Svensk vapenexport stärker varumärket Sverige

Svensk vapenhandel har mycket större betydelse för varumärket Sverige än vad som framkommer i den svenska offentliga debatten, enligt forskning från Göteborgs universitet.

Efter mångårigt stöd till anti-apartheidrörelsen kunde Sverige 1999 sluta avtal om försäljning av Jas-Gripen till Sydafrika. Affären kritiserades hårt, inte minst från ideella organisationer som arbetat för de svartas frigörelse. Landet behövde bistånd, […]

Nya jobb till Kiruna

Regeringen föreslår 120 nya statliga jobb i Kiruna för att ersätta de årsarbetskrafter som försvinner i samband med avvecklingen av Radiotjänst i Kiruna. Radiotjänst är Kirunas tredje största arbetsgivare.

- Regeringen menar allvar med att hela landet ska leva. Därför kommer vi att ge i uppdrag till ett antal myndigheter att förbereda denna utvidgning. Detta […]

Låna till körkort

Från och med den 1 september kan man ta CSN-lån för körkortsutbildning.

Många lediga jobb kräver körkort och ofta är körkort också ett krav för arbeten som inte kräver längre arbetslivserfarenhet eller omfattande utbildning. Att ha körkort kan därför öka chansen till arbete. För att förbättra möjligheten att matchas mot arbete införs därför nu en […]

4 av 10 jobb kan försvinna

43 procent av dagens jobb kommer med hög sannolikhet att automatiseras, men det finns regionala skillnader, enligt en ny forskningsrapport.

Forskarna Kerstin Enflo och Martin Henning – båda finansierade av Länsförsäkringars Forskningsfond – har räknat ut automatiseringspotentialen baserat på ett hundratal svenska yrken för 73 lokala arbetsmarknadsregioner i Sverige.

Sedan sent 1970-tal har Sverige gått in […]

Betalningsmoralen sviktar

Trots regeringens planer på att göra 30 dagars betalningstid till norm genom en tvingande rapporteringsplikt, så går utvecklingen enligt Sveriges små- och medelstora företag fortfarande åt fel håll när det gäller betalningskulturen och betalningstider.

Företagen rapporterar dessutom att effekterna av sena betalningar slår allt hårdare, trots en god konjunktur i många branscher. Omkring 3 av […]

Företagen tror på stark konjunktur

Svenska storföretag tror på att den starka konjunkturen håller i sig, enligt Riksbankens företagsundersökning i maj.

Konjunkturläget har förbättrats ytterligare och efterfrågan är stark inom samtliga sektorer. Företagen, särskilt inom industrin, möter en hög efterfrågan globalt och produktionen går på högvarv.

Byggsektorn har för närvarande långa orderböcker men märker att efterfrågan på bostadsbyggande minskat i framför […]

Varumärken får modernare regler

Regeringen föreslår att reglerna om varumärken och företagsnamn moderniseras och förenklas.

– Svenska företag ska kunna konkurrera på en global marknad. Därför behöver reglerna om varumärken vara enkla, förutsägbara och rättssäkra. Nu moderniserar och förenklar regeringen lagstiftningen, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Förslagen innebär att den svenska varumärkeslagen anpassas till nya EU-regler. Det förenklar för företagen […]

Säkrare stall i stället

Att arbeta med hästar är riskfyllt och nu har hälften av de 520 arbetsgivare som Arbetsmiljöverket inspekterat inom hästnäringen fått krav om att göra arbetsmiljön säkrare.

Skador inom hästnäringen kan få allvarliga konsekvenser. Hästsparkar och fall från häst kan leda till hjärnskakning, ben- och ryggfrakturer, i värsta fall döden. Skadestatistiken för anmälda olyckor där hästar […]

Massor med jobb i staten

Enligt beräkningar kan 148 500 jobbchanser inom staten skapas till och med år 2022. Allt till följd av pensionsavgångar och arbetsrotation.

- Det behöver anställas nästan 150 000 personer inom staten under en femårsperiod. Och då handlar det enbart om återanställningar. Men ST anser att fler behöver anställas inom statlig verksamhet och infrastruktur. Vi har […]

Ojämlikheten i hälsa har ökat bland kvinnor

Den svenska befolkningen lever allt längre, men livslängd och hälsa varierar mellan olika socioekonomiska grupper. En ny IFAU-rapport finner att ojämlikheten i hälsa har ökat bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män.

Risken att dö i 30–60-årsåldern har minskat för män, men de sociala skillnaderna är fortfarande stora.Fattiga och lågutbildade män dör […]