90 miljarder plus i statsbudgeten

Statsbudgeten väntas visa överskott på 90 miljarder kronor i år och 69 miljarder kronor nästa år. Den bedömningen gör […]

19 juni, 2018|

LO lämnar Nordea

LO byter transaktionsbank från Nordea till Swedbank. Det beslutet tog LO-styrelsen på måndagen.

Det var efter att Nordea meddelade […]

19 juni, 2018|

Byggtakten i Sverige behöver vara högre de närmaste åren

Byggtakten i Sverige behöver vara högre de närmaste åren än Boverket tidigare räknat med – eftersom befolkningsökningen sker snabbare […]

19 juni, 2018|

Också kvinnors sysselsättning ligger nu över 80 procent

Nu är även andelen sysselsatta kvinnor i åldrarna 20-64 år över 80 procent. Det visar Statistiska centralbyrån, SCB, i […]

19 juni, 2018|

De som flyttar till fattiga områden blir sjuka

De som bor i fattiga bostadsområden har i genomsnitt sämre hälsa än de som bor i rika områden.

En orsak […]

19 juni, 2018|

Sveriges digitaliseringspolitik granskad av OECD

OECD har under två år utvärderat Sveriges policy, organisation och resultat och lyfter vilket typ av ledarskap som behövs […]

19 juni, 2018|
  • En utbredd missuppfattning är att skuldsanering bara är till för personer med stora skulder. Även personer med små skulder har möjlighet att få skuldsanering om de saknar återbetalningsförmåga. Foto: Kronofogden. En utbredd missuppfattning är att skuldsanering bara är till för personer med stora skulder. Även personer med små skulder har möjlighet att få skuldsanering om de saknar återbetalningsförmåga. Foto: Kronofogden.

Små skulder får också skuldsanering

Kronofogden visar att framför allt tre faktorer påverkar möjligheten att få skuldsanering: orsaken till betalningsproblemen, ålder på de som […]

19 juni, 2018|

Svensk vapenexport stärker varumärket Sverige

Svensk vapenhandel har mycket större betydelse för varumärket Sverige än vad som framkommer i den svenska offentliga debatten, enligt forskning […]

19 juni, 2018|

Mer samarbete ska stoppa våld i hemmet

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen ska förbättra sin förmåga att upptäcka utsatthet och våld i nära relationer.

- Inga barn […]

19 juni, 2018|

Massor med pengar i folks byrålådor

Nu är det dags att städa ur byrålådorna på jakt efter pengar. Det finns 3,8 miljarder kronor kvar av […]

19 juni, 2018|

Nya jobb till Kiruna

Regeringen föreslår 120 nya statliga jobb i Kiruna för att ersätta de årsarbetskrafter som försvinner i samband med avvecklingen […]

19 juni, 2018|

Ordning och reda på enskild väg

Indragning av allmän väg får inte innebära en övervältring av kostnader på kommunerna och enskilda fastighetsägare, anser Sveriges Kommuner […]

19 juni, 2018|

Nyanländas väg till jobb har kortats

Tiden för nyanländas etablering på arbetsmarknaden har kortats. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) säger sig se ett trendbrott, […]

18 juni, 2018|

Miljöpartiet mesta maktparti i regioner och landsting

Ett av de tre valen 9 september, landstingsvalet, kallas ibland det ”glömda valet”. Många röstande känner inte till vilka […]

18 juni, 2018|
  • – Vår generation kan inte ta en springnota på de problem vi orsakat med vår fossilfest och konsumtion, säger Länsförsäkringars naturskadespecialist Pär Holmgren. Foto: Peter Knutson – Vår generation kan inte ta en springnota på de problem vi orsakat med vår fossilfest och konsumtion, säger Länsförsäkringars naturskadespecialist Pär Holmgren. Foto: Peter Knutson

Klimatet får Sverige att växa

Klimatet förändras just nu snabbare än hittills i mänsklighetens historia. Det kommer på sikt att orsaka stora folkförflyttningar när […]

18 juni, 2018|

Webb om psykisk ohälsa bland barn och unga

Folkhälsomyndigheten ska ta fram en webbaserad utbildning om psykisk ohälsa och självmord bland barn och unga för ledare som […]

18 juni, 2018|

Inte längre så trygga

Medborgarna har blivit mer otrygga de senaste åtta åren. Det visar forskning från Ersta Sköndal Bräcke högskola finansierad av […]

18 juni, 2018|
  • Läckage av näringsämnen från jordbruket till sjöar och hav är en av anledningarna till övergödning och Östersjöns algblomningar. Ett sätt att fånga upp läckaget kan vara att anlägga en våtmark vid gården. Foto Urban Wigert Läckage av näringsämnen från jordbruket till sjöar och hav är en av anledningarna till övergödning och Östersjöns algblomningar. Ett sätt att fånga upp läckaget kan vara att anlägga en våtmark vid gården. Foto Urban Wigert

Pengar mot övergödning

Under 2018 startar det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning.

Länsstyrelser, kommuner och ideella organisationer kan under 2018 söka pengar hos Havs- […]

18 juni, 2018|

Skyddet av värdefull skog i Sverige är inte nog effektivt

Skyddet av värdefull skog i Sverige inte är så effektivt som det skulle kunna vara. Den slutsatsen drar Riksrevisionen […]

15 juni, 2018|

Tandhygienistutbildningen blir treårig

Regeringen har beslutat att förlänga tandhygienistutbildningen från två till tre års heltidsstudier.

– Mer bredd och djup i utbildningen innebär […]

15 juni, 2018|

Legitimation för kuratorer

Legitimation ska införas för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Nu inför därför regeringen en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen som ska […]

15 juni, 2018|

Längre läkarutbildning

Läkarutbildningen utökas till sex år och får en ny examensbeskrivning. Det är förslaget från regeringen som nu skickas ut […]

15 juni, 2018|

Biologiska läkemedel bäst mot psoriasis

Biologiska läkemedel förbättrar psoriasis hos fler med medelsvår och svår psoriasis än vanliga syntetiska läkemedel, konstaterar SBU (SBU Statens […]

15 juni, 2018|

Mindre detaljstyrning från staten

Tillitsdelegationen har lämnat sitt förslag kring tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn till regeringen.

Bakgrunden till uppdraget är att utveckla […]

15 juni, 2018|

Störst förtroende för Europaparlamentet

Europaparlamentet är fortsatt den EU-institution som européerna har störst förtroende för.

Hälften av deltagarna i Eurobarometer-undersökningen från våren 2018 svarade […]

15 juni, 2018|