Äldre vill komma ut oftare

De flesta äldre är nöjda med sin äldreomsorg, men det finns fortfarande stora regionala skillnader, enligt Socialstyrelsens nationella undersökning.

På nationell nivå uppger 81 procent av personer i särskilt boende att de är nöjda med sin äldreomsorg, för dem som bor hemma med stöd av hemtjänst är 88 procent nöjda. Det är en minskning med […]

Risk för brand vid elbilsladdning med timer

Elsäkerhetsverket varnar för bränder som startat i samband med elbilsladdning där timer använts.

Elbilsladdning innebär ofta hög belastning på elanläggningen och elprodukterna, vilket gör att bränder kan uppstå.

- Schukoladdning, alltså laddning i ett vanligt eluttag, bör bara användas som en tillfällig lösning, säger Mikael Carlson, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket.

Används dessutom en timer eller en förlängningskabel […]

Av |28 september, 2018|Energi och Miljö, Nyheter|

Svenska institutet i Alexandria flyttar

Sverige har sagt upp avtalet med Egypten om Svenska institutet i Alexandria. Dialogverksamheten som sådan avvecklas inte utan avses fortsätta.

Med anledning av praktiska svårigheter, som att hyresavtalet sagts upp och begränsade reseförbindelser till Alexandria, har regeringen gjort bedömningen att verksamheten ska omlokaliseras. Avsikten är att myndigheten så snart som möjligt ska förläggas till annan […]

Av |27 september, 2018|Nyheter|

Ny app ska påverka miljön

Vattenfall har utvecklat gratisappen OneTonneFuture (OTF) för alla som är nyfikna på sin egen klimatpåverkan.

– Vi såg att det saknades en app som tar ett helhetsgrepp och som baseras på din livsstil. Appen visar hela din klimatpåverkan och ger konkreta tips på vad du kan göra för minska dina utsläpp, om du vill. Vi […]

Av |27 september, 2018|Energi och Miljö, Nyheter|

Det går bra för Sverige

Konjunkturinstitutets barometerindikator visar fortsatt på ett betydligt starkare stämningsläge än normalt i den svenska ekonomin.

Tillverkningsindustrin är den enda sektor som bidrar på nedåtsidan i september. Främst till följd av att färdigvarulagren bedöms vara något för stora i stället för något för små. Det ökade missnöjet med lagren hör till konsumtionsvaruindustrin. Men det pekar dock […]

Av |27 september, 2018|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

Sommarvärmen har fått växtfart på fisken

Sommarens höga temperaturer har påverkat livet under ytan. Det visar de provfisken som institutionen för akvatiska resurser vid SLU årligen genomför längs Sveriges kuster. I år har arter som gynnas av värme varit talrika, och värmen har gett en skjuts åt abborrens föryngring i många områden.

Det är framförallt under den varmare tiden på året […]

Av |26 september, 2018|Energi och Miljö, Nyheter|

Deppiga kan få hjälp av arbetskamrater

En ny studie visar att stress och utmattning hos anställda går att förebygga genom stöd från kollegorna.
Enligt Försäkringskassan har 46 procent av alla sjukfall i Sverige en psykisk diagnos som orsak och stress och depression är de största diagnoserna. Ofta blir det långa sjukskrivningar som får negativa konsekvenser, inte bara för personen som drabbas, […]

Dagens 35-åring går i pension vid 70

Nu har Pensionsmyndigheten lämnat sitt förslag, till regeringen, hur pensionen ska beräknas. Dagens 35-åringar får gå i pension vid 70 års ålder.

Pensionsåldern anpassas till att vi lever längre. Pensionen blir 70-80 procent av slutlönen vid den högre pensionsåldern som riktåldern innebär.

– Vi lever längre vilket innebär att pensionen ska fördelas på fler år än […]

Av |26 september, 2018|Nyheter, Socialförsäkringar|

Partiledarna får 50 minuter var i enrum med nye talmannen

50 minuter var, det får de åtta riksdagspartiernas ledare inne hos talmannen i morgon, torsdag. Först ut är Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven, som klockan tio kliver in hos nye talmannen Andreas Norlén och där meddelar att han är beredd att fortsätta som statsminister och regeringsbildare.

De enskilda samtalen fortsätter sedan med de övriga och de […]

Av |26 september, 2018|Nyheter|

Gamla it-system sackar staten

Riksrevisionen ska granska om föråldrade it-system hotar statsförvaltningens digitalisering, samt hur regeringen och ansvariga myndigheter hanterar detta.

Digitaliseringen av den svenska statsförvaltningen sker inte i den takt och omfattning som eftersträvas. Samtidigt visar internationella studier att föråldrade it-system kan vara en bidragande orsak till långsam digitaliseringstakt och brister i informationssäkerhet.

– Det saknas övergripande kunskap på […]

Av |25 september, 2018|Nyheter|