Gör om och gör bättre stöd för äldreboende

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att överväga att göra om det nuvarande stödet för att bygga särskilda boenden för äldre till ett mer generellt bidrag till kommunerna, fördelat utifrån andelen äldre invånare.

Riksrevisionen har granskat det investeringsstöd till särskilda boenden för äldre som fanns under åren 2007–2014, och som ligger till grund för det nya stöd som […]

Av |18 september, 2018|Kommuner, Nyheter|

Sänkta jobbkrav för minskad utbrändhet

Det är en myt att höga krav i arbetet kan kompenseras med ökat handlingsutrymme och socialt stöd. Kraven i sig kan leda till utbrändhet, visar forskning från Linköpings universitet. Forskningen har finansierats med stöd av den statliga myndigheten Vinnova.

Det visar LiU-forskarna Anna-Carin Fagerlind Ståhl och Christian Ståhl i en färsk studie om utbrändhet och […]

Av |18 september, 2018|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

Nej till ny bostadsförsörjningslag

Utredningen om kommunal planering för bostäder har lämnat sitt slutbetänkande. SKL säger nej till utredningens förslag om en ny bostadsförsörjningslag.

– Kommunerna bör även fortsättningsvis ha ansvar för bostadsförsörjningen. Staten eller regionerna ska inte ta över delar av ansvaret, utan i stället ska de skapa goda förutsättningar för att kommunerna ska kunna ta ansvar, säger […]

Av |17 september, 2018|Bostad och Familj, Kommuner, Nyheter|

SKL vill ha skärpta straff för den som hotar förtroendevalda

Var fjärde förtroendevald uppger att de har utsatts för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt politiska förtroendeuppdrag. Undersökningar visar både att hoten med åren tenderar att bli både fler och grövre.

– Hot, hat och våld mot förtroendevalda utgör i förlängningen ett allvarligt hot mot vårt demokratiska system. SKL har länge efterfrågat straffrättsliga […]

Av |17 september, 2018|Demokrati, Nyheter|

Handlarna hoppas på julen

Framtidstron bland butikerna ökar i september. Medan optimismen bland e-handlarna går åt motsatt håll och minskar. Framtidsförväntningarna är dock fortsatt högre bland e-handlarna.

– Efter en sommar som varit tuff för många butiker kan handlarna se fram emot en starkare försäljningsperiod som kulminerar i den så viktiga julhandeln. I den stenhårda internationella konkurrens som råder […]

Av |17 september, 2018|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

25 ton skräp bortstädat

Årets avslutande Älvstädning skedde längs Klarälven och Gullspångsälven den 1-2 september och nu kan årets insats sammanfattas – längs dessa två älvar samt Dalälven och Klarälven plockade 1 900 deltagare sammanlagt bort 25 ton skräp, vilket är en ökning med åtta ton jämfört med förra året.

500 deltagare från 21 föreningar rensade under helgen 1-2 […]

Av |17 september, 2018|Energi och Miljö, Nyheter|

187 år kvar till full jämställdhet

I boken ”Jag har aldrig märkt att kön har haft någon betydelse”, sätter Nanna Gillberg ljuset på de informella mekanismer som gör att jämställdheten låter vänta på sig.

– Med nuvarande takt beräknas samhället bli jämställt år 2205. Trots att formella hinder är borttagna, finns informella mekanismer kvar som gör att alla, både kvinnor och […]

Av |14 september, 2018|Böcker, Nyheter|

Ersätt skogsägare för att låta skogen stå

Trots de avsättningar som både staten och privata skogsägare gör kommer riksdagens miljömål för skogen inte att kunna nås med befintliga styrmedel. För att målet ska nås måste mer produktiv skogsmark undantas från avverkning – något som oundvikligen innebär ett virkesbortfall. För att mildra konflikten mellan bruka och bevara bör skogsägare kunna ersättas ekonomiskt […]

Av |14 september, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Brist på kunskap om antibiotikaresistenta bakterier och arbetsmiljö

– Vi vet för lite om vilka risker som finns med antibiotikaresistenta bakterier i arbetslivet, anser forskarna Ann Tammelin och Ingemar Qvarfordt.

De har på Arbetsmiljöverkets uppdrag, skrivit rapporten Arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier som pekar på att Sveriges restriktiva hållning till antibiotikaanvändning och vårt generella förebyggande arbete gör risken liten att arbetstagare smittas.

Det är framför […]

Sverige har låg antibiotikaförsäljning till djur

Jämfört med övriga EU-länder har Sverige lägst försäljning av antibiotika till djur och har ett fortsatt gynnsamt läge när det gäller förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier.

Antibiotikaförsäljningen till djur för 2017 visar att försäljningen har minskat med cirka 2 procent jämfört med 2016. Försäljningen av antibiotika minskade kraftigt mellan 2007-2014, från drygt 17 ton till drygt […]

Av |14 september, 2018|Landsbygd, Nyheter|