Forskare från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har undersökt hur levnadsstandarden såg ut och utvecklades i det förkoloniala Västafrika, i dagens Ghana. Resultaten utmanar en vanlig föreställning om fattigdomen i Afrika.

– Många tror att samhällena i Afrika mer eller mindre alltid har varit fattiga. Min forskning om Ghana visar att den historiska levnadsstandarden där var förhållandevis hög jämfört med många andra samhällen runt om i världen vid samma tid, säger Klas Rönnbäck, docent i ekonomisk historia.

Forskningen har publicerats i den nyutgivna boken “Labour and Living Standards in Pre-Colonial West Afrika: The Case of the Gold Coast” (Routledge, 2016).

Klas Rönnbäck haBO2r genom att använda olika källor kunnat ge en bild av de generella arbetsförhållandena som fanns och den materiella levnadsstandarden som kunde uppnås med hjälp av inkomster från arbete för befolkningen i 1600- och 1700-talets Ghana.

Befolkningen hade relativt höga inkomster räknat per arbetstimme, men den nya forskningen visar samtidigt att de inte verkar ha konsumerat särskilt mycket materiella föremål. I stället använde de sitt ekonomiska överskott till att arbeta kortare dagar än man gjorde på många andra håll i världen vid denna tid.

Men levnadsstandarden försämrades under den period som har studerats för många grupper i samhället.

– Levnadsstandarden verkar sjunka som en konsekvens av den ökande europeiska slavhandeln, och de konflikter som de följde i dess spår, säger Klas Rönnbäck. Det här visar på vilka allvarliga negativa konsekvenser som den europeiska slavhandeln fick för Afrikas ekonomiska utveckling.
Intäkterna från försäljningen av boken doneras till organisationen Anti-Slavery International. Organisationen grundades 1839 och har som mål att utrota all form av slaveri, inklusive människohandel, tvångsarbete, slavarbete, barnarbete och tvångsäktenskap.