När individen på en marknad blivit den alltigenom dominerande modellen för att organisera samhällen och organisationer har det också påverkat synen på betydelsen av kön. I den nya boken ”Utmaningar – Feminismens (o)möjlighet under nyliberalismen” utforskar författarna hur normalisering går till under nyliberalism.

Om vi alla i nyliberal anda sägs göra fria, individualistiska val kring alla frågor i våra liv, val som var och en av oss själva boksamtidigt står ansvariga för, blir en feministisk kritisk position svår att se. Måste vi då kunna tänka i sociala kollektiv för att komma förbi föreställningar om och erfarenheter av ett privatiserat och personligt förtryck, förenklingar och individuell moralism? Så ställer boken frågor om feminismens (o)möjlighet under nyliberalism. Boken avslutas med att skissa möjliga feministiska positioner och strategier för förändring, för att slutligen visionärt diskutera vad ett feministiskt samhälle skulle kunna vara.

Författarna

Siv Fahlgren är professor emerita i genusvetenskap vid Samhällsvetenskapliga institutionen, Mittuniversitetet. I sin aktuella forskning studerar hon normaliseringsprocesser och dess skapande av ”det normala”, där genus samverkar med ras/etnicitet och klass inom ramen för den nyliberala välfärdsstaten.

Katarina Giritli Nygren är docent i sociologi och föreståndare för Forum för Genusvetenskap vid Mittuniversitetet. Hon forskar främst om normaliseringsprocesser inom ramen för den nyliberala välfärdsstaten, med fokus på skiftande styrningsrelationer utifrån feministiska och antirasistiska perspektiv.

Anders Johansson är universitetslektor i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet. I sin forskning har han ägnat sig åt modernistisk och samtida poesi samt den norrländska författaren Ludvig Nordström, men framförallt medverkat i interdisciplinära genusforskningsprojekt.