MSB går in med insats vid oljeutsläpp på östkusten

I måndags gick ett 139 meter långt lastfartyg på grund norr om Loftahammar. Ett oljeutsläpp har nått land i skärgården mellan Loftahammar och Valdermarsvik. En miljöräddningsoperation pågår för att förhindra olja att läcka ut i Östersjön.

MSB har skickat oljeskyddsdepå med fem containrar samt personal som instruerar och utbildar lokal räddningspersonal samt Frivilliga resursgrupper.

Oljeskyddsmaterielen används […]

Regeringen stöder lantbrukare i kris med 1,2 miljarder kronor

Regeringen lägger ett krispaket innehållande 1,2 miljarder kronor till lantbrukarna för att framför allt täcka upp för foderbrist och inkomstbortfall som uppstått på grund av den extrema torkan. Det meddelade finansminister Magdalena Andersson (S), landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och vice statsminister Isabella Lövin (MP) vid en presskonferens i dag.

Miljardpaketet till torkdrabbade lantbrukare ska ge […]

Av |30 juli, 2018|Nyheter|

Barnbidragen kostar mindre

Statens kostnader för barnbidrag, föräldrapenning och förtidspension sjunker, samtidigt som den tidigare minskningen av utgifterna för sjukpenning stannat av och nu tenderar att åter öka. Det framgår av Försäkringskassans senaste prognos.

Försäkringskassans utgifter för socialförsäkringen beräknas bli 219 miljarder kronor 2018. Utgifterna förväntas sedan öka till 224 miljarder kronor år 2021. Det visar Försäkringskassans senaste […]

Av |30 juli, 2018|Nyheter|

Flest anställda i Tysklandsägda företag

Antalet anställda i utlandsägda företag i Sverige ökade med 6 procent under år 2017 vilket är den största ökningen på sex år. De största ökningarna skedde i företag kontrollerade från Jersey och Luxemburg. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

Antalet utlandsägda företag i Sverige ökade med 277 stycken under år 2017 och var vid slutet […]

Privattjänstemän 3,2 procent dyrare

Arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn steg med drygt tre procent från maj 2017 till i maj i år. Det visar index som mätts av Statistiska centralbyrån, SCB.

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för maj 2018 beräknats till 128,8 för arbetare och 131,2 för tjänstemän. Sedan maj 2017 har arbetskraftskostnaden ökat med 3,0 […]

Av |30 juli, 2018|Nyheter|

Mer ekonomiskt att öka plaståtervinningen

Det finns stora vinster med att sluta bränna plastavfall, både i form av minskade växthusgasutsläpp och nya arbetstillfällen, visar forskning från Lunds universitet. 

Ökad återvinning av plast är en viktig fråga för att nå internationella klimat- och miljömål. EU har under våren 2018 beslutat att 55 procent av alla plastförpackningar ska återvinnas senast år 2030 och […]

Stockholm–Helsingfors på 30 minuter

Stockholm–Helsingfors på 30 minuter kan vara verklighet om tio år. Norden kan sätta standarden för resten av världen för snabb, prisvärd och miljövänlig transport. Men först måste man komma
överens om gemensamma lagar och regler i Norden för Hyperloop.

Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling fick under sitt sommarmöte i finska Torneå en presentation […]

Av |30 juli, 2018|Infrastruktur, Nyheter, Trafik|

BNP ökade 3,3 procent

Tillväxten, mätt som bruttonationalprodukten, BNP, har ökat med 3,3 procent senaste året, från andra kvartalet 2017 till årets andra kvartal. Det redovisar Statistiska centralbyrån, SCB, som uppmätt en BNP-tillväxt med en procent andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med första kvartalet 2018.

Det var främst hushållskonsumtionen som bidrog till uppgången. Den ökade med 0,9 procent andra […]

Av |30 juli, 2018|Nyheter|

Brandforskare: Kartlägg sårbarhet inför skogsbrand

Brandforskaren Enrico Ronchi har har kartlagt hur Kanada och USA kan minska sin sårbarhet för skogsbränder, i första hand hur skador på människor och bebyggd miljö kan förebyggas. Men i Sverige har intresset varit svalare.

- Det är hög tid att också Sverige gör en ordentlig kartläggning av vilka områden som är extra sårbara för bränder. Det […]

Av |30 juli, 2018|Nyheter|

Färre bilförare pratar i mobilen

En kraftigt minskad handhållen mobilanvändning vid bilkörning har Motormännens vägombud noterat i sommarens mätning. 4,2 procent av samtliga fordonsförare pratade i mobilen, jämfört med 7,6 procent 2016.

Undersökningen genomfördes mellan 4 juni och den 3 juli. Den har skett under en begränsad tid, vanligen en till två timmar, vid en eller flera vägsträckor inom orten. […]

Av |30 juli, 2018|Nyheter|