Lätt få jobb för förskolelärare

Många som söker in till högskolor och universitet kommer att ha goda chanser till jobb efter examen. Det gäller särskilt den som läser till ett yrke inom teknik, vård eller pedagogik.

Den 15 oktober är sista ansökningsdagen till vårens utbildningar på högskolor och universitet. Arbetsförmedlingens prognoser visar att många högutbildade kommer att vara fortsatt eftertraktade […]

Fler flyktingar kan få jobb genom ett datorprogram

Minst 20 procent fler flyktingar i arbete efter tre månader. Det är prognosen efter att ett datorprogram börjat användas för att matcha flyktingar till nya hemorter i USA. Nu hoppas professor Tommy Andersson, från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, att programvaran Annie MOORE kan användas i Sverige.

Flyktingar ska bo där de har störst chans att […]

Garantipensionen ska utredas

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur garantipensionen ska fungera och regleras i framtiden. Enligt en dom från EU-domstolen finns det inte någon skyldighet att betala ut garantipension till pensionärer som bor i ett annat medlemsland och att beräkningen av hur garantipensionen påverkas av pensioner från utlandet måste göras om.

Garantipensionen är […]

Trend kring psykiska diagnoser bland unga bruten

De tre diagnosgrupperna förstämningssyndrom, reaktion på svår stress och ångestsyndrom står sammantaget för omkring 90 procent av alla långa sjukfall med psykisk diagnos. I gruppen unga är psykiska diagnoser den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro.

– Vi kan se att andelen psykiska diagnoser bland unga har ökat över tid, men en intressant sak är att […]

Elitutbildning sker under press och stress

Arbetsmiljön för doktorander, personer som genomgår den allra mest avancerade utbildningen vid landets universitet, är inte tillfredsställande.

Resultatet är oroande, säger Inger Ehn Knobblock, Fackförbundet STs utredare som genomfört undersökningen:

- Nästan hälften säger att de inte hinner med sina arbetsuppgifter inom den normala arbetstiden. Hela 70 procent svarar att de har psykiskt påfrestande arbetsuppgifter. Knappt 35 […]

Fler tidsbegränsat anställda utsätts oftare för sexuella trakasserier på jobbet

Fler tidsbegränsat anställda än fast anställda är rädda att förlora jobbet, har oftare monotona arbetsuppgifter och utsätts oftare för sexuella trakasserier på jobbet, visar en undersökning från Arbetsmiljöverket.

Närmare tre av fyra sysselsatta på arbetsmarknaden var nöjda med arbetet i stort och drygt sju av tio hade i hög grad ett intressant och stimulerande arbete, […]

För få sökanden till regionalt yrkesvux

För få sökanden är ett av de största hindren för att genomföra ett bredare utbud av yrkesutbildningar inom regionalt yrkesvux, visar en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Två tredjedelar av kommunerna svarar att för få sökanden är ett av de största hindren för att genomföra ett bredare utbud av yrkesutbildningar. Det är […]

Nytt avtal med Norge ger sänkta tullar

EU och Norge har träffat en handelsöverenskommelse som innebär sänkta tullar från och med den 1 oktober 2018. Flera av produkterna blir efter sänkningen helt tullbefriade, medan andra omfattas av tullkvoter med reducerad tull som öppnas upp eller utökas. Avtalet ger svenska producenter ökat tillträde till den norska marknaden.

Avtalet, som börjar tillämpas den 1 […]

Villkoren för arbetstillstånd för högkvalificerad arbetskraft måste ses över

Många företag konkurrerar om högkvalificerad arbetskraft på en global marknad, yrken som är centrala för viktiga exportindustrier i Sverige. Staten behöver underlätta för den eftertraktade gruppen att etablera sig i Sverige, visar en ny rapport från Myndigheten för Tillväxtanalys.

Till skillnad från många andra länder har Sverige ett generellt system för arbetskrafts­invandring. Det är alltså […]

Nytt råd för arbetsmarknaden

LO, PTK och Svenskt Näringsliv har bildat Arbetsmarknadens EU-råd för att tillvarata parternas gemensamma intressen i arbetsmarknadsfrågor på EU-nivå.

Det nybildade rådets huvuduppgift är att bidra till att de tre huvudorganisationerna inom privat sektor kan göra gemensamma ställningstaganden kring lagstiftning på EU-nivå. Genom att verka för partsgemensamma ställningstaganden vill parterna värna kollektivavtalets ställning och den […]