Dan Eliasson slutar som rikspolischef

Dan Eliasson har utsetts till ny generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, står att läsa på Polisens sajt.

Under onsdagen beslutade regeringen att Dan Eliasson ska bli ny generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Han lämnar därmed uppdraget som rikspolischef.

− Jag hade gärna fortsatt arbetet tillsammans med alla fantastiska polisanställda, men […]

Av |31 januari, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Kylarvätska kräver fler förgiftningsfall

Kemikalieinspektionen går ut och varnar för kylarvätska eftersom man år 2017 hade fler fall av förgiftningar orsakade av kylarvätska jämfört med 2016. En enda klunk kylarvätska som innehåller etylenglykol kan orsaka en allvarlig förgiftning hos ett barn.

– För att undvika olyckor är det viktigt att förvara kylarvätska i originalförpackningen. Var också noga med att […]

Nyanlända får snabbare jobb

Tiden för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden minskar och pekar mot en betydligt kortare etableringstid än tidigare, visar ny statistik från SCB.

Sysselsättningen och arbetskraften fortsätter att öka på svensk arbetsmarknad samtidigt som arbetslösheten minskar.

– Det har tidigare tagit upp till tio år innan hälften av de nyanlända har etablerat sig på arbetsmarknaden. Enligt […]

Barn och pensionärer gynnas mest i statsbudgeten 2018

I statsbudgeten för 2018 får barn och pensionärer störst förbättring av sin ekonomiska situation. Det konstaterar Statistiska centralbyrån, SCB, i sina beräkningar av hur hushållens ekonomi förväntas utvecklas under året.

Skatten sänks för både pensionärer och personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Samtidigt höjs beskattningen av investeringssparkonton vilket leder till ökad kapitalskatt.

Utöver skatteförändringar finns även förändringar […]

Av |31 januari, 2018|Nyheter|

Bristen på hyresrätter slår mot unga

Många unga väljer att köpa en bostad för att kunna flytta till jobben, och varannan har fått ekonomisk hjälp av en närstående, visar en undersökning från Unionen, som anser att möjligheten till jobb och bostad ska inte vara beroende av föräldrarnas plånbok. Unionen efterlyser fler hyresrätter.

- Politikerna måste hitta en bred överenskommelse för att […]

Av |31 januari, 2018|Nyheter|

Personalliggare i fler verksamheter ska minska svartarbete

Detta blir ett kraftfullt verktyg i Skatteverkets kontroller mot svartarbete. Det anser regeringen, som nu föreslår att krav på personalliggare ska utökas till fler branscher än hittills. Förutom företag inom restaurang-, frisör-, tvätteri- och byggverksamhet ska även kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet omfattas av systemet.

Syftet med förslaget är att minska skattefusk […]

Av |30 januari, 2018|Nyheter|

Ökar valdeltagandet tack vare att partierna får extra pengar?

Ökar valdeltagandet bland unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning tack vare att regeringen ger partierna extra miljoner inför valen? Den frågan vill regeringen ha svar på och har därför gett Mittuniversitetet i uppdrag att utvärdera användningen inför höstens allmänna val och valet till Europaparlamentet 2019.

Mittuniversitetet ska analysera hur partierna använt medlen, vilka grupper […]

Av |30 januari, 2018|Nyheter|

Deltidare ren vinst för arbetsgivaren

Väldigt många som arbetar deltid får mindre betalt för att göra samma jobb, men på kortare tid, visar en ny rapport från Unionen.

Föräldrar med barn upp till åtta år har rätt att gå ner i arbetstid, en möjlighet som framförallt används av mammor.

Men inte ens tre av tio som går ner i arbetstid upplever […]

Polisen föreslås göra stickprovsinspektioner på arbetsplatser

Regeringen föreslår att Polismyndigheten ska få rätt att göra stickprovsinspektioner på arbetsplatser inom riskbranscher för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige.

För att ytterligare motverka utnyttjandet av sådan arbetskraft dubbleras också straffavgiften för arbetsgivare.

I Sverige är det brottsligt att ha en person anställd om den […]

Vårdgarantin skärps

 Regeringen föreslår att landstingen ska organisera vården nära befolkningen. Man vill att vårdgarantin i primärvården skärps. Redan inom tre dagar ska man kunna få en medicinsk bedömning av antingen läkare eller annan legitimerad vårdpersonal. Förslaget skickas nu till riksdagen.

– Stärkt vårdgaranti och krav på nära vård är en viktig del i det pågående arbetet […]