Många som söker in till högskolor och universitet kommer att ha goda chanser till jobb efter examen. Det gäller särskilt den som läser till ett yrke inom teknik, vård eller pedagogik.

Den 15 oktober är sista ansökningsdagen till vårens utbildningar på högskolor och universitet. Arbetsförmedlingens prognoser visar att många högutbildade kommer att vara fortsatt eftertraktade på arbetsmarknaden.

– Efterfrågan på utbildad arbetskraft är mycket stor och med en avslutad högskoleutbildning har man i de allra flesta fall lätt att få jobb. Det gäller både idag och på längre sikt, säger Annelie Almérus, analytiker på Arbetsförmedlingen.

På listan över yrken på högskolenivå där man har bäst chans till jobb på fem års sikt finns till exempel olika läraryrken, IT-yrken, vårdyrken och ingenjörsyrken.

– Det är viktigt att skapa sig en bra bild över vad som väntar efter avslutad utbildning, och då kan man titta på våra prognoser som visar var jobben finns på längre sikt. En utbildning som leder till ett tydligt yrke gör det oftast lättare att få jobb, säger Annelie Almérus.

Yrken på högskolenivå där det är lättast att få jobb om 5 år (i riket)
• Civilingenjörsyrken inom elektronik
• Förskollärare
• Grundutbildade sjuksköterskor
• Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning
• Läkare
• Lärare i yrkesämnen
• Mjukvaru- och systemutvecklare
• Röntgensjuksköterskor
• Specialistsjuksköterskor inom akut hälso- och sjukvård
• Speciallärare och specialpedagoger

Yrken på högskolenivå där det är svårare att få jobb om 5 år (i riket)
• Banktjänsteman
• Chefssekreterare och VD-assistenter
• Finansanalytiker och investeringsrådgivare
• Fotografer
• Grafiska formgivare
• Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister
• Journalister
• Musiker, sångare och kompositörer

Källa: Arbetsförmedlingen