Statskoll.se upphör

Tidningen Statskoll upphör från och med i dag, måndagen den 15 oktober 2018. Statskoll.se har funnits på nätet i […]

15 oktober, 2018|

Inflationstakten nu 2,5 procent

Priserna stiger numera i en takt som gör att Riksbankens direktion när som helst kan börja höja styrräntan. Enligt […]

11 oktober, 2018|

Högkonjunkturen fortsätter nästa år tack vare omvärldens draghjälp

Högkonjunkturen fortsätter även nästa år tack vare draghjälp från omvärlden. Men en viss avmattning är ändå att räkna med […]

10 oktober, 2018|

Statens miljöskatteintäkter ökade med 5 miljarder

2016 ökade statens miljöskatteintäkter med mer än fem miljarder kronor jämfört med året innan. Det förklaras främst av ökade […]

10 oktober, 2018|

Fler kan få hörseln tillbaka med donation

Rättsmedicinalverket tillvara tar nästan all vävnad för transplantationer av hörselben och hud och andelen tillvaratagna hornhinnor och hjärtklaffar har […]

10 oktober, 2018|

Regimen har full koll på kinesiska sociala medier

Den kinesiska regimen har investerat massivt i system som övervakar sociala medier. I stället för att filtrera bort allt […]

9 oktober, 2018|

Fler flyktingar kan få jobb genom ett datorprogram

Minst 20 procent fler flyktingar i arbete efter tre månader. Det är prognosen efter att ett datorprogram börjat användas […]

9 oktober, 2018|

Ensamheten bland äldre kan minska med digitala verktyg

Att använda digitala verktyg, som dator och internet, är ett sätt att öka äldre personers sociala deltagande, självständighet och […]

9 oktober, 2018|

Garantipensionen ska utredas

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur garantipensionen ska fungera och regleras i framtiden. Enligt en […]

8 oktober, 2018|

Trend kring psykiska diagnoser bland unga bruten

De tre diagnosgrupperna förstämningssyndrom, reaktion på svår stress och ångestsyndrom står sammantaget för omkring 90 procent av alla långa […]

8 oktober, 2018|

En halv grad mer kan betyda fler människor på flykt

FN:s klimatpanels rapport som nu presenterats handlar om vad det innebär att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad […]

8 oktober, 2018|

Riksdagsledamöternas arvoden höjs

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 500 kronor till 66 900 kronor i månaden från och […]

8 oktober, 2018|

Elitutbildning sker under press och stress

Arbetsmiljön för doktorander, personer som genomgår den allra mest avancerade utbildningen vid landets universitet, är inte tillfredsställande.

Resultatet är oroande, säger […]

3 oktober, 2018|

70 miljoner euro dras in i stöd till Turkiet

 EU-parlamentet har röstat för att dra in 70 miljoner euro i anslutningsstöd till Turkiet, då landet rört sig allt […]

3 oktober, 2018|

Fler tidsbegränsat anställda utsätts oftare för sexuella trakasserier på jobbet

Fler tidsbegränsat anställda än fast anställda är rädda att förlora jobbet, har oftare monotona arbetsuppgifter och utsätts oftare för […]

3 oktober, 2018|

För få sökanden till regionalt yrkesvux

För få sökanden är ett av de största hindren för att genomföra ett bredare utbud av yrkesutbildningar inom regionalt […]

3 oktober, 2018|

Ulf Kristersson (M) ska försöka bilda regering

Riksdagens talman Andreas Norlén har gett Ulf Kristersson (M) i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering.

- Jag […]

2 oktober, 2018|

Nytt avtal med Norge ger sänkta tullar

EU och Norge har träffat en handelsöverenskommelse som innebär sänkta tullar från och med den 1 oktober 2018. Flera […]

2 oktober, 2018|

Polisen har inte nått målen för omorganisationen

Omorganiseringen av Polisen har förbättrat förutsättningarna för att bedriva en effektiv verksamhet. Men målen för reformen har trots detta […]

2 oktober, 2018|

Villkoren för arbetstillstånd för högkvalificerad arbetskraft måste ses över

Många företag konkurrerar om högkvalificerad arbetskraft på en global marknad, yrken som är centrala för viktiga exportindustrier i Sverige. […]

1 oktober, 2018|

Tryggare vid skönhetsoperationer

Socialstyrelsen har utrett regleringen av estetiska ingrepp som kräver medicinsk kompetens, och som kan innebära betydande hälsorisker.

– Det är […]

1 oktober, 2018|

Rätt att kroppsvisitera förhörspersoner

Blåljusutredningen föreslår att polisen ska få utökade möjligheter att kroppsvisitera förhörspersoner i samband med förhör som hålls i Polismyndighetens […]

1 oktober, 2018|

Nytt råd för arbetsmarknaden

LO, PTK och Svenskt Näringsliv har bildat Arbetsmarknadens EU-råd för att tillvarata parternas gemensamma intressen i arbetsmarknadsfrågor på EU-nivå.

Det […]

1 oktober, 2018|

Minskat antal dödsfall med nätdroger

 I våras åtalades två bröder för vållande till annans död. De båda drev en hemsida där det gick att […]

1 oktober, 2018|

Äldre vill komma ut oftare

De flesta äldre är nöjda med sin äldreomsorg, men det finns fortfarande stora regionala skillnader, enligt Socialstyrelsens nationella undersökning.

På […]

28 september, 2018|