Sverige sackar efter i digital kompetens

Sverige ligger i världstoppen när det gäller digitalisering. Men bara fyra av tio företag har tillräcklig digital kompetens för att bibehålla nuvarande konkurrenskraft de kommande åren, visar en ny undersökning från Unionen.

Endast fyra av tio företag har tillräcklig digital kompetens för att bibehålla nuvarande konkurrenskraft de kommande åren 3-5 åren. Under samma tidsperiod spås […]

Skattebetalarna åker på gruvliga räkningar

Om inte gruvavfall tas om hand kan lakvatten med höga metallhalter spridas till omgivningen och förorena vattendrag och grundvatten. Och staten får betala, när gruvorna går i konkurs, för att undvika miljöskador.

Kostnaden för sådana åtgärder kan uppgå till betydande belopp. För gruvorna i Blaiken och Svärtträsk i Västerbottens län där gruvföretagen gått i konkurs […]

Fler bostäder på landsbygden

Boverket ska utreda hur staten kan underlätta finansieringen av bostadsbyggande på landsbygden.

- Det måste vara möjligt att finansiera bostadsbyggande på landsbygden, oavsett om det gäller flerbostadshus eller villor. Bankernas lokalkännedom har minskat på många orter och därför behöver staten gå in och underlätta finansieringen för dem som vill bygga på landsbygden, säger bostadsminister Peter Eriksson.

- Landsbygden […]

Brist på arbetskraft skyndar på automatisering

Befolkningen ökar snabbt, samtidigt råder arbetskraftsbrist. Därför måste nya, effektivare arbetssätt användas. Automatisering är en del av lösningen.

– När vi tittar på de demografiska prognoserna kommer det inte finnas tillräckligt med människor att anställa framöver. Därför är det viktigt att vi hittar andra sätt att lösa välfärdsuppdragen på. Där kommer den digitala tekniken in. […]

Fler ska kunna jobba till 69

LAS-åldern föreslås höjas till 69 år för att fler ska arbeta längre. Samtidigt innebär förslaget flexiblare möjligheter för arbetsgivare att behålla personal efter uppnådd LAS-ålder.

För att bättre ta tillvara äldres kompetens och erfarenhet på arbetsmarknaden föreslår regeringen att fler som vill ska kunna arbeta längre upp i åldrarna.

Åldersgränsen ska höjas i två steg, 2020 […]

Minskad byråkrati för företag

Företagens uppgiftslämnande ska minskas därför har regeringen beslutat om förordningen om digitalt inhämtande av uppgifter från företag.

– Nu tar vi nästa steg för förenkling genom digitalisering. Inlämnandet av uppgifter till myndigheter är resurskrävande och tar tid för företagen, särskilt när de upplever att de måste lämna liknande uppgifter till flera olika myndigheter. Med den […]

Svensk vapenexport stärker varumärket Sverige

Svensk vapenhandel har mycket större betydelse för varumärket Sverige än vad som framkommer i den svenska offentliga debatten, enligt forskning från Göteborgs universitet.

Efter mångårigt stöd till anti-apartheidrörelsen kunde Sverige 1999 sluta avtal om försäljning av Jas-Gripen till Sydafrika. Affären kritiserades hårt, inte minst från ideella organisationer som arbetat för de svartas frigörelse. Landet behövde bistånd, […]

Nya jobb till Kiruna

Regeringen föreslår 120 nya statliga jobb i Kiruna för att ersätta de årsarbetskrafter som försvinner i samband med avvecklingen av Radiotjänst i Kiruna. Radiotjänst är Kirunas tredje största arbetsgivare.

- Regeringen menar allvar med att hela landet ska leva. Därför kommer vi att ge i uppdrag till ett antal myndigheter att förbereda denna utvidgning. Detta […]

Låna till körkort

Från och med den 1 september kan man ta CSN-lån för körkortsutbildning.

Många lediga jobb kräver körkort och ofta är körkort också ett krav för arbeten som inte kräver längre arbetslivserfarenhet eller omfattande utbildning. Att ha körkort kan därför öka chansen till arbete. För att förbättra möjligheten att matchas mot arbete införs därför nu en […]

4 av 10 jobb kan försvinna

43 procent av dagens jobb kommer med hög sannolikhet att automatiseras, men det finns regionala skillnader, enligt en ny forskningsrapport.

Forskarna Kerstin Enflo och Martin Henning – båda finansierade av Länsförsäkringars Forskningsfond – har räknat ut automatiseringspotentialen baserat på ett hundratal svenska yrken för 73 lokala arbetsmarknadsregioner i Sverige.

Sedan sent 1970-tal har Sverige gått in […]