Vad är en nyhet

Nyheter är känsla, konvention och förväntan, menar Erik Fichtelius, författare till ”Vad är en nyhet”.

Någon mer allmänt accepterad definition av begreppet finns inte, men den erfarne journalisten vet ändå precis vad som kittlar och vad som inte gör det, skriver han i sin bok.

Med humor, finurlighet och stor insikt i mediesamhället skildras här […]

Av |28 januari, 2016|Böcker|

Politikerna skulle vinna på att agera mer nordiskt

Hur ska nordiska värderingar om rättvisa och allas lika värde stå sig i framtiden i tider av utmaningar och kriser?

Frågan ställs i en nyutkommen bok ”Nordiska röster” och svaren ges bland andra av internationella kända namn som Gro Harlem Brundtland, Martti Ahtisaari och Jan Eliasson.nordbok

- […]

Av |27 januari, 2016|Böcker|

Låt fler forma framtiden!

Denna antologi ingår i 2014 års Demokratiutrednings betänkande Låt fler forma framtiden! och innehåller 14 av de forskarrapporter som utredningen har beställt. De är skrivna av 22 forskare med olika akademiska inriktningar.bok

Rapporterna rör teman som De politiska partierna och demokratin, Medier, det civila samhället och […]

Av |18 januari, 2016|Böcker|

Tak för fattigdom – så skyddar vi demokratin

Dan Andersson, författare, tidigare LO-ekonom, skriver om fattigdomen och demokratin i Sverige i sin nya bok Tak för fattigdom – så skyddar vi demokratin.

År 1990 var sju av hundra fattiga. År 2030 kan nitton av hundra vara fattiga. Fyra av hundra hade år 1990 mycket goda inkomster. År 2030 kan det vara tio av […]

Av |11 januari, 2016|Böcker|

Kan Sverige försvaras och vilka är hoten mot det svenska samhället i dag?

Frågor om Sveriges försvar har ställts på sin spets efter Rysslands aggression i Ukraina och utökade kränkningar av svenskt territorium.

Nato-medlemskap är åter ett hett samtalsämne i Sverige och valet 2018 beskrivs som ett Nato-val. Samtidigt står Sverige inför säkerhetspolitiska och ekonomiska utmaningar som kräver en bredare utrikespolitisk diskussion bortom ett ja eller nej […]

Av |15 december, 2015|Böcker|

Den öppna skogen: kön, genus och jämställdhet i skogssektorn

Boken är ett samarbete mellan tretton forskare, som arbetar med olika delar av den skogliga sektorn utifrån ett genusperspektiv. Bokens tretton texter sammanfattar mycket av den forskning som har bedrivits på området de senaste fem åren och den kunskap som denna har frambringat.

Boken utgår ifrån att hitta nya vägar till en mer öppen och […]

Av |3 december, 2015|Böcker|

Ägodela Köp mindre – få tillgång till mer

Naturskyddsföreningen lanserar boken Ägodela Köp mindre – få tillgång till mer. bok

Boken lyfter exempel på ägodelning för att påskynda en minskning av konsumtionens miljö- och klimatpåverkan:

Crowdsourcing: en metod för att lösa problem och samla in information, där många bidrar. Trafiktjänsten Waze ger vägbeskrivningar som tar hänsyn […]

Av |26 november, 2015|Böcker|

Nya rön slår hål på EU:s upphandlingsmetoder

Varje år köper offentlig sektor varor och tjänster för ungefär 600 miljarder kronor av statliga medel. Kommunerna, landstingen och staten använder offentlig upphandling vid köp av allt från kontorsmaterial, asfalt och konsulttjänster till sjukvård och omsorg. Det är ungefär en omsättning motsvarande 15 procent av BNP.

− Det är viktigt att dessa medel används effektivt, […]

Av |11 november, 2015|Böcker, Nyheter|
  • Lars-Johan Åge är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm, utbildad i förhandling på Harvard Law School i USA. Hans senaste forskning har redan anammats av den internationella forskarvärlden, svenska polisen och amerikanska FBI. Lars-Johan Åge är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm, utbildad i förhandling på Harvard Law School i USA. Hans senaste forskning har redan anammats av den internationella forskarvärlden, svenska polisen och amerikanska FBI.

Undvik att trigga reptilhjärnan

- Oavsett om det är en förhandling hemma vid köksbordet, en affärsförhandling eller ett gisslandrama, så är hemligheten för att få till en lyckad lösning densamma, säger Lars-Johan Åge forskare vid Högskolan i Gävle.

Forskaren Lars-Johan Åge har kontinuerlig kontakt och samarbete med både FBI och den svenska polisens insatsstyrka, som båda visar stort intresse […]

Av |11 november, 2015|Böcker, Nyheter, Rättsväsen|

Inkludering i skolan

Den ledande inkluderingsforskaren David Mitchells bok Inkludering i skolan, har 27 evidensbaserade undervisningsstrategier.

I boken Inkludering i skolan presenterar David Mitchell en unik sammanställning och analys av olika undervisningsstrategier i relation till olika typer av undervisningsinnehåll som forskning har visat varit framgångsrik för elever i olika typer av skolsvårigheter.bok

Av |9 november, 2015|Böcker|