DÖ som inte riktigt dog – men som lever på lånad tid inför valet 2018

DÖ var den historiska politiska uppgörelsen som höll på att dö – men som i praktiken lever vidare, om än på lånad tid. Kommer DÖ att överleva ännu ett val..? Inför valåret 2018 rekapitulerar Statskoll.se vad som hänt sedan Decemberöverenskommelsen slöts och mindre än ett år senare gick upp i rök.

Minns för tre år […]

Av |30 december, 2017|Demokrati, Nyheter|

Satsning på undersköterskor skjuter på löneutvecklingen

Lönerna i Sverige har totalt sett ökat med 2,6 procent i oktober jämfört med samma månad i fjol. För perioden april–oktober ökade lönerna i genomsnitt med 2,7 procent, vilket kan jämföras med 2,4 procent i genomsnitt det första kvartalet. Det visar statistik som bearbetats av Medlingsinstitutet.

– Lönerna har den senaste tiden ökat lite snabbare […]

Av |29 december, 2017|Nyheter|
  • Skogar har en central roll när det gäller påverkan på klimatet eftersom de både tar upp koldioxid och samtidigt avger växthusgaser och reaktiva kolväten. Foto Ylva van Meeningen Skogar har en central roll när det gäller påverkan på klimatet eftersom de både tar upp koldioxid och samtidigt avger växthusgaser och reaktiva kolväten. Foto Ylva van Meeningen

Granskogen påverkar klimatet

Inom kort startar två nya forskningsprojekt vid Lunds universitet för att undersöka hur granskogens egna partikelutsläpp påverkar klimatet. Trädens utsläpp av reaktiva kolväten tycks nämligen ha en avkylande effekt på klimatet.

I Sverige täcks nästan 70 procent av markytan av skog, huvudsakligen av kommersiellt förvaltad barrskog. Skogar har en central roll när det gäller påverkan […]

Av |29 december, 2017|Energi och Miljö, Nyheter|

Arbetskraftsinvandrare ska inte kastas ut

Under de gångna åren har arbetskraftsinvandrare  tvingats lämna Sverige när deras arbetsgivare begått mindre misstag gällande villkoren för arbetstillstånd. Regeringen anser inte att det är rimligt att arbetstagaren får ta hela ansvaret för misstag som begås av arbetsgivaren, och nu har en utredning lämnats.

Utredare Bertil Ahnborg föreslår att det ska bli möjligt att under […]

Av |29 december, 2017|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

Lyckad hjälp för sjukskrivna kunna jobba

Rehabiliteringskoordinatorns insatser och kompetens uppskattas av både patienter och behandlande medarbetare, särskilt av läkarna. Det visar en sammanställning från Sveriges Kommuner och Landsting SKL.

Rapporten visar att koordinatorns roll och mandat i landstingen under 2016 varierar från att ha en mycket aktiv roll till en mer passiv. Men när rehabiliteringskoordinatorn väl är etablerad på en […]

Av |29 december, 2017|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

Ljus påverkar hur du mår

Att vistas i dagsljus spelar roll för människors hälsa och välbefinnande. Bland annat påverkas regleringen av dygnsrytm, sömn och vakenhet, humör- och stress, enligt Folkhälsomyndigheten.

- Eftersom vi vistas så mycket inomhus är ljustillgången i bostäder och andra allmänna lokaler såsom skol- och vårdlokaler viktig. Men när städerna förtätas finns det en risk att dagsljuset […]

Knark i kabinväska

Två personer födda 1968 och 1956 har åtalats vid Malmö tingsrätt misstänkta för grovt narkotikabrott. Värdet på narkotikan i missbrukarledet uppskattas till över 3,5 miljoner kronor.

I början av april fick Tullverket ett tips om narkotikasmuggling i en rumänskregistrerad bil och inledde en spaning. Spaningspersonalen observerade en man i 60-årsåldern på cykel som överlämnade en […]

Av |29 december, 2017|Nyheter, Rättsväsen|

Klagomål ska lämnas direkt till vården

Patienter och närstående som inte är nöjda med den vård de fått ska i första hand lämna sina klagomål eller synpunkter till den verksamhet som ansvarat för vården. Verksamheten ska bekräfta att de tagit emot klagomålet och bör lämna ett svar inom fyra veckor.

Svaret ska innehålla en förklaring till vad som har hänt och […]

Barn far illa av assistansdom

Möjligheten att få personlig assistans har begränsats efter två vägledande domar i Högsta förvaltningsdomstolen. Det visar en analys som Socialstyrelsen har gjort. Domarna har fått direkta konsekvenser för både kommuner, enskilda och närstående. Barn är överrepresenterade i den grupp som påverkats av domarna.

Socialstyrelsen har haft i uppdrag av regeringen att utreda konsekvenserna av två […]

Bättre behandling minskar antalet strokepatienter

Cirka 26 500 personer drabbades av stroke under 2016, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Både insjuknande och dödlighet i sjukdomen har minskat stadigt under 2000-talet. Men det finns regionala skillnader.

Stroke förekommer i alla åldrar men är betydligt vanligare bland äldre än yngre personer. Statistiken visar också att det är vanligare att män insjuknar i […]