Myndigheter flyttar ut i landet

Regeringen ska omlokalisera eller utöka nio myndigheters verksamhet till Malmö, Kristianstad, Mölndal, Borås, Botkyrka och Göteborg.

– Att förstärka Tullverket i Malmö är också ett viktigt inslag i kampen mot vapen- och narkotikasmugglingen till Sverige, säger statsminister Stefan Löfven.

De nio besluten omfattar cirka 900 årsarbetskrafter.

Tullverket ska lokalisera delar av myndigheten från Stockholm till Malmö och […]

Var tredje ung känner stress på jobbet

För mycket att göra, otydliga förväntningar och att ingen kan rycka in i ens ställe. Det är de vanligaste källorna till stress bland unga tjänstemän, enligt en rapport från Unionen.

Var tredje ung tjänsteman i privat sektor upplever att deras arbetsbelastning kan utgöra en hälsorisk, visar en undersökning av Unionen.

– Arbetsgivarna måste ta situationen på […]

Arbetsgivaren viktig för nyanlända

Arbetsgivarens stöd är viktigt för att nyanlända ska få kvalificerade jobb, visar en studie från Linköpings universitet av ett framgångsrikt projekt på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen ansvarar för etableringsuppdraget: att personer som är nya i Sverige snabbt ska komma i arbete eller utbildning. Av de nyanlända har nästan 50 procent gymnasie- eller högre utbildning, trots det är […]

Lönekartläggning går trögt

Lönegapet mellan kvinnor och män är fortsatt stort. Sedan 1 januari 2017 är det därför lag på att alla arbetsgivare ska genomföra en årlig lönekartläggning och analys. I oktober var det knappt sex av tio företag som hade genomfört eller planerade att genomföra en lönekartläggning under året, visar en ny rapport från Unionen.

– Lönekartläggningen […]

Mest kvinnor som drabbas av våld på jobbet

Kvinnor drabbas mest av hot och våld på jobbet. Undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter är några av de mest utsatta, visar statistik från AFA Försäkring för åren 2014–2016.

I kommuner och landsting orsakades nära 20 procent av alla godkända arbetsolycksfall år 2014–2016 av hot och våld.

– Det gäller särskilt undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter med flera, […]

Löfven lovar säkerhet i utsatta områden

Statsminister Stefan Löfven utlovar höjd säkerhet för företag i utsatta områden genom övervakningskameror och ordningsvakter. Stockholms Handelskammare applåderar förslaget.

- Situationen för många företagare är oacceptabel. Vi har under en längre tid efterfrågat bättre möjligheter till kameror och vakter. Det här ligger helt i linje med det, säger Maria Rankka, vd på Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammares […]

Oseriösa aktörer sorteras bort från välfärdssektorn

Regeringen vill ha bättre koll på personer som bedriver privata företag inom välfärdssektorn.

- Regeringens förslag innebär att det ska krävas insikt i de lagar och föreskrifter som styr verksamheten och att den som vill starta och driva en skola eller ett hemtjänstföretag ska genomgå en lämplighetsprövning. Vem som helst ska inte kunna starta och […]

Sverige behöver bli mer attraktivt

Sverige har svårt att attrahera högutbildade arbetskraftsinvandrare, enligt en analys från Stockholms Handelskammare.

Nya siffror som Stockholms Handelskammare tagit fram utifrån OECD-data visar att förhållandevis få utländska experter har sökt sig hit under de senaste fem åren.

Sverige placerar sig på åttonde plats med 495 högutbildade migranter per 100 000 invånare i landet.

Motsvarande siffra är 2 […]

Företag ska granskas

Regeringen fortsätter sin jakt på brottslingar som utnyttjar socialförsäkringssystemen.

Regeringen följer upp en tidigare utrednings förslag om lagändringar för att myndigheterna ska kunna inhämta mer information om bland annat företag. Detta sker i ett första steg genom uppdrag till myndigheterna Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

- Vi behöver säkerställa att myndigheterna på ett bättre sätt ska kunna ta […]

Barnbarnets ålder påverkar tidig pensionering

Ju äldre det yngsta barnbarnet är, desto tidigare går mor- eller farföräldern i pension, visar en ny avhandling i sociologisk demografi.

– Det är möjligt att mor- och farföräldrar i Sverige drivs av sina egna behov av att ha tid för en givande och ömsesidig relation med barnbarnen. Det blir möjligt först när de har […]