Om admin

Denna författare har ej fyllt i några detaljer.
So far admin has created 6895 entries.

Mittenregering mest sannolik

Sverige kommer sannolikt att få en mittenregering bestående av antingen Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna eller en där Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna ingår. Det är den troliga utgången av 2018 års riksdagsval.

Politiskt dödläge har inträtt i frågan om vilket eller vilka partier som ska bilda regering. En rak fortsättning på det som gällde fram […]

Av |12 september, 2018|Nyheter|

E-tjänst för hyreshustaxeringen

Nu startar Skatteverket sin e-tjänst för fastighetstaxeringen för 138 000 hyreshus och bostadsrättsföreningar. I år kan fastighetsägare välja ett ombud för enbart fastighetstaxering, vilket kan underlätta för fastighetsägarna som nu kan göra bokföringen själva medan ombudet bara har taxeringen som sitt ansvar. Taxeringsvärdena för hyreshus beräknas öka med i genomsnitt 23 procent.

Majoriteten av alla […]

Av |12 september, 2018|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Män mer positiva än kvinnor till sjukvården

Patienterna ger sjukhusvården goda omdömen. Under våren 2018 har drygt 144 000 personer som fått sjukhusvård delat med sig av sina erfarenheter.

 

Tillgänglighet och delaktighet skattades högt när patienterna fått ge synpunkter på vården. Upplevelsen av bemötande och emotionellt stöd har dessutom förbättrats.

– Det är förstås glädjande med ett så positivt resultat för sjukhusvården, särskilt […]

Reporäntan oförändrad på −0,50 procent

Den svenska konjunkturen är stark och inflationen vid målet på 2 procent. Snabbt stigande energipriser har bidragit till att driva upp inflationen. Bortsett från energipriserna är inflationstrycket ännu måttligt.

Eftersom det är viktigt att konjunkturen fortsätter att vara stark och sätter avtryck i prisökningarna behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbanken har därför beslutat att behålla […]

Av |7 september, 2018|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Prisbasbeloppet höjs med 1 000 kronor

Regeringen har beslutat att slå fast prisbasbeloppet för 2019 till 46 500 kronor. Det är en höjning med 1 000 kronor, eller 2,2 procent, jämfört med 2018. 

– Prisbasbeloppet höjs för att se till att våra trygghetssystem hänger med i prisutvecklingen. Vi gör det för att pensionerna och andra ekonomiska stöd inte ska urholkas och […]

Ny sexbrottslag välkomnas

Sverige har sedan den 1 juli 2018 en ny sexualbrottslagstiftning. Lagen välkomnas av Brottsoffermyndigheten.

De viktigaste förändringarna i den nya sexualbrottslagstiftningen är att brotten våldtäkt och sexuellt övergrepp bygger på bristande frivillighet. Gränsen för om en sexuell handling är brottslig går alltså vid om deltagandet har varit frivilligt eller inte.

En viktig nyhet är införandet av […]

Av |7 september, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Nationella mål för höjda skolresultat

Regeringen har beslutat om nationella målsättningar för höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet inom det svenska skolväsendet.

- Skolsystemet samlas nu bakom de nationella målsättningar som togs fram och förankrades av profession och forskning i Skolkommissionen, säger Gustav Fridolin, utbildningsminister.
-Målsättningarna bör vara utgångspunkten för strävanden på alla skolor och hos deras […]

Av |6 september, 2018|Nyheter, Utbildning och Skola|
  • Brister i tillförlitligheten i räkenskapssammandragets resultat- och balansräkning kan påverka träffsäkerheten i regeringens finanspolitik och kommunernas användning av nyckeltal för kommunjämförelser. 
Foto: Hans Bjurling Brister i tillförlitligheten i räkenskapssammandragets resultat- och balansräkning kan påverka träffsäkerheten i regeringens finanspolitik och kommunernas användning av nyckeltal för kommunjämförelser. Foto: Hans Bjurling

Kommunerna måste skärpa sig

Brister i kommunernas årsredovisningar och inrapportering till SCB är ett hot mot tillförlitligheten i Räkenskapssammandraget, som bland annat används för att utforma finanspolitiken. Riksrevisionen rekommenderar därför en skärpning av kontroller och rutiner när informationen samlas in av SCB.

Räkenskapssammandraget är statens viktigaste källa till information om kommunernas ekonomiska situation och utveckling. Räkenskapssammandraget ligger bland annat […]

Av |6 september, 2018|Kommuner, Nyheter|

Priset på åkermark har ökat

Det genomsnittliga priset på åkermark i Sverige har ökat med drygt 24 procent till 83 900 kronor per hektar mellan 2014 och 2017. Priset har ökat på åkermark i hela landet.

Den största ökningen, under samma period både procentuellt och i kronor, skedde i Götalands södra slättbygder. Där ökade priset i genomsnitt med 86 800 […]

Av |6 september, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Skattepengar att få

250 000 personer får nu sin skatteåterbäring. Det är främst företagare som deklarerat på papper och företag som haft anstånd med att deklarera. Totalt får de dela på över 4 miljarder kronor. Drygt 400 000 personer får samtidigt besked om att de ska betala kvarskatt.

Tidigare har sammanlagt 7 miljoner personer fått sina slutskattebesked. De […]

Av |6 september, 2018|Ekonomi och Skatter, Nyheter|