Som ett led i Medieutredningens arbete har medieforskare från olika lärosäten ombetts bidra med vetenskapligt grundade översikter, analyser och reflektioner. Dessa har av utredningens forskningsledare Oscar Westlund sammanställts i denna forskningsantologi.media

Laddas ner på kulturdepartementet