BNP upp 3,3 procent och hushållens inkomster steg med 6 procent

Bruttonationalprodukten, BNP, steg under årets första kvartal med 3,3 procent jämfört med samma period i fjol.  Det senaste året ökade hushållssektorns disponibla inkomster med 6,0 procent.

Sedan sista kvartalet 2017 var BNP-uppgången 0,7 procent meddelar Statistiska centralbyrån, SCB. Det var främst fasta bruttoinvesteringar som bidrog till BNP-lyftet. Hushållens konsumtion ökade med 0,8 procent första kvartalet […]

Av |30 maj, 2018|Nyheter|

Ny kunskapsbank om svensk mattradition

För den som är intresserad av traditionell matkultur i Sverige finns nu något som heter Matkult.se och innehåller över 800 äldre recept.

Matkult.se har tagits av fram av Institutet för språk och folkminnen med stöd av landsbygdsprogrammet genom Jordbruksverket.

- Mathistoria och mattradition i olika regioner av Sverige är viktigt att känna till om man vill […]

Billigare bygga med nordiskt samarbete

De nordiska länderna ska få fler gemensamma byggregler och standarder mellan myndigheter i de nordiska länderna. Och det ska leda till lägre byggkostnader.

– Norden ska vara världens mest integrerade byggmarknad. Vi vill göra det lättare för företagen i Norden att bygga tvärs över gränserna för att skapa bättre och billigare byggen i alla delar […]

Nationellt centrum för att stoppa våld mot kvinnor

Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg har lämnat över sitt förslag om hur man ska stoppa mäns våld mot kvinnor. Bland förslagen i utredningen finns en skärpning av socialtjänstlagen och ett inrättande av ett nationellt centrum för samordning och kunskapsutveckling.

Det nationella centrumet för samordning och kunskapsutveckling är tänkt att vara ett stöd för alla de som […]

Av |30 maj, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Nej till barnäktenskap

Regeringen vill ha ett generellt förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap. Barnäktenskap ska därmed inte kunna förekomma i Sverige.

– Regeringens budskap är tydligt, i Sverige ska barn få vara barn. Regeringens lagförslag innebär att ett barns äktenskap aldrig ska kunna erkännas i Sverige, säger migrationsministern och biträdande justitieministern Heléne Fritzon.

Om ett äktenskap inte erkänns […]

Av |30 maj, 2018|Nyheter|

Bättre skydd för tävlingshästar

Den 21 juni ändras reglerna kring dopning för att skydda djuren från att utsättas för lidande på grund av åtgärder och behandlingar i samband med tävling eller träning för tävling.

- Vi bedömer att förslaget medför en stärkning av djurskyddet samtidigt som det förenklar för djurägarna. De nya reglerna börjar gälla från och med 21 […]

Av |30 maj, 2018|Nyheter|

Nej till förslag om att begränsa vinster i välfärden

Riksdagens finansutskott föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att det borde införas en reglering av vinsterna i välfärden inom socialtjänsten, assistansersättningen och skolan.

Dessutom vill utskottet att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att återkomma till riksdagen med ett förslag om att inrätta nationella kvalitetskrav för verksamheter som bedrivs inom välfärdsområdet.

Sveriges […]

Av |29 maj, 2018|Nyheter|

Börsens uppgång har stärkt inkomstpensionssystemet

Börsen har gått bra och gett AP-fonderna god avkastning – vilket stärker pensionssystemet. Under 2017 uppgick det samlade resultatet för Första‒Fjärde och Sjätte AP-fonderna (buffertfonderna) till 121 miljarder kronor efter kostnader, vilket motsvarar en avkastning på 9,2 procent.

AP-fonderna har både under 2017 och sedan starten 2001 bidragit positivt till den långsiktiga finansieringen av det […]

Av |29 maj, 2018|Nyheter|

Större andel arbetslösa får jobb

Arbetsförmedlingen gör skillnad för de grupper som behöver den mest – för de som står längst från arbetsmarknaden, det vill säga utrikes födda, lågutbildade, äldre och de med funktionsnedsättning. Enligt Arbetsförmedlingens nya arbetsmarknadsrapport får nu en större andel arbetslösa jobb.

Tre av fyra inskrivna arbetslösa står långt från arbetsmarknaden. Med hjälp av subventionerade anställningar får […]

Av |29 maj, 2018|Nyheter|

Industri och detaljhandel på topp – men byggandet faller

Industriföretagen fortsätter att planera för ökad produktion de närmaste månaderna och detaljhandeln har ett historiskt starkt läge just nu. Men konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll hela 8 enheter i maj, till den lägsta nivån på närmare tre år. Det rapporterar Konjunkturinstitutet i sin senaste konjunkturbarometer.

Barometerindikatorn gick ner från 110,4 i april till 108,8 […]

Av |29 maj, 2018|Nyheter|