Patienter med störst vårdbehov ska prioriteras

Regeringen vill säkerställa att vårdens pengar går till vård, och att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård också ges företräde till vården. Vinst som incitament kan motverka intentionerna i hälso- och sjukvårdslagen.

– Vi måste säkerställa att vårdens pengar går till en bra vård för dem som behöver den mest. Då […]

Misslyckad reform som drabbar ensamstående mammor

Ensamstående mammor drabbas hårdast av reformen om skärpt skadeståndsansvar för föräldrar till barn som döms för brott. Det finns heller inget stöd för att reformen minskat ungdomsbrottsligheten. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Den 1 september 2010 infördes ett strängare skadeståndsansvar för föräldrar som har vårdnaden om ett barn som förorsakat skada, […]

Av |29 december, 2017|Nyheter, Rättsväsen|

Det ljusnar för grisexport till Kina

Efter nio års arbete har Sverige tagit emot ett första utkast till ett protokoll mellan myndigheten AQSIQ i Kina och svenska myndigheter för export av färskt svenskt griskött från Sverige till Kina.

- Vi har ett fördelaktigt läge inom den svenska grisnäringen med vårt goda smittskyddsläge och den låga användningen av antibiotika säger Ingrid Eilertz, […]

Av |29 december, 2017|Landsbygd, Nyheter|

Centraleuropeisk mygga landar i Sverige

I slutet av november hittade myggforskare Anders Lindström, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) övervintrande myggor i en källare i Bohuslän. Det visade sig vara en mygga som normalt hittas betydligt längre söderut, i Centraleuropa.

 

Myggan är inte känd för att sprida smittämnen och har ännu inget svenskt namn. Det är den femtioförsta påträffade stickmyggan totalt i […]

Av |29 december, 2017|Landsbygd, Nyheter|

Kortärmad arbetsklädsel gäller i Folktandvården

Arbetsdomstolen gav Folktandvården i Stockholms län rätt mot Diskrimineringsombudsmannen i målet om kortärmad arbetsklädsel i tandvården.
Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämde Folktandvården i Stockholms län till Arbetsdomstolen för att en tandläkare inte tilläts att arbeta med engångslösärmar, vilket hon krävt på religiösa grunder.

Folktandvården ansåg inte att tandläkaren diskriminerats och hänvisade till gällande lagar, föreskrifter och vård- och […]

Modernare standardiserade byggregler

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson har tagit emot ett delbetänkande av Kommittén för modernare byggregler. Kommittén presenterade tre förslag som ska leda till stärkt samverkan mellan samhällsbyggnadsbranschen, staten och Swedish Standards Institute (SIS).

För att underlätta att den svenska samhällsbyggnationen på lång sikt ska kunna fortsätta i hög takt behövs det ett bättre fungerande standardiseringsarbete […]

Av |29 december, 2017|Bostad och Familj, Nyheter|

Ersättning om någon tafsar

Att någon tafsar, blottar sig eller skickar sexuella meddelanden eller bilder är exempel på handlingar som kan räknas som sexuella ofredanden. Den som har blivit utsatt för ett sexuellt ofredande kan ha rätt till brottsskadeersättning. Steg ett är alltid att polisanmäla händelsen, enligt Brottsoffermyndigheten.

Ett sexuellt ofredande är ett brott som innebär att någon genom […]

Av |29 december, 2017|Nyheter, Rättsväsen|

Rena havsområden ska skyddas

Havs- och vattenmyndigheten får två uppdrag som ska stärka skyddet av marina områden.

Ett av uppdragen är att myndigheten ska ta fram förslag till marina skyddade områden utan lokal mänsklig påverkan. Det handlar om att peka ut ett antal havsområden utan svåra föroreningar och utan relevanta mänskliga verksamheter som fiske, muddring och täktverksamhet.

– Genom att […]

Av |29 december, 2017|Energi och Miljö, Nyheter|

Läkarintyg fattas vid sjukskrivning

Försäkringskassan har kartlagt omfattningen av begärda kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivningar, och den visar att andelen kompletteringar nu är på samma nivå som 2011 men att andelen har ökat något sedan 2012. Samtidigt har antalet sjukfall ökat stort.

Försäkringskassan begär in kompletteringar för 9,7 procent av läkarintygen vid sjukskrivning som inkommit till Försäkringskassan. Motsvarande andel […]

Simma lugnt

Socialstyrelsen ska  fördela 300 miljoner kronor under 2018 till simskoleverksamhet för elever i förskoleklass, och totalt 450 miljoner kronor för lov- och sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6–15 år.

Syftet med satsningarna är att ge barnen god vattenvana och förbättrade förutsättningar för att i framtiden ta del av simundervisningen i skolan och att barnen ska få […]

Av |29 december, 2017|Nyheter|