Fler ska få snabbt bredband

Post- och Telestyrelsen (PTS) ska ta fram material för vägledning och information till regionala och lokala aktörer om hur fasta och trådlösa tekniker kan komplettera varandra för att effektivt bygga ut bredband.

- Teknikutvecklingen går snabbt. Om flera olika tekniker kombineras på ett smart sätt kan vi på kortare tid och till lägre kostnad ge […]

Av |27 februari, 2018|Nyheter|

Lokal samverkan ger färre vräkningar

Färre hyresgäster vräks, visar ny statistik från Kronofogden. En förklaring är att det lokala samarbetet för att förebygga vräkningar har blivit vanligare och mer effektivt.

 

Antalet ansökningar om att genomföra en vräkning minskade förra året med 7 procent, från 5 758 till 5 376. De vräkningar som faktiskt genomfördes minskade i sin tur från 1 […]

Av |27 februari, 2018|Bostad och Familj, Nyheter|

Polisen ska få bättre koll på internationella ligor

Polismyndigheten ska bedöma hur en effektivare användning av poliskontroller i gränsnära områden kan uppnås, eftersom det finns ett växande problem med internationella stöldligor.

I uppdraget ingår att redovisa vilka tekniska möjligheter som finns och de ekonomiska förutsättningarna för att effektivisera kontrollerna.

Polismyndigheten har i dag möjlighet att under vissa förutsättningar, till exempel vid misstanke om brott, […]

Av |27 februari, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Sverige arrangerar FN-konferens om global trafiksäkerhet

En global högnivåkonferens om trafiksäkerhet. Det vill Världshälsoorganisationen, WHO, att Sverige ska förbereda och genomföra år 2020. Regeringen framhåller att värdskapet skulle bidra till att ge Sverige, som är världsledande vad gäller lösningar för trafiksäkerhet, en möjlighet att visa ledarskap i det globala trafiksäkerhetsarbetet.

Nu får Trafikverket regeringens uppdrag att förbereda och genomföra denna globala […]

Av |26 februari, 2018|Nyheter|

Utsläppen från vägtafiken minskar – men inte tillräckligt mycket

Visst fortsätter utsläppen från vägtrafiken att minska, men det går alldeles för långsamt om klimatmålet 2030 ska kunna uppnås. 2017 sjönk växthusgasutsläppen från vägfordon med närmare två procent, men hade behövt minska med åtta procent.

För att klara klimatmålet krävs en fortsatt årlig utsläppsminskning på åtta procent och för att klara det behöver personbilsflottan förnyas, […]

Av |26 februari, 2018|Nyheter|

Pengarna tillbaka om kommunen är sen

Var femte kommun i Sverige håller inte handläggningstiderna för bygglov. Något som regeringen tröttnat på och föreslår därför att den som är drabbad av förseningar ska få en reducerad avgift.

- Det är rimligt att den som drabbas av att kommunerna inte klarar kraven på handläggningstider när det gäller bygglovsärenden blir kompenserad för dröjsmålet. Detta […]

Stopp för skatteplanering via Malta

Finansdepartementet drar åt tumskruvarna för brevlådeföretag med nytt förslag. Den nya regeln gäller när ett utländskt bolag ägs av en svensk ägare och bolaget enbart är föremål för låg skatt i utlandet. Den svenska ägaren ska beskattas löpande för bolagets inkomster.

Den stora förändringen i förslaget är att fler länder, bland annat Malta, tas bort […]

Av |26 februari, 2018|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Fjärde största industrisektorn satsar på fördubblad export

Livsmedelsbranschen, Sveriges fjärde största industrisektor, ska växa ytterligare, fördubbla sin export och ge jobb åt ungdomar och nyanlända genom en satsning som görs i samverkan mellan 63 organisationer. Projektet ingår i den av regeringen initierade nationella livsmedelsstrategin.

Den inhemska efterfrågan på  hållbar, högkvalitativ och närproducerad svensk mat pekar stadigt uppåt. Därför ska Livsmedelsföretagen, LRF, SLA […]

Av |26 februari, 2018|Nyheter|

Staten köper marinhamnen i Fårösund

Regeringen har sagt ja till köp av marinhamnen i Fårösund på Gotland. Det innebär att Fortifikationsverket får köpa fastigheterna Gotland Bunge Kronhagen till en kostnad av högst 20 miljoner kronor.
Fastigheterna Gotland Bunge Kronhagen utgör tillsammans marinhamnen i Fårösund och har en markareal om cirka sju hektar. Inom området finns ett antal byggnader och anläggningar, […]

Av |26 februari, 2018|Försvar, Nyheter|

Ensamvargarna ska fångas in

Regeringen vill utvidga straffbestämmelser på terrorismområdet. Ett av förslagen innebär att straffansvaret för att utbilda sig för terrorism också ska omfatta självstudier.

– Nu kriminaliserar vi självstudier i exempelvis vapen- och sprängämnestekniker när det finns ett terrorismsyfte. Det gör det lättare att ingripa mot ensamagerande på ett tidigt stadium, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Regeringen […]

Av |23 februari, 2018|Nyheter, Rättsväsen|