Böcker

Vad är en nyhet

Nyheter är känsla, konvention och förväntan, menar Erik Fichtelius, författare till ”Vad är en nyhet”.

Någon mer allmänt accepterad definition av begreppet finns inte, men den erfarne journalisten vet ändå precis vad som kittlar […]

Av |28 januari, 2016|Categories: Böcker||

Politikerna skulle vinna på att agera mer nordiskt

Hur ska nordiska värderingar om rättvisa och allas lika värde stå sig i framtiden i tider av utmaningar och kriser?

Frågan ställs i en nyutkommen bok ”Nordiska röster” och svaren ges bland andra av internationella […]

Av |27 januari, 2016|Categories: Böcker||

Låt fler forma framtiden!

Denna antologi ingår i 2014 års Demokratiutrednings betänkande Låt fler forma framtiden! och innehåller 14 av de forskarrapporter som utredningen har beställt. De är skrivna av 22 forskare med olika akademiska inriktningar.

Av |18 januari, 2016|Categories: Böcker||

Tak för fattigdom – så skyddar vi demokratin

Dan Andersson, författare, tidigare LO-ekonom, skriver om fattigdomen och demokratin i Sverige i sin nya bok Tak för fattigdom – så skyddar vi demokratin.

År 1990 var sju av hundra fattiga. År 2030 kan nitton […]

Av |11 januari, 2016|Categories: Böcker||

Kan Sverige försvaras och vilka är hoten mot det svenska samhället i dag?

Frågor om Sveriges försvar har ställts på sin spets efter Rysslands aggression i Ukraina och utökade kränkningar av svenskt territorium.

Nato-medlemskap är åter ett hett samtalsämne i Sverige och valet 2018 beskrivs som ett […]

Av |15 december, 2015|Categories: Böcker||

Den öppna skogen: kön, genus och jämställdhet i skogssektorn

Boken är ett samarbete mellan tretton forskare, som arbetar med olika delar av den skogliga sektorn utifrån ett genusperspektiv. Bokens tretton texter sammanfattar mycket av den forskning som har bedrivits på området de senaste […]

Av |3 december, 2015|Categories: Böcker||

Ägodela Köp mindre – få tillgång till mer

Naturskyddsföreningen lanserar boken Ägodela Köp mindre – få tillgång till mer. bok

Boken lyfter exempel på ägodelning för att påskynda en minskning av konsumtionens miljö- och klimatpåverkan:

Crowdsourcing: […]

Av |26 november, 2015|Categories: Böcker||

Nya rön slår hål på EU:s upphandlingsmetoder

Varje år köper offentlig sektor varor och tjänster för ungefär 600 miljarder kronor av statliga medel. Kommunerna, landstingen och staten använder offentlig upphandling vid köp av allt från kontorsmaterial, asfalt och konsulttjänster till sjukvård […]

Av |11 november, 2015|Categories: Böcker, Nyheter||
  • Lars-Johan Åge är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm, utbildad i förhandling på Harvard Law School i USA. Hans senaste forskning har redan anammats av den internationella forskarvärlden, svenska polisen och amerikanska FBI. Lars-Johan Åge är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm, utbildad i förhandling på Harvard Law School i USA. Hans senaste forskning har redan anammats av den internationella forskarvärlden, svenska polisen och amerikanska FBI.

Undvik att trigga reptilhjärnan

- Oavsett om det är en förhandling hemma vid köksbordet, en affärsförhandling eller ett gisslandrama, så är hemligheten för att få till en lyckad lösning densamma, säger Lars-Johan Åge forskare vid Högskolan i Gävle.

Forskaren […]

Av |11 november, 2015|Categories: Böcker, Nyheter, Rättsväsen||

Inkludering i skolan

Den ledande inkluderingsforskaren David Mitchells bok Inkludering i skolan, har 27 evidensbaserade undervisningsstrategier.

