Kungaparet leder svensk näringslivsoffensiv i Japan

Kungaparet, två ministrar och en lång rad företagsledare åker till Japan på officiellt besök, bland annat för att delta vid Japan–Sweden Business Summit, det största möte mellan svenskt och japanskt näringsliv som hittills organiserats.

Det är japanska regeringen som står för inbjudan och ett syfte är att högtidlighålla att Sverige och Japan haft diplomatiska […]

Av |30 mars, 2018|Nyheter|

Konkurrensverket vill inte bli tillsynsmyndighet

Förslaget att utse Konkurrensverket till tillsynsmyndighet över EU:s hamnförordning avvisas – av Konkurrensverket, som i stället vill att Transportstyrelsen ska få uppdraget.

I yttrandet framhåller Konkurrensverket att Transportstyrelsen som är sektorsmyndighet med tillsynsansvar inom transportområdet är mest lämpad att vara tillsynsmyndighet även över EU:s hamnförordning.

Konkurrensverket säger vidare i sitt yttrande att det är positivt att […]

Av |29 mars, 2018|Nyheter|

Exporten ökar i alla län

Att Sveriges ekonomi går på högvarv just nu beror framförallt på exporten. Nu visar det sig att exporten 2017 ökade i alla Sveriges län, detta för första gången under 2000-talet.

Totalt uppgick Sveriges varuexport till 1.307 miljarder kronor under helåret 2017, en ökning med 10 procent från 2016.

Utrikesdepartementets länsvisa export- och importsiffror påvisar intressanta mönster, […]

Av |29 mars, 2018|Nyheter|

Vinstgivande statliga bolag stoppar in 20 miljarder i statskassan

Vattenfall och LKAB har vänt miljardförluster till miljardvinster. Det är huvudförklaringen till att den statliga bolagsportföljen under fjolåret visade både ökad omsättning och bättre resultat – som betyder att staten i år kammar hem 20 miljarder kronor i utdelning.

Regeringen meddelar att rapporten för den statliga bolagsportföljen, januari-december 2017, visar en ökad omsättning på 1,0 […]

Av |28 mars, 2018|Nyheter|

Fortsatt överskott i statsbudgeten

Det statliga budgetöverskottet skrevs still 50 miljarder kronor i februari, 7 miljarder högre än samma månad i fjol. Under årets två första månader redovisar Ekonomistyrningsverket, ESV, plus 50 miljarder, vilket är två miljarder lägre än 2017.

De totala inkomsterna i statens budget blev 130 miljarder kronor i februari, vilket är 11 miljarder kronor högre än […]

Av |28 mars, 2018|Nyheter|

Kulturpengar för personer med funktionshinder

Över tio miljoner kronor i bidrag ska gå till Kulturarvs-IT för museer och andra kulturinstitutioner i hela Sverige.

Pengarna ska användas för löner till arbetsledare för personer med funktionshinder. Sammanlagt har 22 institutioner beviljats bidrag. Ljungby kommun är ny bidragspartner för Kulturarvs-IT.

– Bidraget till Kulturarvs-IT är avsett för att personer med funktionshinder för att digitalisera […]

Minoriteternas språk ska skyddas

Regeringen vill stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur och för att stärka de utökade rättigheter som finns inom förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska.

– Nu skärper vi lagstiftningen för att våra nationella minoriteters mänskliga rättigheter ska tillgodoses, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Propositionens förslag innebär bland annat att […]

Friår med krav

Erfarenheterna från friåret i Sverige och från Finland visar att det finns risker med ledighet från arbetet utan krav på innehåll. Men regeringen anser att utveckling under hela arbetslivet också är avgörande för Sveriges framtida omställningsförmåga och konkurrenskraft. Utredningen som lämnats till regeringen har en helt ny modell för hur utvecklingsledighet införs.

Syftet med utvecklingsledigheten […]

Fler jobbar i vården

Fler heltidsarbetande i välfärden inom kommuner, landsting och regioner fortsätter att öka, enligt Sveriges Kommuner och Landsting presenterar, SKL.

År 2017 ökade antalet månadsavlönade i kommuner och landsting med runt 16 000 personer. Ökningen i procent är ungefär lika stor i kommuner som i landsting och regioner.

– Det är glädjande att se att fler väljer […]

S vill ge rektorer större möjligheter flytta bråkiga elever

Ökad trygghet och studiero i skolan. Det är temat när Socialdemokraterna presenterar ett åtgärdspaket som  ska skapa mer ordning och reda i skolan. Rektorer ska få det lättare att flytta elever som hotat eller utsatt annan elev för våld eller brott. Och lärarna ska med stöd i lagen kunna förbjuda mobiler i klassrummet.

Var tredje […]

Av |27 mars, 2018|Nyheter|