Ännu större budgetöverskott

Det statliga budgetöverskottet blev 12 miljarder högre under årets fyra första månader jämfört med samma period i fjol och landade på 59 miljarder kronor rapporterar Ekonomistyrningsverket, ESV.

Saldot i statens budget för april blev ett överskott på 3 miljarder kronor, vilket är 1 miljard kronor lägre än i april 2017.

De totala inkomsterna i statens budget […]

Av |31 maj, 2018|Nyheter|

Fyra järnvägsspår hela vägen mellan Stockholm och Uppsala

Om elva år kommer det att finnas fyra parallella järnvägsspår mellan Stockholm och Uppsala. Det i sin tur genererar mellan 50.000 och 100.000 nya bostäder. Beskedet om denna storsatsning på utbyggd järnvägstrafik kommer från regeringen.

Det är i den kommande planen för transportinfrastruktur som förslaget läggs fram av regeringen. Enligt Dagens Nyheter säger statsminister Stefan […]

Av |31 maj, 2018|Nyheter|

Flygplatser återfår Arlandatrafik

Om en månad, 1 juli, återfår Hemavan, Vilhelmina, Lycksele och Kramfors/Sollefteå sina flygrutter till och från Arlanda. Flygoperatören Amapola Flyg AB tar vid efter  Nextjets konkurs. Men Arvidsjaur och Gällivare får vänta till i september.

− Vi är mycket glada att så snabbt ha kunnat säkra trafiken, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Efter Nextjets konkurs påbörjade […]

Av |31 maj, 2018|Nyheter|

Kisttillverkare frias från misstanke

Nej, någon konkurrensbegränsande utestängning tycks inte kisttillverkaren Fredahl Rydéns ha ägnat sig åt. Den anser Konkurrensverket, som bedömer att företaget inte har brutit mot artikel 102 i fördraget om EU:s funktionssätt eller mot konkurrenslagen.

Konkurrensverket har efter anonyma klagomål genomfört en utredning gällande missbruk av dominans på marknaden för kistor.

Utredningen har varit inriktad på att […]

Av |31 maj, 2018|Nyheter|

Krisberedskap avslöjar ojämlikheter i samhället

Myndigheters sätt att kommunicera risker och kriser avslöjar ett sårbart och ojämlikt samhälle, visar studie från Risk- och krisforskningscentret RCR vid Mittuniversitetet.

De länder som studerats är Sverige, Finland, Estland, Tyskland, Frankrike, England, Grekland och Cypern. De undersökta länderna omfattar alla typer av offentliga förvaltningssystem i Europa, vilket är relevant eftersom riskkommunikation är en del […]

Av |31 maj, 2018|Försvar, Nyheter|

Minskning av arbetssjukdomar

Under förra året skedde en kraftig nedgång av arbetssjukdomar med cirka 13 procent. Trots minskningen var den vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar fortfarande organisatoriska och sociala faktorer (36 %) och ergonomiska belastningsfaktorer (36 %) så som tunga lyft, enligt nya siffror från Arbetsmiljöverket.

Det var främst kvinnor som anmälde arbetssjukdomar av sociala och organisatoriska orsaker, […]

De flesta är inte beredda på samhällskris

4,8 miljoner hushåll får en krisbroschyr i brevlådan närmaste tiden. Men nära sju av tio svenskar har inte förberett sig på en samhällskris, enligt en undersökning gjord av Försäkringsbolaget If.

Under MSB:s Krisberedskapsvecka (28 maj – 3 juni) delas broschyren ”Om kriget eller krisen kommer”. Den går igenom hur Sveriges invånare kan och bör förbereda […]

Av |31 maj, 2018|Nyheter|

Norwegian fortsätter flyga åt staten

Norwegian får fortsätta flyga statligt anställda på utrikes resor inom Europa och till USA.

Det är den statliga förvaltningsmyndigheten Kammarkollegiet som har gjort upphandlingen och avtalet gäller framför allt statliga myndigheter under regeringen, men även andra statligt upphandlade myndigheter.

Det förlängda avtalet gäller till och med sista september 2019 och gäller utrikes resor från Stockholm, Göteborg […]

Av |31 maj, 2018|Nyheter|

För få vill läsa till lärare

Det råder stor brist på lärare och vårdpersonal. Men antalet sökande skulle behöva öka betydligt till många av utbildningarna. 8 000 nya lärarstudenter skulle behöva börja varje år, visar Universitetskanslersämbetets (UKÄ) årsrapport.

De senaste åren har problemen med kompetensförsörjningen inom skola och vård blivit allt mer uppenbara. Staten har därför gett universiteten och högskolorna ytterligare […]

Lönelyften 2,9 procent senaste året

Lönerna har det senaste året, från mars i fjol till mars i år, ökat med 2,9 procent. Arbetskostnadsindex, AKI, steg under samma period med 3,0 procent för arbetare och 3,1 procent för tjänstemän. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, och bearbetningar gjorda av Medlingsinstitutet.

Under fjolåret var löneökningarna i näringslivet klart lägre än i […]

Av |30 maj, 2018|Nyheter|