Naturskyddsföreningen lanserar boken Ägodela Köp mindre – få tillgång till mer. bok

Boken lyfter exempel på ägodelning för att påskynda en minskning av konsumtionens miljö- och klimatpåverkan:

Crowdsourcing: en metod för att lösa problem och samla in information, där många bidrar. Trafiktjänsten Waze ger vägbeskrivningar som tar hänsyn till trafiksituationen längs en rutt. Man får denna information automatiskt genom att användarna passivt levererar data till appen genom att ha den påslagen när de kör bil. Andra användare får på så sätt information om trafikstockningar och alternativa resvägar. Färre bilar i kö ger mindre utsläpp.

Foodsharing: överbliven mat förmedlas via t.ex. mobilappar eller webbsidor. Den ideella föreningen Foodsharings webbsida har cirka 80 000 registrerade användare och över två miljoner besök i månaden. 1500 butiker är anslutna till nätverket där de gör upp direkt med privatpersoner om när och var det finns mat att hämta. Minskat matsvinn ger mindre miljöpåverkan.

Klädbyten: utöver klädbytardagar och etablerade köp- och säljmarknader har nya digitala plattformar börjat dyka upp. Rentez-Vous gör det möjligt för Parisbor att hyra ut eller sälja kläder direkt till varandra. Genom att använda tjänsten får de tillgång till upphämtningsställen runt om i staden, vilket underlättar överlämning av kläderna. Via webbsidan Girl Meets Dress kan kunder i hela Europa hyra festklänningar från föregets digitala garderob. Klänningarna levereras sedan direkt hem via post.