Regeringen dubblerar biståndet till Somalia

Under den kommande fyra åren ska biståndet för Somalia öka från 300 till 600 miljoner kronor per år.

Somalia är ett av världens fattigaste och mest sköra länder. Det fortsatt mycket dåliga säkerhetsläget i landet tydliggjordes inte minst av den förödande terrorattacken i Mogadishu 14 oktober i år. Men de senaste åren har flera viktiga […]

Av |20 oktober, 2017|Bistånd, Nyheter|

Höjt underhållsstöd

Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet i budgetförhandlingarna kommit överens om en ny höjning av underhållsstödet till ensamstående med 150 kr för barn 11-14 år, och med 350 kr för barn 15-18 år.

Nu är underhållsstödet 1573 kr per barn och månad. Konsumentverket visar att kostnaden för ett barn i hushållet ökar kraftigt med barnets ålder. […]

Av |11 september, 2017|Bistånd, Nyheter|

200 miljoner till Irak

Regeringen har beslutat att 200 miljoner kronor ska under 2017-2021 gå till Irak för att bygga upp landet.

– Irak står inför ett mycket viktigt vägskäl då kampen mot Daesh (IS) i landet närmar sig ett militärt slut. Utmaningarna är enorma och kräver ett brett engagemang för att förhindra att Irak inte åter faller i […]

Asylpengar går till bistånd

Regeringen föreslår i vårbudgeten att 1,3 miljarder kronor går tillbaka till biståndsbudgeten eftersom kostnaderna för asylkostnader blev mindre än beräknat.

Pengarna ska möta de växande humanitära behoven efter torkan i Afrika söder om Sahara, sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa (SRHR) och det internationella klimatarbetet. Detta är en del av en överenskommelse mellan regeringen och […]

Av |15 april, 2017|Bistånd, Nyheter|

Sverige kvar i biståndstoppen inom EU

Sverige är duktigt på att ge bistånd som andel av BNI inom unionen, enligt ny statistik från OECD:s biståndskommitté DAC.

Sverige är ett av endast sex DAC-länder som uppfyller löftet om att ge minst 0,7 procent av BNI i bistånd.

Endast Luxemburg ger en högre andel av BNI i bistånd än Sverige. Även om man räknar […]

Av |11 april, 2017|Bistånd, Nyheter|

Akut nödhjälp har fyrdubblats

Det svenska biståndsorganet Sida ska fördela drygt 2,1 miljarder till 33 av världens kriser, bland annat till Nigeria och till Somalia där miljontals återigen drabbats av matbrist.

2017 ser ut att bli ännu ett svårt humanitärt år med 129 miljoner människor som drabbats av krig och konflikt samt av naturkatastrofer. Antalet drabbade är det högsta […]

Av |27 januari, 2017|Bistånd, Nyheter|

Tufft för socialsekreterarna

Socialsekreterarnas arbetssituation har försämrats de senaste åren. Tuffast är det för de nyutexaminerade socionomerna som ofta får de svåraste ärendena.

Forskaren Pia Tham från högskolan i Gävle har undersökt förändringen av socialsekreterarnas arbetsvillkor med stöd från AFA Försäkring.

Pia Thams undersökning visar att kraven och rollkonflikterna har ökat, samtidigt som möjligheten att påverka viktiga beslut har […]

Norden kan lösa vattenproblem

Tillgången till rent vatten blir ett allt större problem i världen. Men en finsk utredning tror att norden kan bidra med lösningar.

I Norden är kunskapen kring vatten- och sanitetsfrågor på toppnivå och därför har de nordiska länderna stora möjligheter att bidra till att lösa vattenproblemen, enligt utredningen.

Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet i år […]

Skärpt uppdrag för EBA

Regeringen skärper uppdraget för Expertgruppen för biståndsanalys som nu har fått nya direktiv.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) är en kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella utvecklingssamarbete. För att EBA ska bli ännu effektivare har regeringen beslutat om nya direktiv.

- Det är viktigt att tydliggöra att EBAs uppdrag är att bidra till att regeringen ska […]

Av |26 juli, 2016|Bistånd, Nyheter|

Utrikes födda nekas oftare sjukpenning

Personer som är utrikes födda nekas oftare sjukpenning än inrikes födda, oavsett sjukdomsdiagnos. En förklaring kan vara att det brister i Försäkringskassans utredningar, konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

─ Det behövs en mer aktiv handläggning hos Försäkringskassan, både när det gäller inrikes födda som beviljas sjukpenning och för personer som är födda i Mellanöstern, Nordafrika […]