Hur ska nordiska värderingar om rättvisa och allas lika värde stå sig i framtiden i tider av utmaningar och kriser?

Frågan ställs i en nyutkommen bok ”Nordiska röster” och svaren ges bland andra av internationella kända namn som Gro Harlem Brundtland, Martti Ahtisaari och Jan Eliasson.nordbok

- Syftet med den internationella profileringsstrategin för Norden var att tydliggöra de nordiska ländernas gemensamma bidrag till goda relationer och goda affärer med omvärlden. Boken beskriver, fördjupar och problematiserar tankarna ytterligare, säger Nordiska ministerrådets tidigare kommunikationschef Bodil Tingsby, som gjort intervjuerna och skrivit boken.