Den ledande inkluderingsforskaren David Mitchells bok Inkludering i skolan, har 27 evidensbaserade undervisningsstrategier.

I boken Inkludering i skolan presenterar David Mitchell en unik sammanställning och analys av olika undervisningsstrategier i relation till olika typer av undervisningsinnehåll som forskning har visat varit framgångsrik för elever i olika typer av skolsvårigheter.bok

Förordet av Kerstin Göransson, faktagranskare och docent i specialpedagogik, med fokus på inkludering, särskola och elever i behov av särskilt stöd.

Om författaren

David Mitchell är adjungerad professor vid University of Canterbury i Christchurch i Nya Zeeland. Mitchell är ledande forskare inom inkludering och anlitas som sakkunnig i ett flertal internationella sammanhang