Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet publicerar i dag en ny rapport om islam och muslimer i Malmö- och Lundregionen. Den diskuterar antalet muslimer i området, vilka riktningar av islam som för närvarande är aktiva, ger ett sammanhang till Rosengårdskravallerna 2008 och debatter kring radikalisering från 2009 och framåt.

Rapporten tar upp frågor kring rekryteringen av jihadister och speglar den kamp som finns om islam i Malmö och Lund. Ytterligare redovisas ett antal församlingar och föreningar, deras historik samt de olika aktiviteter som främst församlingar bedriver.

I rapportens avslutande del diskuteras vilka kunskapsluckor som finns, men här betonas även föränderligheten och trender i muslimskt församlingsliv, betydelsen av transnationella kontakter, otydligheten kring antalet jihadister, interna frågor bland muslimer och församlingsledares roll.

Rapporten