Regeringen inrättar ett patientråd för hälso- och sjukvården

Regeringen inrättar ett patientråd där socialministern och regeringen regelbundet ska träffa organisationer som företräder patienter inom svensk hälso- och sjukvård. Det blir ett sätt för regeringen att löpande få ett patientperspektiv på olika aktuella frågor.

– Vi behöver bygga organisation och arbetssätt inom vården mer utifrån ett patientperspektiv. Jag träffar regelbundet olika slags patientorganisationer, men […]

Av |30 april, 2018|Nyheter|

Introduktionsjobben startar 1 maj

Introduktionsjobben, som riktar sig till långtidsarbetslösa och nyanlända, ersätter fem stödformer med start 1 maj. Syftet är att öka användningen av anställningsstöd och att fler som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete.

– Att komma ut på en arbetsplats är ovärderligt för alla som strävar efter att hitta en fast förankring på arbetsmarknaden. […]

Av |30 april, 2018|Nyheter|

Stöd till ryskspråkiga medier i Baltikum

Fortsatt nordiskt stöd till ryskspråkiga medier i Baltikum som riktas till oberoende kvalitativ medieverksamhet på minoritetsspråket ryska, och är en fortsättning på ett tidigare framgångsrikt stödprogram.

Syftet från Nordiska rådet med stödprogrammet är att förbättra den ryskspråkiga minoritetens inkludering och påverkningsmöjligheter i samhället. Programmet fokuserar på medieproduktion som berör den ryskspråkiga befolkningens liv och vardag […]

Av |28 april, 2018|Internationellt, Nyheter|

Transporter sprider främmande växter

Forskare på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut har gjort en sammanställning när det gäller främmande invasiva växter i Sverige och hur dessa sprids via transportsystemet. En invasiv art är en främmande djur- eller växtart som har introducerats i en miljö där den inte finns naturligt.

– En invasiv art kan orsaka stora problem för den […]

Bin ska skyddas bättre

EU:s medlemsländer har röstat för ett utökat förbud mot växtskyddsmedel med vissa neonikotinoider som kan skada bin.

Det betyder att växtskyddsmedel med de tre ämnena klotianidin, imidakloprid eller tiametoxam bara kommer att få användas i permanenta växthus.

Sedan 2013 finns ett EU-förbud mot användning av växtskyddsmedel som innehåller de tre verksamma ämnena i gruppen neonikotinoider. Skälet […]

Av |27 april, 2018|Energi och Miljö, EU, Nyheter|

Kommunerna bedöms få högre skatteintäkter än i förra prognosen

Kommuner och landsting kan glädjas åt tre miljarder kronor högre skatteintäkter under 2018 jämfört med föregående prognos framskriven av deras intresseorganisation Sveriges kommuner och landsting, SKL.

SKL:s nya prognos pekar på att skatteunderlaget även 2018 kommer att fortsätta växa i lika god takt som under de senaste åren. Jämfört med föregående prognos i februari innebär […]

Av |27 april, 2018|Nyheter|

Utan nationellt stöd slocknar jordbruken i norr

Om det nationella stödet för jordbruket i norra Sverige försvinner skulle 40 procent av mjölkföretagen i stödområdena tvingas upphöra med sin verksamhet.

Om stödet tas bort kan det också innebära att jordbruksmark inte används för att producera mat, att landskapet växer igen och att den biologiska mångfalden minskar. Det är några av slutsatserna Jordbruksverket har […]

Av |27 april, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Krishanteringslager för EU placeras i Kristinehamn

EU:s ministerråd har beslutat att inrätta en central lagerkapacitet för EU:s civila krishanteringsinsatser.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska hantera lagerkapaciteten. Det centrala lagret placeras i anslutning till MSB:s befintliga lager i Kristinehamn.

– Att EU:s ministerråd nu beslutat att placera centrallagret för EU:s civila krishanteringsinsatser i Kristinehamn är en stor framgång för Sverige. Sverige […]

Av |27 april, 2018|EU, Försvar, Nyheter|

Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

En utredning har lämnats till försvarsminister Peter Hultqvist som handlar om beslut om att sända svensk väpnad styrka utomlands för att bistå Finland med att hindra kränkningar av finskt territorium, och om att ta emot militärt stöd i form av militära styrkor från Finland för att hindra kränkningar av svenskt territorium respektive att möta […]

Av |27 april, 2018|Försvar, Nyheter|

Överskottet 56 miljarder i statsbudgeten första kvartalet

Överskottet i statsbudgeten blev 14 miljarder kronor högre under årets första kvartal jämfört med samma period 2017 och landade på 56 miljarder.

Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget visar att överskottet i mars skrevs till sex miljarder kronor, vilket är 15 miljarder kronor bättre än samma månad föregående år.

De totala inkomsterna i statens budget […]

Av |27 april, 2018|Nyheter|