Räntetak införs på snabblån

Både ränte- och kostnadstak införs för så kallade snabblån. Det föreslår regeringen, som vill skapa förutsättningar för rimligare villkor på marknaden för snabblån och andra liknande krediter med höga kostnader.

– Snabblån riktas ofta till konsumenter som inte har några andra lånemöjligheter och som därför tvingas acceptera räntor på flera hundra procent. Så ska det […]

Av |23 januari, 2018|Nyheter|

Gratis läkarbesök i Sörmland

Landstinget i Sörmland erbjuder gratis läkarbesök i primärvården, alltså på vårdcentraler och hos husläkare. Alla andra landsting fortsätter att ta betalt på samma nivå som i fjol – utom två: Västmanland sänker och Örebro höjer patientavgifterna.

För västmanlänningarna innebär det att ett besök i primärvården blir en tia billigare, från och med i år 140 […]

Av |23 januari, 2018|Nyheter|

Kolla katten för att slippa salmonella

46 fall av salmonella på katt har hittats. Småfåglarna kan vara smittspridarna.

- Antalet fall har varierat mellan åren, förklarar Elina Lahti, veterinär och epidemiolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), men vi ser vanligtvis flest fall i mars. Katter som har diarré eller verkar hängiga kan ha smittats vid kontakt med småfåglar.

Salmonella är en viktig […]

Av |23 januari, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Myndigheter flyttar ut i landet

Regeringen ska omlokalisera eller utöka nio myndigheters verksamhet till Malmö, Kristianstad, Mölndal, Borås, Botkyrka och Göteborg.

– Att förstärka Tullverket i Malmö är också ett viktigt inslag i kampen mot vapen- och narkotikasmugglingen till Sverige, säger statsminister Stefan Löfven.

De nio besluten omfattar cirka 900 årsarbetskrafter.

Tullverket ska lokalisera delar av myndigheten från Stockholm till Malmö och […]

Socialt accepterat köra full på cykel

Att cykla med alkohol i kroppen tycks vara socialt accepterat, visar en rapport gjord av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. En promillegräns skulle förmodligen inte efterlevas.

– Att minska antalet skadade och dödade i trafiken är målet med Länsförsäkringars omfattande satsning på forskning kring oskyddade trafikanter. Kartläggningen av alkoholens inverkan ger oss bättre kunskap om […]

Av |23 januari, 2018|Nyheter|

Var tredje ung känner stress på jobbet

För mycket att göra, otydliga förväntningar och att ingen kan rycka in i ens ställe. Det är de vanligaste källorna till stress bland unga tjänstemän, enligt en rapport från Unionen.

Var tredje ung tjänsteman i privat sektor upplever att deras arbetsbelastning kan utgöra en hälsorisk, visar en undersökning av Unionen.

– Arbetsgivarna måste ta situationen på […]

Arbetsgivaren viktig för nyanlända

Arbetsgivarens stöd är viktigt för att nyanlända ska få kvalificerade jobb, visar en studie från Linköpings universitet av ett framgångsrikt projekt på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen ansvarar för etableringsuppdraget: att personer som är nya i Sverige snabbt ska komma i arbete eller utbildning. Av de nyanlända har nästan 50 procent gymnasie- eller högre utbildning, trots det är […]

Återbäring redan i april

Redan i början av april kan den som deklarerar få sina pengar. Men det gäller om deklarationen enbart ska godkännas utan några ändringar och att det sker digitalt.

Den som vill få skattepengarna redan i början av april behöver skaffa en digital brevlåda senast den 1 mars och anmäla ett bankkonto dit man vill få […]

Av |23 januari, 2018|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Lönekartläggning går trögt

Lönegapet mellan kvinnor och män är fortsatt stort. Sedan 1 januari 2017 är det därför lag på att alla arbetsgivare ska genomföra en årlig lönekartläggning och analys. I oktober var det knappt sex av tio företag som hade genomfört eller planerade att genomföra en lönekartläggning under året, visar en ny rapport från Unionen.

– Lönekartläggningen […]

Risk för politisk urvattning

I den kommunala förvaltningen anställs allt fler tjänstemän med ansvar för tvärsektoriella frågor, som hållbarhet, mänskliga rättigheter och folkhälsa. Dessa tjänstemän anses behövas på grund av verksamheternas ökade komplexitet. Samtidigt innebär deras arbetssätt och position i organisationerna att viktiga politiska värdekonflikter blir otydliga. Det framkommer i en avhandling från Göteborgs universitet.

Gemensamt för dessa tjänstemän, […]

Av |22 januari, 2018|Nyheter|