Löneökningarna i näringslivet har tagit lite mera fart

Löneökningarna i näringslivet har tagit lite mera fart medan löneökningarna i kommuner och landsting i stället har dämpats. Lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent i februari, jämfört med samma månad i fjol. Det indikerar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Även i januari låg löneökningarna på 2,6 procent, visar beräkningarna. Detta kan jämföras med […]

Av |27 april, 2018|Nyheter|

Politikerna hukar i vårdfrågan

Höstens val närmar sig och vårdfrågor ligger i topp bland de viktigaste politiska frågorna enligt väljarna. Mycket tyder på att gemene man inte är särskilt insatt i att nya vårdsatsningar leder till att andra patientgrupper får stå tillbaka.

Om politiker var tydligare med hur prioriteringar i vården görs, kanske allmänhetens förtroende för dem skulle öka, […]

Färre vill bli lärare

Allt färre vill bli förskollärare, grundlärare och ämneslärare, medan intresset för att utbilda sig till yrkeslärare och speciallärare ökar.

Totalt minskade andelen sökande till lärarutbildningarna med 5,4 procent inför höstterminen. För utbildningarna till förskollärare var minskningen drygt 13 procent, visar Universitets- och högskolerådet, UHR:s analys av antalet sökande till höstens högskoleutbildningar.

– Det är en oroande […]

Unga får åka gratis i sommar

Regeringen har bestämt att skolungdomar från årskurs 6-9 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet får åka gratis under sommarlovet.

Totalt läggs 350 miljoner kronor per år under 2018–2020. Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

– Vi vill ge skolungdomar möjligheten att åka kollektivt till fritidsaktiviteter eller sommarjobb – oavsett familjens plånbok, […]

Av |27 april, 2018|Nyheter|

33 farliga ämnen i textilier förbjuds

EU:s medlemsländer förbjuder 33 särskilt farliga ämnen i textilier.

EU kommer nu förbjuda användningen av 33 ämnen eller ämnesgrupper i textilprodukter. På listan över ämnen står fyra särskilt farliga metaller: kadmium, krom, arsenik och bly samt ett antal särskilt farliga ftalater. Ftalater är en grupp ämnen som används för att mjukgöra plast och förekommer i […]

Av |27 april, 2018|EU, Nyheter|

Större jordbruk har mer tid för miljön

Större gårdar gör mer för miljön, visar en undersökning från Jordbruksverket.

- Det är tydligt att lantbrukare som har en tillräckligt stor verksamhet för att bedriva den på heltid också har tid och ork att ta till sig ny kunskap och omsätta den i handling. Det visar också att vi behöver bli bättre på att […]

Av |27 april, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Stöd till rohingyer

Regeringen ökar stödet till rohingyer i Bangladesh, samt har beslutat om ny strategi för Myanmar.

– Rohingyernas situation är en fruktansvärd kris som kräver omvärldens odelade uppmärksamhet, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete. De flesta finns inte längre kvar i Myanmar, nära 90 procent av rohingyerna har flytt till Bangladesh. Därför gör vi nu […]

Av |27 april, 2018|Internationellt, Nyheter|

Tåg till Jämtland i sommar

För den som önskar resa till Jämtland i sommar blir det nattåg till och från varje kväll redan från slutet av juni.

– Goda kommunikationer är viktigt för regionen. Förutom att regionen ska vara ett populärt besöksmål även i framtiden är det också viktigt att satsa på alla som vill bo och verka i Jämtland […]

Av |27 april, 2018|Nyheter, Trafik|
  • Skatteverket är så kallad enrådighetsmyndighet där generaldirektören själv bestämmer. Men det ändras. Regeringen kommer att utse en styrelse som generaldirektören ska vara underställd. Skatteverket är så kallad enrådighetsmyndighet där generaldirektören själv bestämmer. Men det ändras. Regeringen kommer att utse en styrelse som generaldirektören ska vara underställd.

Skatteverket får egen styrelse

Nu ska även Skatteverket få egen styrelse. Finansminister Magdalena Andersson fråntar generaldirektören rollen som enrådig chef och underställer henne en styrelse med sex ledamöter.

Skatteverket är en central myndighet i statsförvaltningen. Myndighetens uppgifter är komplexa och sträcker sig över flera olika verksamhetsområden. För att bredda kompetensen i ledningen och bättre tillgodose myndighetens behov har regeringen […]

Av |27 april, 2018|Nyheter|

Fler ska kunna ta ut föräldraledighet

Också en tredje eller fjärde förälder, i så kallade stjärnfamiljer, ska kunna ta ut föräldrapenning för barnet. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

Förslagen är hämtade från Utredningen om en modern föräldraförsäkring, som lämnade sitt betänkande i december till socialminister Annika Strandhäll (S). Två av förslagen som stärker jämställdheten och förbättrar situationen för stjärnfamiljer har […]

Av |27 april, 2018|Nyheter|