Feminismens (o)möjlighet under nyliberalismen

När individen på en marknad blivit den alltigenom dominerande modellen för att organisera samhällen och organisationer har det också påverkat synen på betydelsen av kön. I den nya boken ”Utmaningar – Feminismens (o)möjlighet under nyliberalismen” utforskar författarna hur normalisering går till under nyliberalism.

Om vi alla i nyliberal anda sägs göra fria, individualistiska val kring […]

Av |8 juni, 2016|Böcker|

Dumhetsparadoxen av Mats Alvesson

Flockbeteende och bekvämlighet. Dåligt självförtroende blandat med rädsla för att råka illa ut. Floskulösa visioner, varumärken, värdegrunder och strategier. Imitationer av andra. Modevågor i organisation och ledarskap. Vad innebär allt detta för en arbetsplats?

Mats Alvesson, professor i företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, har skrivit en bok om fenomenet funktionell dumhet – vad som […]

Av |25 maj, 2016|Böcker|

Islam och muslimer i Malmöregionen

Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet publicerar i dag en ny rapport om islam och muslimer i Malmö- och Lundregionen. Den diskuterar antalet muslimer i området, vilka riktningar av islam som för närvarande är aktiva, ger ett sammanhang till Rosengårdskravallerna 2008 och debatter kring radikalisering från 2009 och framåt.

Rapporten tar upp frågor kring rekryteringen […]

Av |14 april, 2016|Böcker|

Människorna, medierna & marknaden

Som ett led i Medieutredningens arbete har medieforskare från olika lärosäten ombetts bidra med vetenskapligt grundade översikter, analyser och reflektioner. Dessa har av utredningens forskningsledare Oscar Westlund sammanställts i denna forskningsantologi.media

Laddas ner på kulturdepartementet

Av |7 april, 2016|Böcker|

Connecting Analytical Thinking and Intuition

I den nyutkomna boken Connecting Analytical Thinking and Intuition uppmanas naturvetare att bli bättre på att kombinera analytiskt tänkande och intuition.

− Det är nödvändigt för att kunna möta de stora globala tvärvetenskapliga utmaningarna, säger författaren Anders Omstedt, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet.

I boken föreslår han en metod hur man bättre kan träna studenter […]

Av |4 april, 2016|Böcker|

Utlandssvenskar är lyckliga

Svenskar som bor utomlands är lyckligare än de som bor i Sverige. Men trots det vill drygt 60 procent flytta tillbaka till Sverige. SOM-institutet har undersökt hur utlandssvenskar mår.

Varje år väljer över 50 000 människor att flytta ifrån Sverige, vilket är fler än under utvandringens topp i slutet på 1800-talet.

Boken Svenska utlandsröster, baseras på […]

Av |22 februari, 2016|Böcker, Nyheter|

Även hushåll med låga inkomster ska kunna hitta en bostad

Om låginkomsttagare ska kunna hitta bostad till rimliga villkor måste det byggas bostäder som inte är attraktiva för höginkomsttagare. Samtidigt måste byggandet öka kraftigt. Det är möjligt – om staten tar en större roll. Det skriver Hans Lind, professor vid Kungliga Tekniska högskolan, i en ny bok om social bostadspolitik utgiven av SNS.

I boken […]

Av |16 februari, 2016|Böcker|

Bytt är bytt – en njure kommer aldrig igen

Medicin, teknik och forskning gör det idag möjligt för oss att upplåta våra kroppar, eller delar av dem, till andra människor. Men donationen är inte alltid över för att organet bytt kropp. Det menar forskare från Linköpings universitet, som i en ny bok efterlyser nya synsätt på bland annat donationer.

– Det behövs andra sätt […]

Av |5 februari, 2016|Böcker|

Strategisk syn på partierna

Opinionsmätningar i valrörelser har en avgörande roll, eftersom dagens väljare är mer strateger än ideologer. Det visar forskning från Lunds universitet.

- Min forskning har visat att taktiska röster har en avgörande betydelse för valresultat. Många röstar efter sammanhang och omständigheter snarare än en stark känsla för ett visst parti, säger statsvetaren Annika Fredén.

Hennes forskning […]

Afrika – inte alltid fattigt

Forskare från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har undersökt hur levnadsstandarden såg ut och utvecklades i det förkoloniala Västafrika, i dagens Ghana. Resultaten utmanar en vanlig föreställning om fattigdomen i Afrika.

– Många tror att samhällena i Afrika mer eller mindre alltid har varit fattiga. Min forskning om Ghana visar att den historiska levnadsstandarden där var […]

Av |1 februari, 2016|Böcker|