Fler ska välja bilpool

Regeringen vill att fler ska välja bilpooler, och tillsätter en utredning som ska se över sänkt moms.

- Om fler får tillgång till bil genom en bilpool så minskar behovet av att alla ska äga en egen bil som står still större delen av tiden. Det är ett bra exempel på hur vi kan använda […]

Av |31 augusti, 2018|Energi och Miljö, Nyheter|

Efter #metoo-uppropen skarpare sanktioner

Regeringen ska utreda skarpare sanktioner mot de arbetsgivare som inte följer lagstiftningen för diskriminering och trakasserier.

– Om en arbetsgivare nonchalerar lagens krav att förebygga diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen måste det få konsekvenser. Efter #metoo-uppropen under hösten stod det klart att vi behöver skärpa lagstiftningen. Nu tar vi nästa steg, säger kultur- och demokratiminister […]

Av |31 augusti, 2018|Jämställdhet, Nyheter|

Öppnat för längre lastbilar

Regeringen vill utreda var och om längre lastbilar bör tillåtas och hur man kan öka antalet tunga fordon som kan köras på fossilfria drivmedel.

-Sverige är ett exportberoende industriland med långa avstånd. Effektiva godstransporter är därför avgörande för vår konkurrenskraft. Med de här uppdragen får vi viktiga underlag om hur vi kan öka lastbilarnas kapacitet […]

Av |31 augusti, 2018|Energi och Miljö, Nyheter, Trafik|

Skärpta regler för tung trafik

Regeringen har beslutat att även tunga fordon ska ha vinterdäck på samtliga hjul. Regleringen gäller både svenska och utländska fordon.

För att öka säkerheten på vägarna har regeringen beslutat om skärpta regler för tung lastbil, tung buss och personbil klass II med en totalvikt över 3,5 ton ska ha vinterdäck eller likvärdig utrustning på samtliga […]

Av |31 augusti, 2018|Nyheter, Trafik|

Svenska hemmafrun finns men inte i Sverige

Många stora svenska företag erbjuder sina anställda att arbeta utomlands några år och många tackar ja till detta. Ofta är dessa män och inte sällan följer kvinnan med för att möjliggöra mannens jobb, då förskola och annan barnomsorg saknas i det nya landet. Den svenska hemmafrun finns alltså. Bara inte i Sverige.

Catrin Lundström vid […]

Nya hyror för vissa kulturinstitutioner

Regeringen ska utreda hållbara hyresmodeller för de fem kulturinstitutioner som sedan 2001 har en kostnadsbaserad hyresmodell.

– Detta är ett viktigt steg för att ge Statens fastighetsverk och de berörda kulturinstitutionerna de bästa förutsättningarna till ett välfungerande hyresförhållande, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

I utredningen ingår att värdera och bedöma möjligheterna till att de föreslagna alternativa modellerna […]

Av |31 augusti, 2018|Kultur och Idrott, Nyheter|

Jämför priset för tandläkarbesök

Regeringen har beslutat om att få fram en hemsida där vem som helst kan gå in och göra en prisjämförelse för tandvården.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har sedan tidigare i uppdrag att ta fram en digital prisjämförelsetjänst för tandvård. Nu har regeringen även beslutat att TLV får 1 000 000 kr för att ta fram […]

Ojämna bedömningar vid sjukskrivning för psykisk ohälsa

Riksrevisionen anser att vid bedömning av sjukskrivning ska Försäkringskassan bli bättre på att använda det försäkringsmedicinska beslutsstödet.

För att en sjukskriven person ska kunna beviljas sjukpenning ska Försäkringskassan utreda ärendet och pröva den sjukes arbetsförmåga.

Till sin hjälp har handläggaren det så kallade försäkringsmedicinska beslutsstödet, som tagits fram av Socialstyrelsen och Försäkringskassan. Beslutsstödet innehåller bland annat […]

Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad el

Regeringen föreslår att fler aktörer som producerar el ska omfattas av fullständig skattebefrielse istället för dagens nedsättning.

Majoriteten av den förnybara el som framställs i mindre anläggningar på samma ställe som elen förbrukas är sedan tidigare helt befriad från energiskatt.

Skattebefrielsen ska utökas till att även omfatta aktörer som har en högre samlad produktionskapacitet. För till […]

Av |31 augusti, 2018|Energi och Miljö, Nyheter|

Handel ny inriktning på gymnasieskolans ekonomiprogram

Skolverket ska föreslå en försöksverksamhet med inriktning mot handelsområdet på gymnasieskolans ekonomiprogram.

Program och inriktningar på gymnasiet behöver regelbundet ses över och justeras. Det handlar dels om att anpassa utbildningarna utifrån elevernas val, och dels att möta efterfrågan på arbetsmarknaden.

För att handelsbranschen ska få bättre möjligheter att klara sin kompetensförsörjning har regeringen tidigare gett Skolverket […]