Denna antologi ingår i 2014 års Demokratiutrednings betänkande Låt fler forma framtiden! och innehåller 14 av de forskarrapporter som utredningen har beställt. De är skrivna av 22 forskare med olika akademiska inriktningar.bok

Rapporterna rör teman som De politiska partierna och demokratin, Medier, det civila samhället och professionella påverkansaktörer, Inflytande och delaktighet i den lokala demokratin samt Ungas inflytande och delaktighet.

 

Här kan du hämta rapporterna