Vi behöver öka vår kunskap om den propaganda vi dagligen utsätts för. Detta är särskilt angeläget i en tid då nya digitala massmedier upptar en allt större del av våra liv. Det menar Jimmy Vulovic, författare till boken Propaganda.

– Jag vill göra läsaren medveten om hur propagandister arbetar, både historiskt sett och idag, för att styra människor till att agera eller att tycka på ett visst vis, säger Jimmy Vulovic.

Propagandister har alltid försökt få de egna budskapen att se ut som nyheter och journalistik, skriver Jimmy i boken.
– Själva poängen med den strategin är att ”låna” det förtroende som människor i vår del av världen i regel har för nyhetsrapportering. Genom att göra den historiska och teoretiska aspekten av detta synligt samt genom att öka läsarens kritisk-analytiska förmåga tror jag att boken kan bidra i kampen mot falska nyheter, säger Jimmy Vulovic.

Olika typer av propaganda
Jimmy Vulovic, som är filosofie doktor i litteraturvetenskap och propagandaforskare, förklarar vad han i boken menar med vertikal respektive horisontal propaganda.
– Ett av flera intressanta fall som jag belyser i boken är hur den svenske nazistledaren Sven Olov Lindholms kampdikt ”Friheten leve” från 1930-talet än idag tonsätts och spelas in. Dikten har fått lite av ett eget liv på bland annat Youtube där det finns flera nyinspelningar.

Propaganda av social natur
– Exemplet visar på hur vi idag inte enbart har att göra med den så kallade vertikala propagandan, det vill säga sådan propaganda som utgår från en avsändare i form av exempelvis en person eller ett parti. I allt större utsträckning måste vi också förhålla oss till så kallad horisontal propaganda. Den horisontala propagandan är mer social till sin natur. Kommentarfälten som finns i anslutning till de olika inspelningarna av dikten visar tydligt hur den fungerar. Vi som vill motverka propagandans påverkan ställs därför idag inför nya och svåra utmaningar.