Att jobba lönar sig

Det lönar sig att jobba på, visar ny forskning av kognitionsvetare vid Lunds universitet. Elever som inte ger sig utan försöker igen lyckas betydligt bättre.

Forskarna från The Educational Technology Group vid Lunds universitet och Linköpings universitet har använt sig av ett digitalt historiespel för att utvärdera hur uthållighet påverkar elevers prestationer. De fann att […]

Bara elektroniska fakturor ska tillåtas i offentlig sektor

Nyinrättade Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, ska se till så att alla företag som säljer varor och tjänster till offentlig sektor tar betalt via e-fakturor enligt en ny europeisk standard. Det blir lag på det från 1 april nästa år.

Lagen påverkar över 200.000 företag som måste börja skicka e-fakturor till sina offentliga kunder. Ekonomistyrningsverket, […]

Av |29 juni, 2018|Nyheter|

Systemet ska börja med hemkörning av alkohol i hela landet

Hemkörning av alkoholhaltiga drycker ska från att i dag vara en försöksverksamhet bli en del av Systembolagets ordinarie verksamhet och tillgänglig i hela landet. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss med sikte på ikraftträdande 1 april 2019.

– Svenskarna gillar systembolagets breda utbud och service. Hembeställningen gör det lagom lättillgängligt och vi menar att det även […]

Av |29 juni, 2018|Nyheter|

Regeringspengar ska öka ungas möjligheter till konst och kultur

Statens kulturråd får i uppdrag av regeringen att främja barns och ungas möjligheter att ta del av konst och kultur av hög kvalitet i hela landet och att stimulera möjligheterna till eget skapande.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) lägger in tio miljoner kronor så att Statens kulturråd ska klara uppgiften. Hennes utgångspunkt är […]

Av |29 juni, 2018|Nyheter|

Löneökningarna börjar ta fart även i näringslivet

Lönerna steg med 2,4 procent senaste året fram till i april 2018. Medlingsinstitutet konstaterar att löneökningstakten hittills i år ligger på 2,6 procent och att löneökningarna i näringslivet tagit lite mera fart medan de i stället har dämpats i kommuner och landsting.

Under fjolåret var löneökningarna i näringslivet klart lägre än i offentlig sektor, speciellt […]

Av |29 juni, 2018|Nyheter|

Antibiotika ska finnas på plats i Sverige

Folkhälsomyndigheten ska genomföra en pilotstudie för att säkerställa tillgänglighet till vissa antibiotika av särskilt medicinskt värde.

- Antibiotikaresistens är ett av de största långsiktiga hoten mot vår hälsa. Vi måste göra allt vi kan både på hemmaplan och internationellt för att säkra tillgången till antibiotika som fungerar, säger socialminister Annika Strandhäll.

Eftersom hälso- och sjukvården i […]

Myndigheter inte bra på upphandling av konsulttjänster

I takt med digitalisering och snabb it-utveckling kommer statens köp av konsulttjänster att öka. Desto större anledning att myndigheterna blir bättre på att sköta inköpen. Det framhåller Riksrevisionen i en granskning som visar att det alldeles för ofta brister i kontrollen av konsultanvändandet.

Statliga myndigheters inköp av konsulttjänster kan skötas bättre när det gäller redovisning, […]

Av |28 juni, 2018|Nyheter|

För 50 regeringsmiljoner kan fritidsgårdar ha mer öppet

Mer öppethållande på fritidsgårdar i sommar ska ge meningsfull fritid även för barn som inte har mycket pengar. Det menar regeringen, som därför efter överenskommelse med Vänsterpartiet satsar 50 miljoner kronor.

Nu får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att fördela de 50 miljonerna och följa upp satsningen.

– På somrarna ska det finnas […]

Av |28 juni, 2018|Nyheter|

Källsortering nära hemmet

Regeringen har beslutat om att ändra regler som gäller producentansvaren för förpackningar och returpapper samt kommunernas insamling av matavfall.

– Reformen innebär att det blir lätt att göra rätt. Det ska inte vara en börda att göra sig av med sitt källsorterade material. Insamlingen ska därför göras nära hemmet. Vi vet att fler sorterar mer […]

Brist på arbetskraft skyndar på automatisering

Befolkningen ökar snabbt, samtidigt råder arbetskraftsbrist. Därför måste nya, effektivare arbetssätt användas. Automatisering är en del av lösningen.

– När vi tittar på de demografiska prognoserna kommer det inte finnas tillräckligt med människor att anställa framöver. Därför är det viktigt att vi hittar andra sätt att lösa välfärdsuppdragen på. Där kommer den digitala tekniken in. […]