90 miljarder plus i statsbudgeten

Statsbudgeten väntas visa överskott på 90 miljarder kronor i år och 69 miljarder kronor nästa år. Den bedömningen gör Riksgälden som konstaterar att den svenska ekonomin växer i god takt.

– Den svenska ekonomin går fortsatt bra och bidrar till de starka statsfinanserna, men att vi höjer prognosen för budgetsaldot beror framför allt på företagens […]

Av |19 juni, 2018|Nyheter|

LO lämnar Nordea

LO byter transaktionsbank från Nordea till Swedbank. Det beslutet tog LO-styrelsen på måndagen.

Det var efter att Nordea meddelade att de ville flytta sitt huvudkontor till Finland som LO började leta efter en annan transaktionsbank. Valet föll alltså till slut på Swedbank.

– Vi är övertygade om att medlemmarna vill att vi ska ha våra […]

Av |19 juni, 2018|Nyheter|

Byggtakten i Sverige behöver vara högre de närmaste åren

Byggtakten i Sverige behöver vara högre de närmaste åren än Boverket tidigare räknat med – eftersom befolkningsökningen sker snabbare än väntat. 90.000 bostäder borde byggas varje år fram till 2020. Men det byggs inte mer än 56.000 i år och inte heller nästa år blir det fler.

Bostadsbehovet fortsätter att vara stort. Det visar Boverkets […]

Av |19 juni, 2018|Nyheter|

Också kvinnors sysselsättning ligger nu över 80 procent

Nu är även andelen sysselsatta kvinnor i åldrarna 20-64 år över 80 procent. Det visar Statistiska centralbyrån, SCB, i senaste Arbetskraftsundersökningarna (AKU). I maj var 5,1 miljoner sysselsatta i Sverige, en ökning med 118.000 sedan i maj i fjol. Största ökningen stod kvinnor för, med 78.000. Arbetslösheten i gruppen 15-74 år sjönk från 7,2 […]

Av |19 juni, 2018|Nyheter|

De som flyttar till fattiga områden blir sjuka

De som bor i fattiga bostadsområden har i genomsnitt sämre hälsa än de som bor i rika områden.

En orsak kan vara socioekonomiska faktorer som både påverkar var man bor och vilken hälsa man har. En annan orsak kan vara att bostadsområdet påverkar hälsan.

IFAU – Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering studerar hälsan hos barn […]

Sveriges digitaliseringspolitik granskad av OECD

OECD har under två år utvärderat Sveriges policy, organisation och resultat och lyfter vilket typ av ledarskap som behövs för att Sverige ska bli framgångsrikt i sin digitala transformation.

- Jag beställde rapporten för att få en extern granskning av regeringens digitaliseringspolitik. I ett läge när många andra länder satsar stora resurser har vi inte […]

Av |19 juni, 2018|Nyheter|
  • En utbredd missuppfattning är att skuldsanering bara är till för personer med stora skulder. Även personer med små skulder har möjlighet att få skuldsanering om de saknar återbetalningsförmåga. Foto: Kronofogden. En utbredd missuppfattning är att skuldsanering bara är till för personer med stora skulder. Även personer med små skulder har möjlighet att få skuldsanering om de saknar återbetalningsförmåga. Foto: Kronofogden.

Små skulder får också skuldsanering

Kronofogden visar att framför allt tre faktorer påverkar möjligheten att få skuldsanering: orsaken till betalningsproblemen, ålder på de som ansöker och om de har besökt en budget- och skuldrådgivare. Däremot har skuldernas storlek ingen större betydelse.

 

– Analysen bekräftar teorin att det ofta är omvälvande livshändelser som fått ekonomin att rasa ihop för de svårast […]

Av |19 juni, 2018|Nyheter|

Svensk vapenexport stärker varumärket Sverige

Svensk vapenhandel har mycket större betydelse för varumärket Sverige än vad som framkommer i den svenska offentliga debatten, enligt forskning från Göteborgs universitet.

Efter mångårigt stöd till anti-apartheidrörelsen kunde Sverige 1999 sluta avtal om försäljning av Jas-Gripen till Sydafrika. Affären kritiserades hårt, inte minst från ideella organisationer som arbetat för de svartas frigörelse. Landet behövde bistånd, […]

Mer samarbete ska stoppa våld i hemmet

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen ska förbättra sin förmåga att upptäcka utsatthet och våld i nära relationer.

- Inga barn ska behöva dö och inga kvinnor eller män ska behöva utsättas för våld av närstående. Samhället kan och ska göra mer för att förhindra detta. Genom att bli bättre på att upptäcka och agera på […]

Massor med pengar i folks byrålådor

Nu är det dags att städa ur byrålådorna på jakt efter pengar. Det finns 3,8 miljarder kronor kvar av 100- och 500-kronorssedlarna som blev ogiltiga sommaren 2017. Fram till och med den 30 juni kan man sätta in dem på ett bankkonto.

Fortfarande finns det cirka 12 miljoner 100-kronorssedlar och 5 miljoner 500-kronorssedlar som tillsammans […]