Billigare el

Regeringen ska besluta om nya bestämmelser för att reglera intäkterna från elnätsverksamhet. Det innebär att de flesta elnätskunderna kan […]

16 augusti, 2018|

Ny myndighet slår upp portarna

Den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap som placerats i Gävle har nu invigts.

Sedan Arbetslivsinstitutet lades ner 2007 har det saknats […]

16 augusti, 2018|

Här finns yrkena som ger jobb

De unga som i höst kommit in på utbildningar till lärare, officerare och präster kommer att ha lätt att […]

16 augusti, 2018|

Rekordhet sommar kylde handeln

Handlarnas framtidsförväntningar sjönk i augusti. I både butikshandeln och e-handeln minskar optimismen jämfört med föregående månad. Det visar Svensk […]

16 augusti, 2018|

700 nya laddplatser i norr

Vattenfall ska installera cirka 700 laddplatser för elbilar i fastighetsbolaget Diös tio prioriterade tillväxtstäder.

Med start i höst kommer installationerna […]

16 augusti, 2018|

Svensk sjukvård ska kunna hantera allvarliga händelser

Regeringen tillsätter en utredning som ska göra en total översyn av hälso- och sjukvårdens kapacitet att hantera allvarliga kriser […]

14 augusti, 2018|

Älvstädning ska rensa strandsträckor

Tre helger i rad kommer flera älvar i Sverige att städas i samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige.

Nära 9 […]

14 augusti, 2018|

Svenskarnas attityder till mångfald har försämrats

Svenskarnas attityder till mångfald uppvisar de lägsta siffrorna hittills och det är bland kvinnor som attityderna har försämrats kraftigt. […]

14 augusti, 2018|

Arbetslösheten fortsätter att minska

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar en fortsatt stark arbetsmarknad med sjunkande arbetslöshet i samtliga län.

I slutet av juli var […]

13 augusti, 2018|

Dyrare livsmedel spär på inflationen Räntehöjning rycker närmare

En höjning av Riksbankens styrränta – och därmed även boräntorna – rycker närmare. Detta sedan Statistiska centralbyrån, SCB, i […]

10 augusti, 2018|

Politisk reklam går inte hem

Inställningen till reklam från politiska partier är negativ för nära fem av tio, och de negativt inställda har blivit […]

10 augusti, 2018|

Information om klimatpåverkan vid bränslepumparna

Konsumenter som tankar ska få information om klimatpåverkan och ursprung vid bränslepumpen.

Som en del i arbetet om att bryta […]

10 augusti, 2018|

Nya regler för fastighetsmäklarbranschen

Regeringen har tagit emot en utredning med förslag på utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen.

2017 års fastighetsmäklarutredning har lämnat förslag som […]

10 augusti, 2018|

Kebnekaises sydtopp krymper av värmen

Söndagen den 5 augusti 2018 mättes Kebnekaises sydtopp och befanns vara 2096,5 meter över havet, 0,3 meter lägre än […]

9 augusti, 2018|

Modernare byggregler

Kommittén för modernare byggregler har lämnat en rapport som pekar på ett antal vägval som är viktiga för att […]

9 augusti, 2018|

Nytt stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande

275 statliga miljoner kronor i stöd till bostadsbyggen som främjar ett innovativt och hållbart byggande med minskad klimat- och […]

8 augusti, 2018|

Fler vägar för att bli lärare

Enligt beräkningar kommer omkring 45 000 lärare saknas inom de närmsta fem åren. Regeringen vill se fler vägar in […]

7 augusti, 2018|

Högkonjunkturen består – trots extremväder och handelskrig

Sommarens extremväder och det hotande handelskriget hämmar den svenska ekonomin under hösten. Men trots det består högkonjunkturen, inte minst […]

6 augusti, 2018|

Pengar från skatteverket

Nu är det dags för dem som deklarerat på papper att få sin skatteåterbäring. Det är 425 000 personer […]

6 augusti, 2018|

Solindex visar på slumrande energi

Med byggnadsintegrerade soltak på landets villor och sommarstugor skulle mängder av energi kunna tas till vara. Vattenfall har tagit […]

6 augusti, 2018|

400 miljoner till bönder för att stötta i torkan

Torkan i stora delar av Europa har lett till att EU-kommissionen höjt ersättningen på det förskott som EU-länderna kan […]

6 augusti, 2018|

Nya antagningsregler till högskoleutbildning

Den 5 juli fattade regeringen beslut om nya bestämmelser för tillträde till högskolan. De nya bestämmelserna har ett tydligt […]

6 augusti, 2018|

På djupet för att forska

Sveriges första autonoma undervattensfarkost för forskningsbruk ska nu börja köras. Den kan göra detaljerade studier av havsbotten på stora […]

6 augusti, 2018|

Mycket stark utveckling på den svenska arbetsmarknaden

Bara under de senaste fyra kvartalen har antalet sysselsatta i Sverige ökat med 84 000, något som motsvarar antalet […]

3 augusti, 2018|

Regeringen miljonsatsar mot antidemokrater och rasister

Mer folkbildning och en bred demokratisk delaktighet bland medborgarna. Det satsar regeringen på för att bemöta den ökade aktiviteten […]

3 augusti, 2018|