Större löneökningar i offentlig sektor än i näringslivet

Lönerna stiger något snabbare i offentlig sektor än i näringslivet. Det konstaterar Medlingsinstitutet, vars bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna senaste året fram till och med september stigit med 2.8 procent.

Från och med april i år omfattas många löntagare av nya löneavtal. För årets andra och tredje kvartal visar beräkningarna att lönerna i genomsnitt […]

Av |30 november, 2017|Nyheter|
  • Vi varnar för att arbetsmiljöer där sexuella trakasserier förekommer medverkar till att den psykiska ohälsan bland kvinnor i Sverige är så utbredd, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden. Vi varnar för att arbetsmiljöer där sexuella trakasserier förekommer medverkar till att den psykiska ohälsan bland kvinnor i Sverige är så utbredd, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden.

7 av 10 kvinnor sexuellt trakasserade

66 procent av kvinnorna i åldrarna 16-80 år anger att de har blivit sexuellt trakasserade och 41 procent har mått psykiskt dåligt efter det. En fjärdedel uppger att det har blivit sexuellt trakasserade på arbetsplatsen. Detta visar en ny Sifo-undersökning som har genomförts på uppdrag av Hjärnfonden.

- Relationer till kollegor och chefer har påverkan […]

Av |30 november, 2017|Jämställdhet, Nyheter|

EU:s jordbrukspolitik behöver moderniseras

Jordbrukspolitiken inom EU behöver moderniseras för ett hållbart jordbruk i Europa. Flera av de åtgärder som nu berättigar till stöd har liten eller ingen avsedd effekt, enligt forskare från bland annat Lunds universitet.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik omsätter närmare 40 procent av unionens budget. Forskare från universitet i bland annat Tyskland, Sverige, Frankrike och Österrike har […]

Av |30 november, 2017|Landsbygd, Nyheter|

Skatt på kapital när man utvandrar

Skatteverket föreslår att de personer som ska utvandra och har en nettovinst på över 100 000 kronor på sina kapitaltillgångar ska ta upp detta till beskattning. Tillgångar som omfattas av utflyttningsbeskattning är bland annat aktier och andelar i svenska handelsbolag.

Tillgångar på investeringssparkonton, tillgångar som ingår i en näringsverksamhet samt fastigheter och bostadsrätter ska inte […]

Svenska ekonomins motståndskraft är tillfredsställande, men…

Den svenska ekonomins motståndskraft är tillfredsställande. Men det är i nuvarande unikt starka läge med tillväxt och fallande arbetslöshet viktigt att fortsätta bygga motståndskraft mot kommande påfrestningar.

Den maningen kommer från Finansinspektionen, FI, i årets andra stabilitetsrapport, som släpptes på onsdagen. Av den framgår att den ekonomiska uppgången har stärkts ytterligare jämfört med för ett […]

Av |29 november, 2017|Nyheter|

Människors rädsla att bli arbetslös den lägsta på 16 år

Betydligt starkare tillväxt än normalt i svensk ekonomi. Den slutsatsen drar Konjunkturinstitutet grundad på Barometerindikatorn, som steg från 113,4  i oktober till 114,1 i november. Hushållen bedömer risken att själv bli arbetslös som den lägsta på sexton år.

I näringslivet bidrog tillverkningsindustri och detaljhandel till uppgången. Hushållens konfidensindikator steg för andra månaden i rad […]

Av |29 november, 2017|Nyheter|

Fem nya och större statsisbrytare behövs för bredare rännor

De fem svenska statsisbrytarna börjar bli ålderstigna och behöver bytas ut. Det anser Sjöfartsverket, som planerar för att successivt ta Ale, Atle, Ymer och Frej och allra sist Oden ur bruk inom 13 år. De nya isbrytarna ska bli större och kunna bryta bredare rännor.

Sjöfartsverket har gjort en förstudie där det föreslås att statsisbrytarna […]

Av |29 november, 2017|Nyheter|

Tuffare tag mot partiers pengar

Regeringen föreslår ökad insyn i partiers finansiering. Varje parti och ledamot på central, regional och lokal nivå blir redovisningsskyldiga för sin verksamhet och anonyma bidrag förbjuds.

Lagen om insyn i finansiering av partier gäller sedan 2014. Lagen ger allmänheten insyn i hur partier på central nivå finansierar sin politiska verksamhet och hur deras valkandidater finansierar […]

Av |29 november, 2017|Demokrati, Nyheter|

Stockholm blir äldre

Stockholms läns befolkning växer i rekordtakt. Det leder till att åldersgruppen över 80 år blir betydligt större redan till år 2025, enligt Stockholms Handelskammare.

- Att människor lever längre och friskare liv är i grunden glädjande, men kommunerna måste naturligtvis planera och investera för att möta behovet av välfärd, säger Fredrik Torehammar, näringspolitisk expert.

Stockholms län […]

Sverige lider brist på specialkompetens

Sverige toppar för andra året i rad listan som den mest pressade arbetsmarknaden av över 30 länder, medan bristen på specialistkompetens minskar världen över. Bristen har bland annat ökat på seniora redovisningsekonomer, enligt siffror från rekryteringsföretaget Hays.

Globalt har trycket på arbetsmarknaden minskat något jämfört med föregående år. Som orsak nämns tillgången på allt fler […]

Av |29 november, 2017|Arbete och Näringsliv, Nyheter|