När fåglarna blir allt färre är det viktigt att mata dem under vintern

Fåglarna i jordbrukslandskapet blir allt färre. Därför vädjar Jordbruksverket om att att man ska mata dem så att de kan övervintra. Fåglarna behöver föda och skydd hela året.

En genomförd inventering av den svenska fågelfaunan pekar på att det behövs ökade hjälpinsatser. Det går att hjälpa dem som övervintrar med mat, till exempel genom […]

Av |9 november, 2015|Böcker, Landsbygd, Nyheter|

Rankning inte ett mått på kvalitet

Universitet och högskolor har rankningslistor på sina utbildningar för att vägleda studenterna. Men resultatet från en ranking behöver inte leda till exempelvis landets bästa läkarprogram. I flera fall rankas utbildningar olika beroende på vilka som gjort rankingen.

Världen över granskas, bedöms och rankas kvaliteten vid universitet och högskolor. Svenska lärosäten är inte något undantag. Sedan […]

Dålig hälsa som barn påverkar arbetslivet

Den som är sjuk redan under sitt första levnadsår löper stor risk att bli sjukskriven senare i arbetslivet.

Mats Persson, doktor i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, har undersökt faktorer som påverkar sjukskrivningar och förtidspensioner från 1980-talet fram till början av 2000-talet.

Tillsammans med forskarkollegan Jonas Helgertz har de kommit fram till att hälsan […]

Rektorer har svårt att komma till skott

Ny forskning visar att rektorer har svårt att utveckla skolan. En anledning är att krav på snabba reformer sätter hinder för utvecklingsarbetet.

Rektorer förväntas utveckla skolan, men har problem att genomföra förändringsplaner, visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

– En bärande idé i både forskning och debatt är att rektorn är en nyckelperson för skolutveckling. […]

Av |4 november, 2015|Böcker, Utbildning och Skola|

Farväl till folkhemmet

av Andreas Johansson Heinö.

Sveriges förvandling från homogent folkhem till globaliserat invandrarland saknar motstycke. Men fortfarande utgår integrationsdebatten från att invandrarna ska integreras i de normer och system som utvecklades i en annan tid, för ett annat land.bok

Farväl till folkhemmet visar hur ett liberalt alternativ för det mångkulturella Sverige kan se […]

Av |26 oktober, 2015|Böcker|

Klickokratin

Reporterjobbet är inte något framtidsyrke, det vet alla vid det här laget.

Men de kraftigt förändrade förutsättningarna för journalisterna är mer än en branschfråga. Vad betyder utvecklingen mot färre tidningar, bantade redaktioner och suget efter »klickmonster« för demokratin och samhällsutvecklingen?bok

Klickokratin är boken som sammanfattar journalistikens […]

Av |20 oktober, 2015|Böcker|
  • Sociologen Daniel Görtz har gjort den största fältstudien hittills av Malmöpolisens arbete och kommit fram till att etnicitet spelar stor roll, men det handlar långt ifrån alltid om diskriminering. Sociologen Daniel Görtz har gjort den största fältstudien hittills av Malmöpolisens arbete och kommit fram till att etnicitet spelar stor roll, men det handlar långt ifrån alltid om diskriminering.

Han skuggade polisen

För några år sedan rapporterade medier om en rasistisk jargong hos Malmöpolisen. Sociologen Daniel Görtz har jobbskuggat Malmöpolisen och anser att etnicitet spelar stor roll, men det handlar långt ifrån alltid om diskriminering.

- Polisen har själv svårt att känna igen sig i bilden som ibland utmålas i medierna, säger Daniel Görtz.

Efter mer än 500 […]

Av |13 oktober, 2015|Böcker, Nyheter, Rättsväsen|

Gråtande befäl visade på elitism

En officer som grät öppet visade sin goda karaktär. Tårar och känslosamhet var idealet i svenska armén runt skiftet 1800, långt från dagens bild av soldater som hårda och uttryckslösa. Historikern Hugo Nordland har undersökt hur svenska officerare med hjälp av känslomässiga strategier stod ut med krigets fasor runt skiftet 1800.

Bilden av armén som […]

Av |7 oktober, 2015|Böcker, Försvar, Nyheter|

Sveriges yrken kartläggs

En stor majoritet av läkarna och lärarna tycker att de styrs för mycket av byråkrater och att det är negativt för deras yrkesutövning. Bland de yrken som kräver en högre utbildning har allmänheten högst förtroende för vårdyrkena och minst för officerare och journalister. Nu kartläggs Sveriges professioner.

Professorn i sociologi och socialt arbete vid Lunds […]

Valberedningen – nyckeln till en bra styrelse

”Valberedningen – nyckeln till en bra styrelse”, är skriven av näringslivsnestorn Rune Brandinger som suttit i ett 80-tal styrelser. Styrelseakademien ger ut boken.

Styrelsearbetet i det svenska näringslivet har professionaliserats åtskilligt de senaste decennierna, bland annat tack vare dokument som Svensk kod för bolagsstyrning och Vägledning till god styrelsesed . Ändå har det hittills inte […]

Av |29 september, 2015|Böcker|