Stort söktryck på utbildning för invandrade läkare

Lunds universitet genomför en intensivutbildning för nyanlända utomeuropeiska läkare som saknar svensk läkarlegitimation. Målet är att deltagarna ska klara Socialstyrelsens kunskapsprov för läkare i december.

Den 20 augusti startar den femton veckor långa utbildningen för ett 20-tal läkare utbildade utanför EU/EES. De har fått sina platser i tuff konkurrens.

– Antalet sökande har nästan tredubblats jämfört […]

Ny lag ska ge trygghet vid djupa kriser

Bättre och snabbare insatser vid djupa ekonomiska kriser, bättre konkurrenskraft och ökad trygghet för de anställda. Det är innehållet i det delbetänkande om korttidsarbete som regeringens utredare, förre IF Metall-ordföranden Anders Ferbe, har lämnat till regeringen.

Syftet med det statliga stödet till korttidsarbete är att underlätta för företag att behålla kompetens och konkurrenskraft även i […]

Ny myndighet slår upp portarna

Den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap som placerats i Gävle har nu invigts.

Sedan Arbetslivsinstitutet lades ner 2007 har det saknats en särskild myndighet med nationellt ansvar för att sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö. Det har inte heller funnits någon aktör som utvärderar den förda arbetsmiljöpolitiken.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap kommer att vara ett nationellt kunskapscentrum för […]

Här finns yrkena som ger jobb

De unga som i höst kommit in på utbildningar till lärare, officerare och präster kommer att ha lätt att få jobb om fem år, visar Sacos årliga prognos av framtidens arbetsmarknad för akademiker. Tuffare blir det för kommunikatörer och hälsovetare.

– Vi vill bidra till med fakta för ett av de viktigaste valen du gör […]

Rekordhet sommar kylde handeln

Handlarnas framtidsförväntningar sjönk i augusti. I både butikshandeln och e-handeln minskar optimismen jämfört med föregående månad. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för augusti.

Störst var tappet bland dagligvarubutikerna.

– En varm sommar brukar gynna dagligvaruhandeln, men när den rekordheta sommaren ledde till eldningsförbud var det också slutgrillat för konsumenterna. Även om eldningsförbudet var högst nödvändigt bidrog […]

Arbetslösheten fortsätter att minska

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar en fortsatt stark arbetsmarknad med sjunkande arbetslöshet i samtliga län.

I slutet av juli var arbetslösheten 6,9 procent, jämfört med 7,3 procent för ett år sedan. Det är dock skillnader i arbetslöshet mellan olika delar av landet, från 4 procent i Gotlands län till över 9 procent i Gävleborg, Södermanland […]

Modernare byggregler

Kommittén för modernare byggregler har lämnat en rapport som pekar på ett antal vägval som är viktiga för att modernisera dagens byggregler.

Kommittén för modernare byggregler har under det senaste året träffat 220 professionella tillämpare av byggregelverket och representanter för brukare av bostäder. Förutom rundabordssamtal med olika organisationer har kommittén besökt 15 kommuner, från Kiruna […]

Flest anställda i Tysklandsägda företag

Antalet anställda i utlandsägda företag i Sverige ökade med 6 procent under år 2017 vilket är den största ökningen på sex år. De största ökningarna skedde i företag kontrollerade från Jersey och Luxemburg. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

Antalet utlandsägda företag i Sverige ökade med 277 stycken under år 2017 och var vid slutet […]

Mer ekonomiskt att öka plaståtervinningen

Det finns stora vinster med att sluta bränna plastavfall, både i form av minskade växthusgasutsläpp och nya arbetstillfällen, visar forskning från Lunds universitet. 

Ökad återvinning av plast är en viktig fråga för att nå internationella klimat- och miljömål. EU har under våren 2018 beslutat att 55 procent av alla plastförpackningar ska återvinnas senast år 2030 och […]

Arbetssituationen för personliga assistenter utreds

Över 70 000 personer arbetar som personliga assistenter och yrkesgruppen är Sveriges elfte största yrkesgrupp. Majoriteten som arbetar som personliga assistenter är kvinnor (76%). Nu vill regeringen utreda behovet av utbildningsinsatser och förbättringsåtgärder för yrkesgruppen.

- Bakgrunden är att vi inte har någon tidigare kartläggning av det elfte största yrket i Sverige. Det finns ett […]