Yrkeshögskoleutbildningar inom välfärdsområdet kartläggs

Inom vård, skola och omsorg är kompetensbristen stor inom många yrkeskategorier. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ska kartlägga yrkeshögskoleutbildningar inom välfärdsområdet och deras relation till utbildningar inom gymnasieskola, folkhögskola och högskola med liknande inriktning.

Utbildningar som förbereder för arbete inom välfärdssektorn finns inom olika delar av utbildningssystemet. Inom yrkeshögskolan erbjuds bland annat utbildning till studiehandledare, lärarassistent […]

Av |31 augusti, 2018|Nyheter, Utbildning och Skola|

Ny lag ska ge bättre rehab

Landstingen ska bli skyldiga att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter som har ett särskilt behov av individuellt stöd för att kunna återgå till eller inträda i arbetslivet, enligt ett regeringsförslag.

 

– Det finns ett behov av mer stöd till den som blir sjukskriven för att komma tillbaka till jobbet. Vi har satsat på rehabiliteringskoordinatorer som […]

Riksrevisionen utbildar i Afghanistan

Riksrevisionen inleder nu samarbete med den afghanska revisionsmyndigheten, för att stärka dess kompetens och kapacitet.

 

Magnus Lindell, chef för Riksrevisionens internationella verksamhet, och Mohammad Sharif Sharifi, riksrevisor i Afghanistan, har ingått ett samarbetsavtal som sträcker sig fram till år 2020.

Projektet syftar till att ge institutionellt stöd till utvecklingen av Afghanistans revisionsmyndighet, Supreme Audit Office of […]

Blocköverskridande styren ute i landet

Tid, tillit och sakpolitik. Det är tre viktiga förutsättningar i de tidiga diskussionerna för att bilda en blocköverskridande koalition i kommuner och regioner. Det visar en studie gjord vid Linköpings universitet.

Blocköverskridande majoritetsstyren blev allt vanligare efter valet 2014 i kommuner och regioner som en följd av det nya politiska landskap som bildades när Sverigedemokraterna […]

Av |30 augusti, 2018|Demokrati, Kommuner, Landsting, Nyheter|

Svårt för äldre öppna sina mediciner

I Europa tar hälften av dem som är över 80 år fler än sex mediciner per dag, men ändå är förpackningarna sällan anpassade för den äldre målgruppens behov.

Medicinska förpackningar kan vara burkar, blister, flaskor, sprejer, pipetter och tuber. Ofta har äldre människor svårt att öppna förpackningarna och det är heller inte ovanligt att mediciner […]

Barnhälsovården ska göra fler hembesök

Socialstyrelsen ska arbeta fram en pilotverksamhet som går att utvärdera om barnhälsovård. Syftet är att öka förutsättningarna för jämlik hälsa och vård.

– Barn som växer upp i socioekonomiskt utsatta familjer har ofta har en sämre hälsa än andra barn. Detta måste vi ändra på, förutsättningarna för en god hälsa måste vara jämlik och lika […]

Vattenfall säljer Marviken

Vattenfall säljer det sedan länge nedlagda kraftverket Marviken på Vikbolandet utanför Norrköping. Den 24 augusti signerades avtalet som bekräftar att Synthesis Real Estate AB tar över fastigheten bestående av byggnader och 250 ha mark- och vattenarealer.

Marviken är en vackert belägen fastighet i Östergötlands skärgård bestående av 80ha land och 170ha vatten som inledningsvis skulle […]

Av |30 augusti, 2018|Energi och Miljö, Nyheter|

Fler röstar olika i kommun-, landstings- och riksdagsval

Stödet för riksdagspartierna varierar i riksdags- och kommunval. I de återkommande väljarundersökningarna har röstdelningen ökat och uppgick till 33 procent i 2014 års val.

I Sverige är det en gemensam valdag för riksdags-, landstings- och kommunval men ofta dominerar den nationella politiken i mediernas bevakning och den politiska debatten. När de lokala och regionala frågorna […]

Av |29 augusti, 2018|Demokrati, Nyheter|

Ändringar i vallagen

Regeringen föreslår ändringar i vallagen. Ändringarna stärker skyddet för valhemligheten och ökar möjligheterna för personröstning.

Nu föreslår regeringen att det ska införas ett krav på att platsen där valsedlarna läggs ut ska vara avskärmad. Ingen väljare ska uppleva en risk för att röja sin valhemlighet när den tar valsedlar från valsedelstället.

I dag finns det inga […]

Av |29 augusti, 2018|Demokrati, Nyheter|

Samordning ska stärka regionalt folkhälsoarbete

Länsstyrelserna i Stockholms och Västerbottens län ska ta fram en plan för var sitt pilotprojekt. Syftet är att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av stärkt regionalt folkhälsoarbete.

– För att nå regeringens mål om att minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation krävs ett aktivt arbete på alla nivåer. En bättre och mer jämlik […]