteintäkter är grunden till att bygga och långsiktigt finansiera ett fungerande samhälle. I många länder är kapital- och skatteflykt stora problem som hindrar utveckling. Uteblivna skatteintäkter slår också särskilt […]

Av |26 oktober, 2017|Nyheter|

Måttliga hyreshöjningar de senaste tio åren

Samtidigt som villa- och bostadsrättspriserna skjutit i höjden de senaste åren har höjningarna i hyresbostäderna varit måttliga, under en procent de två senaste åren. Det visar Statistiska centralbyrån, SCB.

Mellan 2016 och 2017 ökade hyrorna med i genomsnitt 0,7 procent. Det ligger på samma låga nivå som förra året.

Den högsta hyresförändringen under de senaste […]

Av |26 oktober, 2017|Nyheter|

Studielån hamnar hos Kronofogden i onödan

87 000 personer har betalningsproblem med sina studielån, det är sju procent av alla låntagare med studielån. Centrala studiestödsnämnden CSN har flest kunder med betalningsproblem hos Kronofogden. Många helt i onödan.

Fyra av tio med studielånsskulder hos Kronofogden har så låga inkomster att de kan ha rätt att skjuta på återbetalningen till CSN. Under 2016 […]

Av |26 oktober, 2017|Nyheter, Utbildning och Skola|

Räntan kvar på minus 0,5 procent

Konjunkturen behöver fortsätta att sätta avtryck i priserna  innan det blir dags att höja styrräntan. Det framhåller Riksbankens direktion, som på torsdagen meddelade att räntan ligger kvar på minus 0,5 procent.

Konjunkturen är stark och inflationen är nära målet på två procent. För att inflationen ska ligga kvar nära två procent behöver penningpolitiken vara fortsatt […]

Av |26 oktober, 2017|Nyheter|

Brott ska hanteras snabbare

Regeringen har gett ett antal myndigheter i uppdrag att starta en försöksverksamhet för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott.

Målet med försöksverksamheten är att lagföringstiden i ett första steg ska kunna halveras för de brott som handläggs inom ramen för snabbförfarandet. I verksamhetens andra steg ska lagföringstiderna kunna kortas ytterligare. Stöld, […]

Av |26 oktober, 2017|Nyheter, Rättsväsen|