Otåliga småföretagare vill ha enklare regler

Nio av tio småföretagare tycker att regeringen borde göra mer för att fler ska starta och driva företag, visar en undersökning från branschorganisationen Visma.

– Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Deras bidrag till ekonomisk tillväxt, sysselsättning och välfärd kan inte underskattas. De frågor som småföretagarna tycker är viktiga borde därför […]

Högutbildade flyktingar snabbare i jobb

Efter tio år i Sverige har högskoleutbildade som flyktinginvandrat till storstäderna i princip samma sysselsättningsgrad som inrikes födda. Men bara drygt en tredjedel har ett jobb i nivå med sin utbildning. Det visar en ny rapport från Unionen.

Högskoleutbildade som flyktinginvandrat till Sverige kommer betydligt snabbare in på arbetsmarknaden jämfört med personer som flyktinginvandrat utan […]

Tolktjänst i arbetslivet

45 miljoner till tolktjänst på arbetsmarknaden för kvinnor och män som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel.

- Vi vill att flera arbetsgivare använder sig av det stöd som finns med tolktjänst och i förläggningen att flera som är döva eller hörselskadade får möjligheten att bidra fullt ut med sin kompetens. Att kunna arbeta […]

Tryggare för företagare

Regeringen ska utreda socialförsäkringssystemet för företagare ska känna samma trygghet som andra.

Svårigheten med att på förhand veta vilken ekonomisk trygghet, vid till exempel sjukdom eller när man får barn, är ett av de största hindren för att våga starta eget. Rapporten från Entreprenörskapsbarometern 2016 visar att de som kan tänka sig att bli företagare […]

Allt fler företag vill nyanställa

Tre av fyra företag vill nyanställa inom tre år jämfört med 60 procent året. Tillväxtviljan skiljer sig åt mellan olika delar i landet, enligt Almi Företagspartner.

- Trenden är tydlig. Allt högre andel av de mindre företagen vill växa och anställa, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör hos Almi Företagspartner.

Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare […]

Fortsatt stor brist på arbetskraft

Det närmaste året kommer det att vara brist på personal i tre av fyra yrken. Utbildade inom hälso- och sjukvård, pedagogik, data och IT eller bygg är extra eftertraktade.

Nu visar en uppdatering av Arbetsförmedlingens prognoser för nära 200 yrken att det kommer att vara fortsatt brist på arbetskraft i tre av fyra yrken det […]

Lika lön i Norden

Regeringarna i de nordiska länderna borde införa ett likalönscertifikat på arbetsplatserna.

– I Norden har vi kommit väldigt långt när det gäller jämställdhet jämfört med andra platser i världen, men vi är inte i mål ännu, säger Bente Stein Mathisen, ordförande i Nordiska rådets välfärdsutskott. Därför har Nordiska rådet på initiativ av den socialdemokratiska gruppen […]

Alkoglass ska säljas på Systemet

Alkoglass ska regleras på samma sätt som alkoholhaltiga drycker, föreslår regeringen.

- Det är helt orimligt att alkoglass inte har omfattats av samma regelverk som öl, vin och cider. Nu vill vi få på plats en lagstiftning som skapar ordning och reda, säger socialminister Annika Strandhäll.

Problemet uppmärksammades i samband med att en glass med 5% […]

Ny redovisning ska ge mer skattepengar

 Företag inom restaurang, tvätteri, frisör och bygg som är skyldiga att föra personalliggare och som har 16 anställda eller fler ska börja redovisa på ett nytt sätt från 1 juli.

Varje arbetsgivare ska redovisa de utbetalningar och skatteavdrag som gjorts per person varje månad. Med det nya sättet att redovisa blir det svårare att göra […]

Statliga jobbs utflyttning betyder mycket

De nordiska ländernas ministrar tror på att flytta statliga jobb ut i landet.

Danmark genomför i år den andra vågen av utflyttning av statliga jobb till regioner utanför Köpenhamnsområdet. Runt 4000 jobb flyttas till 49 städer med syfte att stärka den regionala utvecklingen i Danmark. Den tidigare vågen skedde 2015, när 3800 jobb flyttades från […]