”Förlåt att jag aldrig kan förklara så du förstår mig, men jag förstår inte heller”. Så skriver en av flickorna som placerats på SiS i ett tack till sin mamma. Hennes berättelse är en av många i boken ”Hoppas jag kommer hem snart”.
För tolfte året i rad ger Statens institutionsstyrelse, SiS, ut en bok där ungdomarnas egna berättelser står i fokus. Intresset för att bidra är stort hos både pojkar och flickor. Deras berättelser speglar en del av svenska samhället som de flesta inte kommer i kontakt med.

Även om livet varit tufft för de ungdomar som vårdas hos SiS har de många tankar inför det liv som väntar på dem.

Boken kan beställas gratis på www.stat-inst.se