Dan Andersson, författare, tidigare LO-ekonom, skriver om fattigdomen och demokratin i Sverige i sin nya bok Tak för fattigdom – så skyddar vi demokratin.

År 1990 var sju av hundra fattiga. År 2030 kan nitton av hundra vara fattiga. Fyra av hundra hade år 1990 mycket goda inkomster. År 2030 kan det vara tio av hundra. I Sverige har den rikaste procentens andel av förmögenheten mer än fördubblats på 30 år. Om fattigdom och rikedom är på väg mot nivån före rösträttens införande, hur fungerar då demokratin?tak