Sverige har låg antibiotikaförsäljning till djur

Jämfört med övriga EU-länder har Sverige lägst försäljning av antibiotika till djur och har ett fortsatt gynnsamt läge när […]

14 september, 2018|

Mittenregering mest sannolik

Sverige kommer sannolikt att få en mittenregering bestående av antingen Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna eller en där Socialdemokraterna, […]

12 september, 2018|

E-tjänst för hyreshustaxeringen

Nu startar Skatteverket sin e-tjänst för fastighetstaxeringen för 138 000 hyreshus och bostadsrättsföreningar. I år kan fastighetsägare välja ett […]

12 september, 2018|

Män mer positiva än kvinnor till sjukvården

Patienterna ger sjukhusvården goda omdömen. Under våren 2018 har drygt 144 000 personer som fått sjukhusvård delat med sig […]

12 september, 2018|

Reporäntan oförändrad på −0,50 procent

Den svenska konjunkturen är stark och inflationen vid målet på 2 procent. Snabbt stigande energipriser har bidragit till att […]

7 september, 2018|

Prisbasbeloppet höjs med 1 000 kronor

Regeringen har beslutat att slå fast prisbasbeloppet för 2019 till 46 500 kronor. Det är en höjning med 1 […]

7 september, 2018|

Ny sexbrottslag välkomnas

Sverige har sedan den 1 juli 2018 en ny sexualbrottslagstiftning. Lagen välkomnas av Brottsoffermyndigheten.

De viktigaste förändringarna i den nya […]

7 september, 2018|

Nationella mål för höjda skolresultat

Regeringen har beslutat om nationella målsättningar för höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet inom det […]

6 september, 2018|
  • Brister i tillförlitligheten i räkenskapssammandragets resultat- och balansräkning kan påverka träffsäkerheten i regeringens finanspolitik och kommunernas användning av nyckeltal för kommunjämförelser. 
Foto: Hans Bjurling Brister i tillförlitligheten i räkenskapssammandragets resultat- och balansräkning kan påverka träffsäkerheten i regeringens finanspolitik och kommunernas användning av nyckeltal för kommunjämförelser. Foto: Hans Bjurling

Kommunerna måste skärpa sig

Brister i kommunernas årsredovisningar och inrapportering till SCB är ett hot mot tillförlitligheten i Räkenskapssammandraget, som bland annat används […]

6 september, 2018|

Priset på åkermark har ökat

Det genomsnittliga priset på åkermark i Sverige har ökat med drygt 24 procent till 83 900 kronor per hektar […]

6 september, 2018|

Skattepengar att få

250 000 personer får nu sin skatteåterbäring. Det är främst företagare som deklarerat på papper och företag som haft […]

6 september, 2018|

Sverige och Norge ska hjälpa varandra

Sverige och Norge har undertecknat ett avtal som gör det möjligt för svensk och norsk polis att stödja varandra […]

6 september, 2018|

Svenska företag tjänar på EU:s frihandelsavtal

Nya beräkningar från EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat 1 miljard kronor per år genom att använda […]

6 september, 2018|

Fler statliga jobb i Härnösand

Regeringen vill öka den statliga närvaron i Västernorrland,och har därför tillsatt en utredning.

Utredningen ska se över möjligheten att samla […]

6 september, 2018|

Brister i chefers arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har under tre år inspekterat operativa chefers arbetsmiljö och träffat drygt 1 300 chefer. Nästan samtliga inspekterade arbetsplatser […]

6 september, 2018|

Dubblerad behandling av psykisk ohälsa

Antalet patienter som fått behandlingar för psykisk ohälsa har dubblerats sedan 2009. Dessutom har KBT-behandlingar via internet ökat kraftigt.

Sedan […]

6 september, 2018|

Mer jämlik vård

Regeringen tillsätter en utredare som ska se över en mer jämlik vård i hela landet.

– Oavsett vem du är […]

6 september, 2018|

Billigaste valmaterialet inte miljövänligt

Många väljer att visa sitt stöd för ett politiskt parti genom att köpa deras prylar och kläder. För fyra […]

6 september, 2018|

Informationen kring andrahandsuthyrning ska bli bättre

Boverket ska ta fram ett förslag på hur informationen kring privatbostadsuthyrning för att enskilda ska kunna få tydlig och […]

6 september, 2018|

Skärpt straff mot djurplågeri

Regeringen ska utreda om straff och andra sanktioner vid brott mot djur för att se till att de allvarligaste […]

6 september, 2018|

Polisen får hjälp från signalspaning

Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten ska få en utökad tillgång till uppgifter från Försvarets radioanstalts signalspaning i […]

6 september, 2018|

Hög sysselsättningsgrad bland nyanlända kvinnor

En ny studie från OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, visar att Sverige har en hög sysselsättningsgrad bland […]

6 september, 2018|

Hjälptelefon ska utvärderas

Regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och barn är att stötta förebyggande arbete. […]

6 september, 2018|

Högsta elpriset på tio år

De svenska elpriserna är till stor del beroende av den skandinaviska vattenkraften och tillrinningen har inte sedan mätningarna startade […]

6 september, 2018|

Regeringens styrning av kulturen

Riksrevisionen ska granska om regeringens styrning på kulturområdet är tydlig, resultatinriktad och verksamhetsanpassad.

Kulturområdet präglas av ett ovanligt stort antal […]

5 september, 2018|