I boken Inkludering i skolan presenterar David Mitchell en unik sammanställning och analys av olika undervisningsstrategier i relation till olika typer av […]

Av |9 november, 2015|Categories: Böcker||

När fåglarna blir allt färre är det viktigt att mata dem under vintern

Fåglarna i jordbrukslandskapet blir allt färre. Därför vädjar Jordbruksverket om att att man ska mata dem så att de kan övervintra. Fåglarna behöver föda och skydd hela året.

En genomförd inventering av den svenska […]

Rankning inte ett mått på kvalitet

Universitet och högskolor har rankningslistor på sina utbildningar för att vägleda studenterna. Men resultatet från en ranking behöver inte leda till exempelvis landets bästa läkarprogram. I flera fall rankas utbildningar olika beroende på vilka […]

Av |5 november, 2015|Categories: Böcker, Nyheter, Utbildning och Skola||

Dålig hälsa som barn påverkar arbetslivet

Den som är sjuk redan under sitt första levnadsår löper stor risk att bli sjukskriven senare i arbetslivet.

Mats Persson, doktor i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, har undersökt faktorer som påverkar sjukskrivningar […]

Av |5 november, 2015|Categories: Böcker, Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Rektorer har svårt att komma till skott

Ny forskning visar att rektorer har svårt att utveckla skolan. En anledning är att krav på snabba reformer sätter hinder för utvecklingsarbetet.

Rektorer förväntas utveckla skolan, men har problem att genomföra förändringsplaner, visar en ny […]

Av |4 november, 2015|Categories: Böcker, Utbildning och Skola||

Farväl till folkhemmet

av Andreas Johansson Heinö.

Sveriges förvandling från homogent folkhem till globaliserat invandrarland saknar motstycke. Men fortfarande utgår integrationsdebatten från att invandrarna ska integreras i de normer och system som utvecklades i en annan tid, för ett annat land.

Av |26 oktober, 2015|Categories: Böcker||

Klickokratin

Reporterjobbet är inte något framtidsyrke, det vet alla vid det här laget.

Men de kraftigt förändrade förutsättningarna för journalisterna är mer än en branschfråga. Vad betyder utvecklingen mot färre tidningar, bantade redaktioner och suget […]

Av |20 oktober, 2015|Categories: Böcker||
  • Sociologen Daniel Görtz har gjort den största fältstudien hittills av Malmöpolisens arbete och kommit fram till att etnicitet spelar stor roll, men det handlar långt ifrån alltid om diskriminering. Sociologen Daniel Görtz har gjort den största fältstudien hittills av Malmöpolisens arbete och kommit fram till att etnicitet spelar stor roll, men det handlar långt ifrån alltid om diskriminering.

Han skuggade polisen

För några år sedan rapporterade medier om en rasistisk jargong hos Malmöpolisen. Sociologen Daniel Görtz har jobbskuggat Malmöpolisen och anser att etnicitet spelar stor roll, men det handlar långt ifrån alltid om diskriminering.

- Polisen […]

Av |13 oktober, 2015|Categories: Böcker, Nyheter, Rättsväsen|Etiketter:, , |

Gråtande befäl visade på elitism

En officer som grät öppet visade sin goda karaktär. Tårar och känslosamhet var idealet i svenska armén runt skiftet 1800, långt från dagens bild av soldater som hårda och uttryckslösa. Historikern Hugo Nordland har […]

Av |7 oktober, 2015|Categories: Böcker, Försvar, Nyheter||

Sveriges yrken kartläggs

En stor majoritet av läkarna och lärarna tycker att de styrs för mycket av byråkrater och att det är negativt för deras yrkesutövning. Bland de yrken som kräver en högre utbildning har allmänheten högst […]

Av |7 oktober, 2015|Categories: Böcker, Nyheter, Utbildning och Skola||

Valberedningen – nyckeln till en bra styrelse

”Valberedningen – nyckeln till en bra styrelse”, är skriven av näringslivsnestorn Rune Brandinger som suttit i ett 80-tal styrelser. Styrelseakademien ger ut boken.

Styrelsearbetet i det svenska näringslivet har professionaliserats åtskilligt de senaste decennierna, bland […]

Av |29 september, 2015|Categories: Böcker||