Billigare el

Regeringen ska besluta om nya bestämmelser för att reglera intäkterna från elnätsverksamhet. Det innebär att de flesta elnätskunderna kan få upp till 21 procent lägre elnätsavgifter från 2020. För en villaägare handlar det om en sänkning på 1.000 kronor per år.

Regeringen kan konstatera att elnätsföretagen över tid haft möjlighet till höga avgiftshöjningar. Och i […]

Av |16 augusti, 2018|Energi och Miljö, Nyheter|

Ny myndighet slår upp portarna

Den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap som placerats i Gävle har nu invigts.

Sedan Arbetslivsinstitutet lades ner 2007 har det saknats en särskild myndighet med nationellt ansvar för att sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö. Det har inte heller funnits någon aktör som utvärderar den förda arbetsmiljöpolitiken.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap kommer att vara ett nationellt kunskapscentrum för […]

Här finns yrkena som ger jobb

De unga som i höst kommit in på utbildningar till lärare, officerare och präster kommer att ha lätt att få jobb om fem år, visar Sacos årliga prognos av framtidens arbetsmarknad för akademiker. Tuffare blir det för kommunikatörer och hälsovetare.

– Vi vill bidra till med fakta för ett av de viktigaste valen du gör […]

Rekordhet sommar kylde handeln

Handlarnas framtidsförväntningar sjönk i augusti. I både butikshandeln och e-handeln minskar optimismen jämfört med föregående månad. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för augusti.

Störst var tappet bland dagligvarubutikerna.

– En varm sommar brukar gynna dagligvaruhandeln, men när den rekordheta sommaren ledde till eldningsförbud var det också slutgrillat för konsumenterna. Även om eldningsförbudet var högst nödvändigt bidrog […]

700 nya laddplatser i norr

Vattenfall ska installera cirka 700 laddplatser för elbilar i fastighetsbolaget Diös tio prioriterade tillväxtstäder.

Med start i höst kommer installationerna att ske på lättillgängliga platser under en period på tre år. Satsningen är del av Diös hållbarhetsplaner och strategi kring stadsutveckling.
– Vi är stolta över samarbetet som visar att våra produkter, tjänster och kompetens passar […]

Av |16 augusti, 2018|Energi och Miljö, Nyheter|

Svensk sjukvård ska kunna hantera allvarliga händelser

Regeringen tillsätter en utredning som ska göra en total översyn av hälso- och sjukvårdens kapacitet att hantera allvarliga kriser som stora bränder, smittsamma sjukdomar, terrorattacker och stärkt beredskap.

- Vi måste säkerställa att vården alltid och i hela Sverige kan hantera allvarliga händelser och kris. Det är en del av vårt arbete med att skapa […]

Älvstädning ska rensa strandsträckor

Tre helger i rad kommer flera älvar i Sverige att städas i samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige.

Nära 9 000 ton skräp slängs varje år i Sverige, något som frestar både på naturen och djurlivet. Sedan initiativet påbörjades har ca 9 200 ungdomar och ledare deltagit och över 147 ton skräp har städats bort. […]

Av |14 augusti, 2018|Energi och Miljö, Nyheter|

Svenskarnas attityder till mångfald har försämrats

Svenskarnas attityder till mångfald uppvisar de lägsta siffrorna hittills och det är bland kvinnor som attityderna har försämrats kraftigt. Samtidigt ökar andelen som har goda erfarenheter av att ha kollegor med utländsk bakgrund, i skolan eller på jobbet, till den högsta uppmätta andelen hittills. Siffrorna kommer från Högskolan i Gävles Mångfaldsbarometer.

Unga under 30 år […]

Av |14 augusti, 2018|Migration, Nyheter|

Arbetslösheten fortsätter att minska

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar en fortsatt stark arbetsmarknad med sjunkande arbetslöshet i samtliga län.

I slutet av juli var arbetslösheten 6,9 procent, jämfört med 7,3 procent för ett år sedan. Det är dock skillnader i arbetslöshet mellan olika delar av landet, från 4 procent i Gotlands län till över 9 procent i Gävleborg, Södermanland […]

Dyrare livsmedel spär på inflationen Räntehöjning rycker närmare

En höjning av Riksbankens styrränta – och därmed även boräntorna – rycker närmare. Detta sedan Statistiska centralbyrån, SCB, i juli, för andra månaden i rad fastställt att inflationstakten låg på 2,2 procent. Dyrare flygresor och livsmedel bidrog till stigande konumentprisindex.

Riksbankens direktion har under lång tid haft inriktningen att den nuvarande styrräntan (minus 0,5 […]

Av |10 augusti, 2018|Nyheter|