Tryggare för den som lämnar sjukförsäkringen för Arbetsförmedlingen

Om man lämnar en period av sjukförsäkring och inte direkt anmäler sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen kan man få sin sjukpenningsgrundande inkomst nedsatt till noll. Regeringen anser detta vara både orimligt och inför 25 dagar där den sjukpenningsgrundande inkomsten är tryggad.

 

– Det nuvarande systemet skapar helt orimliga konsekvenser för människor. Det kan inte vara […]

Förbud mot avloppsslam på åkrar

Regeringen föreslår ett förbud mot att sprida avloppsslam, dels införa krav på att fosfor ska återvinnas ur avloppsslam.

Fosfor är ett livsnödvändigt växtnäringsämne. Jordbruket använder bland annat avloppsslam som växtnäring eftersom det innehåller stora mängder fosfor.

På så sätt har avloppsreningsverken kunnat bli av med sina stora avfallsmängder. På grund av att avloppsslammet – som är […]

Frihandelsavtal stimulerar handeln dubbelt

Frihandelsavtal är effektiva instrument för att stimulera handel – i genomsnitt fördubblas handeln mellan länder som tecknar avtal efter tio år. Särskilt effektiva är tullunioner och andra frihandelsavtal som innebär djup ekonomisk integration, enligt en ny rapport från Kommerskollegium.

Antalet bilaterala och regionala frihandelsavtal ökar snabbt i världen. Men vad är egentligen handelseffekterna av de […]

E-handlare tror på framtiden

Svensk Handels Handelsbarometer för juli visar svagare förväntningar på både försäljning och antalet anställda.

– När vi summerar det första halvåret har månadsindex endast en gång överträffat fjolåret. Detta är illustrativt för den osäkerhet som råder och de utmaningar som handeln står inför. Oro inför den digitala omställningen har varvats med nedgången på bostadsmarknaden, säger […]

Bättre villkor för utstationerade

Regeringen  har drivit på utstationeringsdirektivet så att det ska bli möjligt att kräva lika lön för utländska som för svenska arbetstagare som gör samma jobb. Nu ska det tas fram förslag på hur de nya EU-reglerna ska genomföras i Sverige.

Medlemskapet i EU innebär att det är möjligt att flytta till ett annat medlemsland för […]

Enklare regler för besöksnäringen

Företag inom besöksnäringen växer, och regeringen vill att det ska vara enkelt att starta och driva företag i Sverige. Därför ska Tillväxtverket identifiera hur tiden för handläggningsprocesser kan förkortas.

- Många företag inom besöksnäringen är beroende av korta tidsperioder för sin försäljning, till exempel sommar- eller vintersäsong. Då kan långa handläggningstiden avgöra om man behöver […]

Det är inte så farligt med fredagen den 13:e

På fredag är det dags igen. Då är det nämligen fredagen den 13:e – den ständigt otursförföljda dagen.

Men trots att det mycket riktigt hänt tråkiga saker just under fredagen den 13:e i historien så är dagen inte mer otursförföljd än någon annan. Tvärtom faktisk. Enligt statistik från Länsförsäkringar, som granskat de drygt fyra miljoner […]

5 miljoner kronor per år för att öka digitaliseringens möjligheter

Tillväxtverket ska utveckla och genomföra ett program för att öka kunskapen i småföretags ledningar och styrelser om hur företagen kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter.Tillväxtverket får 5 miljoner kronor per år 2018-2020.

– Programmet ska öka företagens förmåga att utnyttja digitaliseringen för affärsnytta samt att hantera risker vid digitalisering ur ett ekonomiskt perspektiv. Statens tidigare framgångsrika […]

Stort kommunalt ansvar få folk i jobb

Drygt 100 300 personer deltog i olika kommunala arbetsmarknadsinsatser under 2017. Det är ökning med runt 5 400 personer jämfört med 2016.

Mer än hälften av deltagarna i olika arbetsmarknadsinsatser, 61 procent, saknar gymnasieutbildning varav 22 procent har en icke fullgjord grundskoleutbildning.

– Kommunerna gör viktiga arbetsmarknadspolitiska insatser på lokal nivå. Vi ser också att det […]

Otåliga småföretagare vill ha enklare regler

Nio av tio småföretagare tycker att regeringen borde göra mer för att fler ska starta och driva företag, visar en undersökning från branschorganisationen Visma.

– Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Deras bidrag till ekonomisk tillväxt, sysselsättning och välfärd kan inte underskattas. De frågor som småföretagarna tycker är viktiga borde därför […]