Om admin

Denna författare har ej fyllt i några detaljer.
So far admin has created 6937 entries.

Villkoren för arbetstillstånd för högkvalificerad arbetskraft måste ses över

Många företag konkurrerar om högkvalificerad arbetskraft på en global marknad, yrken som är centrala för viktiga exportindustrier i Sverige. Staten behöver underlätta för den eftertraktade gruppen att etablera sig i Sverige, visar en ny rapport från Myndigheten för Tillväxtanalys.

Till skillnad från många andra länder har Sverige ett generellt system för arbetskrafts­invandring. Det är alltså […]

Tryggare vid skönhetsoperationer

Socialstyrelsen har utrett regleringen av estetiska ingrepp som kräver medicinsk kompetens, och som kan innebära betydande hälsorisker.

– Det är orimligt att det i dag är så otydligt för den enskilde vad som gäller vid större skönhetsingrepp. Detta kan leda till oro och otrygghet. Socialstyrelsens utredning innehåller intressanta förslag som vi nu ska titta närmare […]

Rätt att kroppsvisitera förhörspersoner

Blåljusutredningen föreslår att polisen ska få utökade möjligheter att kroppsvisitera förhörspersoner i samband med förhör som hålls i Polismyndighetens och Säkerhetspolisens lokaler.

Personer som kallas till förhör i polisens lokaler har i vissa fall anknytning till kriminella grupper och har ett stort våldskapital. Det har framkommit uppgifter om att personer till exempel har haft med […]

Av |1 oktober, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Nytt råd för arbetsmarknaden

LO, PTK och Svenskt Näringsliv har bildat Arbetsmarknadens EU-råd för att tillvarata parternas gemensamma intressen i arbetsmarknadsfrågor på EU-nivå.

Det nybildade rådets huvuduppgift är att bidra till att de tre huvudorganisationerna inom privat sektor kan göra gemensamma ställningstaganden kring lagstiftning på EU-nivå. Genom att verka för partsgemensamma ställningstaganden vill parterna värna kollektivavtalets ställning och den […]

Minskat antal dödsfall med nätdroger

 I våras åtalades två bröder för vållande till annans död. De båda drev en hemsida där det gick att köpa fentanylanaloger. Under 2017 var det rekordmånga dödsfall orsakade av nätdrogen cyklopropylfentanyl och andra varianter av läkemedlet fentanyl. Den trenden verkar bruten, antalet fall har minskat dramatiskt.

- För just fentanylanaloger så bedömer jag att det […]

Äldre vill komma ut oftare

De flesta äldre är nöjda med sin äldreomsorg, men det finns fortfarande stora regionala skillnader, enligt Socialstyrelsens nationella undersökning.

På nationell nivå uppger 81 procent av personer i särskilt boende att de är nöjda med sin äldreomsorg, för dem som bor hemma med stöd av hemtjänst är 88 procent nöjda. Det är en minskning med […]

Risk för brand vid elbilsladdning med timer

Elsäkerhetsverket varnar för bränder som startat i samband med elbilsladdning där timer använts.

Elbilsladdning innebär ofta hög belastning på elanläggningen och elprodukterna, vilket gör att bränder kan uppstå.

- Schukoladdning, alltså laddning i ett vanligt eluttag, bör bara användas som en tillfällig lösning, säger Mikael Carlson, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket.

Används dessutom en timer eller en förlängningskabel […]

Av |28 september, 2018|Energi och Miljö, Nyheter|

Svenska institutet i Alexandria flyttar

Sverige har sagt upp avtalet med Egypten om Svenska institutet i Alexandria. Dialogverksamheten som sådan avvecklas inte utan avses fortsätta.

Med anledning av praktiska svårigheter, som att hyresavtalet sagts upp och begränsade reseförbindelser till Alexandria, har regeringen gjort bedömningen att verksamheten ska omlokaliseras. Avsikten är att myndigheten så snart som möjligt ska förläggas till annan […]

Av |27 september, 2018|Nyheter|

Ny app ska påverka miljön

Vattenfall har utvecklat gratisappen OneTonneFuture (OTF) för alla som är nyfikna på sin egen klimatpåverkan.

– Vi såg att det saknades en app som tar ett helhetsgrepp och som baseras på din livsstil. Appen visar hela din klimatpåverkan och ger konkreta tips på vad du kan göra för minska dina utsläpp, om du vill. Vi […]

Av |27 september, 2018|Energi och Miljö, Nyheter|

Det går bra för Sverige

Konjunkturinstitutets barometerindikator visar fortsatt på ett betydligt starkare stämningsläge än normalt i den svenska ekonomin.

Tillverkningsindustrin är den enda sektor som bidrar på nedåtsidan i september. Främst till följd av att färdigvarulagren bedöms vara något för stora i stället för något för små. Det ökade missnöjet med lagren hör till konsumtionsvaruindustrin. Men det pekar dock […]

Av |27 september, 2018|Arbete och Näringsliv, Nyheter|