Något högre löneökningstakt

Löneökningstakten blev något högre 2017 än året innan. Lönerna ökade i fjol med 2,5 procent enligt Medlingsinstitutet. Lönerna i offentlig sektor, framförallt i kommunerna,  ökade snabbare än i näringslivet.

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent i december, jämfört med samma månad i fjol.

För helåret 2017 visar […]

Av |28 februari, 2018|Nyheter|

Hushållens köpfest fortsätter 2018

Hushållens köpfest fortsätter 2018. Det tror i alla fall Handelns utredningsinstitut, HUI, som gör bedömningen att detaljhandeln kommer att öka sin försäljning med 2,5 procent och landa på drygt 786 miljarder kronor under året.

HUI gör bedömningen att fundamentet för konsumtion ser fortsatt ljus ut. Hushållens starka förtroende för ekonomin, företagens goda framtidstro samt […]

Av |28 februari, 2018|Nyheter|

Växande export drev på tillväxten

Främst tack vare växande export var BNP-tillväxten 3,3 procent under fjolårets sista kvartal jämfört med motsvarande period 2016. Under helåret 2017 steg bruttonationalprodukten med 2,4 procent. Det visar statistik från SCB.

BNP ökade med 0,9 procent fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. Produktionen inom näringslivet ökade med 0,9 procent jämfört med tredje kvartalet. I de […]

Av |28 februari, 2018|Nyheter|

Byggs mycket – men inte tillräckligt

Det byggs många nya bostäder i Sverige, men inte tillräckligt många. Boverket slår larm efter att ha analyserat senaste SCB-statistiken som visar att årstakten ligger på strax under 70.000 – när det i själva verket skulle behöva tillkomma 80.000 nya bostäder per år.

– Vår roll är att ge signaler om utvecklingen av tillgång och […]

Av |28 februari, 2018|Nyheter|

Ökat tryck på kommunernas insatser till personer med funktionsnedsättning

Kommunernas insatser för personer med funktionsnedsättning ökar. Samtidigt får den enskilde vänta allt längre på beslut och kostnaderna för insatserna har stigit markant de senaste åren, visar en rapport från Socialstyrelsen.

Mellan 2015 och 2016 ökade kostnaden för kommunalt beslutad personlig assistans med 11 procent, cirka 1 miljard kronor.

Sedan 2007 har kommunernas insatser enligt […]

Jämnare fördelning av ensamkommande barn

Regeringen föreslår en jämnare fördelning av ensamkommande barn mellan landets kommuner.

– Vi ska ha en rättvis fördelning och ett solidariskt ansvarstagande för asylsökande i våra kommuner runt om i landet. Det är viktigt för barnen och det är viktigt för kommunerna, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Förslagen innebär att möjligheterna för en anvisningskommun […]

Av |28 februari, 2018|Kommuner, Migration, Nyheter|

Shopping över EU-gränser

Redan i början av nästa år, kommer EU:s konsumenter få ökad möjlighet att köpa produkter och tjänster från hela EU.
- Svenska konsumenter ska inte behöva betala ett högre pris än tyska eller spanska konsumenter när de köper biljetter till musikfestivaler, sportevent eller  hyr bil i ett annat EU-land. Det här är ett steg i […]

Av |28 februari, 2018|Arbete och Näringsliv, EU, Nyheter|

Starkt år för svensk utrikeshandel kraftigt ökad Kina-export

Svensk varuexport växte med tio procent under 2017, som blev ett starkt år för utrikeshandeln. Varuexporten till Kina steg 27 procent och till Ryssland med 28 procent. Totalt blev det ett negativt handelsnetto på sex miljarder kronor, vilket var mindre än hälften jämfört med 2016.

Enligt statistik från SCB uppgick värdet av Sveriges varuexport under […]

Av |27 februari, 2018|Nyheter|

Solceller utan bygglov

Det inte ska krävas bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare som följer en byggnads form om regeringens förslag går igenom.

Förenklingen av regelsystemet för bygglov ska underlätta en omställning till förnybar el och avlasta byggnadsnämnderna och rättsväsendet.

- De senaste tio åren har det skett en snabb ökning av solenergi och den installerade effekten i […]

Av |27 februari, 2018|Energi och Miljö, Nyheter|

Alvedon dras in

Europeiska kommissionen har beslutat att Alvedon 665 mg ska dras tillbaka från marknaden, och ska genomföras i samtliga medlemsländer i EU. I Sverige kommer försäljningen att stoppas från och med den 1 juni 2018.

Fram till och med den 31 maj kan Alvedon 665 mg förskrivas som vanligt, lämnas ut inom sjukvården och expedieras på […]