Författarna till boken ”Kreativitet – teori och praktik ur psykologiska perspektiv” beskriver betingelser som är gynnsamma för kreativiteten och hur kreativitet kan förstås ur en mängd olika perspektiv med fokus på såväl individ som kontext, exempelvis: Entreprenör eller enstöring? Har klassens ljus de ljusaste idéerna? Miljöer som laddar eller kvaddar kreativitet! Kan man leka sig till kreativitet?

Boken ger läsaren en inblick i hur kreativitet kan stimuleras och komma till uttryck i olika kulturer samt i skolan, näringslivet, akademin och kreativitetkonstens värld. Boken ger också konkreta verktyg för att både studera och utveckla människors kreativitet. Boken är riktad till universitets- och högskolestudenter inom en rad ämnen såsom psykologi, organisationsteori, pedagogik, design, teknik, ekonomi, arkitektur och vård och medicin – och till privatpersoner som på ett eller annat sätt vill arbeta mot kreativa mål.

Eva Brodin, Ingegerd Carlsson, Eva Hoff, Farida Rasulzada (red.), Una Tellhed, Samuel West.