Räntetak införs på snabblån

Både ränte- och kostnadstak införs för så kallade snabblån. Det föreslår regeringen, som vill skapa förutsättningar för rimligare villkor […]

23 januari, 2018|

Gratis läkarbesök i Sörmland

Landstinget i Sörmland erbjuder gratis läkarbesök i primärvården, alltså på vårdcentraler och hos husläkare. Alla andra landsting fortsätter att […]

23 januari, 2018|

Kolla katten för att slippa salmonella

46 fall av salmonella på katt har hittats. Småfåglarna kan vara smittspridarna.

- Antalet fall har varierat mellan åren, förklarar […]

23 januari, 2018|

Myndigheter flyttar ut i landet

Regeringen ska omlokalisera eller utöka nio myndigheters verksamhet till Malmö, Kristianstad, Mölndal, Borås, Botkyrka och Göteborg.

– Att förstärka Tullverket […]

23 januari, 2018|

Socialt accepterat köra full på cykel

Att cykla med alkohol i kroppen tycks vara socialt accepterat, visar en rapport gjord av VTI, Statens väg- och […]

23 januari, 2018|

Var tredje ung känner stress på jobbet

För mycket att göra, otydliga förväntningar och att ingen kan rycka in i ens ställe. Det är de vanligaste […]

23 januari, 2018|

Arbetsgivaren viktig för nyanlända

Arbetsgivarens stöd är viktigt för att nyanlända ska få kvalificerade jobb, visar en studie från Linköpings universitet av ett […]

23 januari, 2018|

Återbäring redan i april

Redan i början av april kan den som deklarerar få sina pengar. Men det gäller om deklarationen enbart ska […]

23 januari, 2018|

Lönekartläggning går trögt

Lönegapet mellan kvinnor och män är fortsatt stort. Sedan 1 januari 2017 är det därför lag på att alla […]

22 januari, 2018|

Risk för politisk urvattning

I den kommunala förvaltningen anställs allt fler tjänstemän med ansvar för tvärsektoriella frågor, som hållbarhet, mänskliga rättigheter och folkhälsa. […]

22 januari, 2018|

Sida flyttas till Botkyrka

Sidas huvudkontor ska flyttas från Stockholms innerstad till Botkyrka.

– Sverige ska hålla ihop. Det är viktigt med statlig närvaro […]

22 januari, 2018|

Färre skuldsatta hos Kronofogden

Inte sedan 1991 har antalet skuldsatta varit så få. Det visar ny statistik från Kronofogden.

 

– Vi bedömer att minskningen […]

22 januari, 2018|

Vaccination mot mässling kan tidigareläggas

Folkhälsomyndigheten utreder om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund bör tidigareläggas inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

På grund […]

19 januari, 2018|

Miljonstöd till unga med psykisk ohälsa

Socialstyrelsen ska fördela 100 miljoner kronor i statsbidrag under 2018 för att stärka insatserna för barn och unga med […]

19 januari, 2018|

Begränsad alkoholreklam för unga i sociala medier

Marknadsföring av alkohol via internet har ökat kraftigt under senare år. Nu har regeringen tagit emot en utredning som […]

19 januari, 2018|

Risk för körförbud när bilbesiktningen förenklas

Det ska bli enklare att få sin bil besiktigad. Men under övergången till nya, EU-anpassade, regler riskerar många att […]

19 januari, 2018|

Mobilförbud kan leda till färre trafikolyckor

Från den 1 februari 2018 är det förbjudet att använda mobilen och ha den i handen. 56 procent av […]

19 januari, 2018|

Kungl biblioteket ska ge fler chans till vetenskapsinformation

Sveriges nationalbibliotek, Kungl Biblioteket, KB, får ett tydligare uppdrag att se till så att fler människor och verksamheter ges […]

19 januari, 2018|

Lättare för synskadade att få tillgång till böcker

 EU-parlamentet sa ja till Marrakechfördraget som gör det lättare för blinda och synskadade att få tillgång till böcker i format […]

19 januari, 2018|

Rigorösare upphandlingar för myndigheter

Från den 1 april ska statliga myndigheter samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten innan de lägger säkerhetskänslig verksamhet på entreprenad.

Skyldigheten […]

19 januari, 2018|

Laddtillgången undersöks

Trafikverket ska se över hur tillgången till laddinfrastruktur längs större vägar kan bli bättre.

Tillgången till snabbladdare ökar i Sverige […]

19 januari, 2018|

Dyrare varor från Kina

Svenskar som köper varor från exempelvis Kina betalar inte moms, vilket lett till att Tullverket haft ett möte med […]

19 januari, 2018|

Idéburna aktörer slipper vinsttak i vård, skola och omsorg

Regeringen har nu, med stöd av Vänsterpartiet, skickat en remiss till lagrådet med förslag om att införa en begränsning […]

19 januari, 2018|

Bredband åt alla

Regeringen inför en garanti så att alla ska få en internetanslutning på 10 Mbit/s. Garantin införs även för hushåll […]

19 januari, 2018|

Ökat antal återkallade körkort av medicinska skäl

Antalet körkortsåterkallelser ökade med fyra procent under 2017. Totalt drog Transportstyrelsen in 32.736 körkort. Största ökningen gäller medicinska skäl, […]

18 januari, 2018|