Det går bra för Sverige

Konjunkturinstitutets barometerindikator visar fortsatt på ett betydligt starkare stämningsläge än normalt i den svenska ekonomin.

Tillverkningsindustrin är den enda sektor som bidrar på nedåtsidan i september. Främst till följd av att färdigvarulagren bedöms vara något för stora i stället för något för små. Det ökade missnöjet med lagren hör till konsumtionsvaruindustrin. Men det pekar dock […]

Av |27 september, 2018|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

Sänkta jobbkrav för minskad utbrändhet

Det är en myt att höga krav i arbetet kan kompenseras med ökat handlingsutrymme och socialt stöd. Kraven i sig kan leda till utbrändhet, visar forskning från Linköpings universitet. Forskningen har finansierats med stöd av den statliga myndigheten Vinnova.

Det visar LiU-forskarna Anna-Carin Fagerlind Ståhl och Christian Ståhl i en färsk studie om utbrändhet och […]

Av |18 september, 2018|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

Handlarna hoppas på julen

Framtidstron bland butikerna ökar i september. Medan optimismen bland e-handlarna går åt motsatt håll och minskar. Framtidsförväntningarna är dock fortsatt högre bland e-handlarna.

– Efter en sommar som varit tuff för många butiker kan handlarna se fram emot en starkare försäljningsperiod som kulminerar i den så viktiga julhandeln. I den stenhårda internationella konkurrens som råder […]

Av |17 september, 2018|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

Svenska företag tjänar på EU:s frihandelsavtal

Nya beräkningar från EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat 1 miljard kronor per år genom att använda de tullnedsättningar EU:s frihandelsavtal ger. Motsvarande värde för exporterande företag är det dubbla, 2 miljarder kr per år. EU:s frihandelsavtal gör alltså svensk export mer prismässigt konkurrenskraftig, jämfört med om EU inte haft frihandelsavtal på […]

Av |6 september, 2018|Arbete och Näringsliv, EU, Nyheter|

Brister i chefers arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har under tre år inspekterat operativa chefers arbetsmiljö och träffat drygt 1 300 chefer. Nästan samtliga inspekterade arbetsplatser har fått krav på att åtgärda brister i chefernas arbetsmiljö.

Första linjens chefer inom vård och omsorg har en tuff arbetssituation. De är ofta kvinnor och närmsta chef till undersköterskor, sjuksköterskor, hemtjänstpersonal och läkare. Ledningen ställer […]

Av |6 september, 2018|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

Hög sysselsättningsgrad bland nyanlända kvinnor

En ny studie från OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, visar att Sverige har en hög sysselsättningsgrad bland nyanlända kvinnor relativt andra liknande länder som Danmark och Tyskland. Efter tio års vistelsetid är Sverige det land som uppvisar den allra högsta sysselsättningsgraden bland nyanlända kvinnor.

I studien lyfts bland annat erfarenheter från Sverige fram […]

Snabbare elektronisk information ska motverka penningtvätt

Regeringen föreslår en förbättring av brottsbekämpande myndigheters tillgång till information från finansiella företag. Sverige har bland de bästa systemen i världen enligt en internationell utvärdering inom området.

– Det bästa sättet att komma åt ekonomisk brottslighet är att strypa deras pengaflöden, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Syftet med regeringens förslag är att specificera i lagarna […]

Av |5 september, 2018|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

Svenska hemmafrun finns men inte i Sverige

Många stora svenska företag erbjuder sina anställda att arbeta utomlands några år och många tackar ja till detta. Ofta är dessa män och inte sällan följer kvinnan med för att möjliggöra mannens jobb, då förskola och annan barnomsorg saknas i det nya landet. Den svenska hemmafrun finns alltså. Bara inte i Sverige.

Catrin Lundström vid […]

Handel ny inriktning på gymnasieskolans ekonomiprogram

Skolverket ska föreslå en försöksverksamhet med inriktning mot handelsområdet på gymnasieskolans ekonomiprogram.

Program och inriktningar på gymnasiet behöver regelbundet ses över och justeras. Det handlar dels om att anpassa utbildningarna utifrån elevernas val, och dels att möta efterfrågan på arbetsmarknaden.

För att handelsbranschen ska få bättre möjligheter att klara sin kompetensförsörjning har regeringen tidigare gett Skolverket […]

Sverige med i Expo 2020 i Dubai

Sverige ska delta i världsutställningen Expo 2020 i Dubai. En kommitté ansvarar för genomförande av det svenska deltagandet, där kommittén sedan årsskiftet varit i kontakt med företag och regioner i syfte att gemensamt finansiera Sveriges medverkan vid Expo 2020.

Gensvaret har varit så positivt att Anders Lönnberg, Sveriges generalkommissarie för Expo 2020 i Dubai kunnat […]