Riksrevisionen granskar arbetet mot läckor av nationella prov

Riksrevisionen granskar nu Skolverkets och Skolinspektionens arbete mot otillåten spridning av nationella prov.

 

Trots ansträngningar att förhindra den otillåtna spridningen av nationella prov har problemet vuxit i omfattning. Bara under våren 2018 har flera prov läckt ut i förväg och i sex fall har proven blivit så spridda att Skolverket rekommenderat skolorna att använda ersättningsprov.

– […]

Av |29 augusti, 2018|Nyheter, Utbildning och Skola|

SJ går upp i full trafik

Nu är sommarens banarbeten avslutade och SJ kan återigen gå upp i full trafik. Västra och Södra stambanan är öppna för normal trafik. SJs snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg är tillbaka på restider under tre timmar och är det snabbaste tåget till Göteborg. Även järnvägen mot Sundsvall är nu helt öppen för trafik.

För en […]

Av |28 augusti, 2018|Nyheter, Trafik|

Klart för nattågstrafik till och från Jämtland

Trafikverket har beslutat att teckna avtal med SJ för nattågstrafik på sträckan Stockholm–Duved med trafikstart lördag den 8 september.

Bakgrunden till upphandlingen av nattågstrafiken till Jämtland är det regeringsuppdrag som Trafikverket fick 7 september 2017. Uppdraget handlar om att säkerställa grundläggande tillgänglighet med nattåg utan byte mellan berörda regioner även under de perioder då det […]

Av |28 augusti, 2018|Nyheter, Trafik|

Tandläkarexamen i både Polen och Sverige

Det är relativt vanligt att svenska medborgare utbildar sig till tandläkare i Polen. Förändringar av utbildnings- och praktiksystemet i Polen har dock gjort att de som inte kan polska hamnat i kläm utan möjligheter att avsluta sin utbildning.

- Det är slöseri att inte ta vara på kompetensen hos personer med en lång och avancerad […]

Av |27 augusti, 2018|Nyheter, Utbildning och Skola|

Nära tre gånger mer pengar till landstingens sjukvård sedan 2014

3 738 500 000 kronor betalades ut från staten till landstingen för vården 2014, regeringen har i år satsningar till landstingen på 10 150 180 000 kronor.

– Sverige har en vård med bra medicinska resultat, men tillgängligheten och närheten är inte tillräckligt bra. Regeringen satsar framförallt för fler anställda och kortare vårdköer, en bättre […]

Fler åtgärder mot fusk på högskoleprovet

Kroppsvisitering av deltagare eller sekretesskydd för den som anmäler misstänkt fusk. Det kan bli framtida åtgärder för att förhindra fusk på högskoleprovet. Nu har regeringen beslutat att tillsätta en ny utredning.

– Många jobbar väldigt hårt för att få läsa sin drömutbildning på högskolan. Då är det djupt orättvist när det finns personer som tränger […]

Av |27 augusti, 2018|Nyheter, Utbildning och Skola|

Rödgröna drar ifrån Alliansen

De rödgröna partierna, regeringssidan, drar ifrån i opinionen inför riksdagsvalet, som hålls om två veckor. Det visar DN/Ipsos senaste mätning där S+MP+V får sex procentenheter större stöd än Alliansen.

Socialdemokraterna går upp från 24,9 till 26,3 procent, MP ligger kvar kring sex procent och Vänsterpartiet håller sig strax under tio – samtidigt som tre […]

Av |25 augusti, 2018|Nyheter|

Regeringen vill minska äldres ensamhet

Ensamhet är en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalité hos äldre mellan 65 och 80 år, enligt forskning. Pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF pensionärerna ska nu få pengar till ett projekt som ska engagera äldre att söka upp andra äldre.

- Få äldre vill prata om sin ensamhet för att det känns tabubelagt […]

Obetalda vårdräkningar ökar hos Kronofogden

Obetalda räkningar som skickas vidare till Kronofogden ökade markant första halvåret 2018. Skulder till landstingen och näthandeln sticker ut i statistiken.

Fram till den sista juni i år fick Kronofogden in omkring 587 000 krav på obetalda skulder. Det motsvarar en ökning med 12,7 procent jämfört med första halvåret 2017. Knappt 273 000 personer hade […]

Av |24 augusti, 2018|Nyheter|

Enklare insamlingssystem för hushållen

Naturvårdsverket ska föreslå hur källsorteringen i utemiljöer ska se ut och hur hanteringen av förpackningar från den ökade privatimporten ska finansieras.

Regeringen vill skapa enklare, mer lättillgängliga och rationella insamlingssystem för hushållen. En stor andel av den nedskräpning som sker i parker, naturen och längs stränderna utgörs av förpackningar.

Producenterna har ansvar för insamling av detta […]

Av |24 augusti, 2018|Energi och Miljö, Nyheter|