Blå Tåget tuffar vidare

Proggbandet Blå Tåget är föremål för en avhandling i musikvetenskap. Medlemmarnas bakgrund i ”finkulturen” – som etablerade författare, konstnärer […]

25 april, 2018|

Bra vaccinationsskydd

De flesta barn har ett bra skydd mot flera svåra sjukdomar som i dag blivit sällsynta i Sverige, till […]

25 april, 2018|

Fler måste få sjukersättning

Reglerna för sjuk- och aktivitetsersättning bör förändras, så att fler kan få ersättning, anser Riksrevisionen efter en granskning.

Enligt riksrevisor […]

25 april, 2018|

Fler nyanlända får statlig praktik

Flera myndigheter ska fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik åren 2019 och 2020.

Målet om att myndigheterna gemensamt ska […]

25 april, 2018|

Tryggare i luften

Flygpassageraruppgifter ska användas för att bekämpa terrorism och annan allvarlig brottslighet i en ny lag som regeringen föreslår.

För att […]

24 april, 2018|

Lärarna fortsätter administrera

Lärarna fortsätter att dokumentera och administrera trots att bland annat kravet på individuella skriftliga utvecklingsplaner i årskurser med betyg […]

24 april, 2018|

Starkare skydd för resor på nätet

Regeringen vill stärka skyddet för de som köper sina resor på nätet. Skyddet för resenärerna stärks, både inför och […]

24 april, 2018|

Ny lag för kamerabevakning

Regeringen vill ha en ny kamerabevakningslag för trygghetsskapande ändamål.

Den nya kamerabevakningslagen,som regeringen föreslår, gör att kamerabevakning av exempelvis butiker, […]

24 april, 2018|

Modernare regler för varumärken och företagsnamn

Regeringen har föreslår att reglerna för varumärken och företagsnamn moderniseras och förenklas.

Varumärken har blivit allt viktigare för företagens möjligheter att […]

24 april, 2018|

Klimatklivet granskas

Regeringens Klimatklivet, vars syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom att stödja lokala klimatinvesteringar, ska nu […]

24 april, 2018|

Fler åtgärder för att stoppa illegala vapen och handgranater

Illegala vapen, vapendelar och explosiva varor vållar problem i Sverige och i flera fall har dessa vapen smugglats in […]

23 april, 2018|

Ny inslussning för kriminella

En stor del av brottsligheten begås av personer som tidigare har dömts för brott. Ett effektivt återfallsförebyggande arbete är […]

23 april, 2018|

Skillnader bland adhd-diagnoser utreds

Socialstyrelsen ska ta reda på vilka faktorer som kan förklara regionala skillnader i diagnostisering och läkemedelsbehandling av adhd.

På senare […]

23 april, 2018|

Moderniserad lag för terrängfordon

Lagen som reglerar terrängkörning i Sverige är 40 år gammal. Nu vill regeringen se över lagen med tanke på […]

23 april, 2018|

Örebro universitet riskerar böter

150.000 kronor i böter vill Konkurrensverket att Örebro universitet ska straffas med på grund av en otillåten direktupphandling av […]

19 april, 2018|

Länsstyrelse får bakläxa av regeringen i bygglovsärende

Länsstyrelsen i Blekinge får bakläxa av regeringen, som godkänner att det i enlighet med Ronneby kommuns bygglov byggs bostäder […]

19 april, 2018|

I Danmark går LO och TCO ihop

Danska LO och TCO:s danska motsvarighet FTF går samman och bildar en ny facklig huvudorganisation för 1,5 miljoner löntagare. […]

19 april, 2018|

Hyresrätter dominerar i Örebro bostadsrätter i Uppsala

Bland Sveriges tio största kommuner har Örebro högst andel hyresrätter i flerbostadshus, 78 procent, medan Uppsala har den lägsta […]

19 april, 2018|

Fler studerar på gymnasiet

Antalet ungdomar på gymnasiet med studiebidrag har gått ner under nio års tid. Nu vänder trenden uppåt igen. 2017 […]

19 april, 2018|

Ny lag om avfallshantering

Europaparlamentet har godkänt en ny lag om avfallshantering och den cirkulära ekonomin.

År 2025 bör åtminstone 55 procent av det […]

19 april, 2018|

Bättre tillgång till böcker för dyslektiker

Personer med synnedsättning och dyslexi, ska få bättre tillgång till böcker och litteratur. Bland annat kommer utbudet av talböcker […]

18 april, 2018|

Mer kommunal assistans för barn

Kommunal personlig assistans är den LSS-insats som procentuellt sett ökat mest mellan 2016 och 2017, visar ny statistik från […]

18 april, 2018|

Ny teknik i äldreomsorgen

350 miljoner kronor ur vårändringsbudget ska gå till ny teknik i äldreomsorgen.

- Ny teknik kan förbättra tryggheten för de […]

18 april, 2018|

Bristande hushållning med forskningspengar granskas

Trafikverket får varje år 520 miljoner kronor för forskning och innovation. Nu ska Riksrevisionen granska Trafikverkets hantering av forskningsmedel.

– […]

18 april, 2018|

Fyra städer ska testa delad ekonomi

Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå blir teststäder för delad ekonomi. Sverige ska bli ledande när det gäller att utveckla […]

18 april, 2018|