Krisernas Grekland i politik och litteratur

Greklands ekonomiska krisläge är välbekant för de flesta av oss efter de senaste årens gigantiska nödlån. Men Grekland är välbekant också av mer positiva skäl, inte minst som uppskattat semestermål. Allra mest central är ändå den roll Grekland spelat och spelar som ursprung för den västerländska demokratin, kulturen och civilisationen.

Det viktigaste syftet med Krisernas […]

Av |22 september, 2015|Böcker|

Klas Eklund skriver nytt om tillväxt

I sin nya bok Tillväxt tar sig Klas Eklund an mänsklighetens största ekonomiska fråga och hjälper till att reda ut tillväxtens snårigheter.

– Från att tidigare ha haft en tämligen okritisk inställning till BNP-tillväxt har jag blivit övertygad om att den ekonomiska tillväxten framöver måste bli mer hållbar och att tillväxtmåtten bör förnyas, säger han.

Av |10 september, 2015|Böcker, Nyheter|

Den förlorade sonens återkomst – Peter Wallenberg 1925-2015

Ronald Fagerfjäll skärskådar i sin bok Den förlorade sonens återkomst en vanartig son, Peter, från Sveriges mäktigaste familj Wallenberg som skickas ut för ”att göras till karl” på en lång resa utomlands som säljare av kompressorer. Den resan skulle pågå i hela elva år på grund av faderns och sonens tjurskalliga fejd.

När sonen väl […]

Av |9 september, 2015|Böcker|

Statskontorets rapport om offentlig sektor

Statskontoret rapport Den offentliga sektorn i korthet 2015 har kommit och den redovisar en översiktlig bild av utvecklingen de senaste åren. Fokus ligger på att redovisa det senaste årets utveckling, framför allt inom den statliga förvaltningen.

I rapporten redovisas utvecklingen för den offentliga sektorns finanser, sysselsättningen, antalet myndigheter och årsarbetskrafter i staten samt medborgarnas uppfattningar […]

Av |8 september, 2015|Böcker, Demokrati, Nyheter|

Så vinner du kommunikationskriget

Per Schlingmann var en av arkitekterna bakom moderaternas förändringsarbete och tidigare kommunikationschef och partisekreterare för Moderaterna.

Han har nu skrivit boken ”Så vinner du kommunikationskriget”. Han menar att vi befinner oss i ett kommunikationskrig där alla kämpar mot alla i kampen om människors tid och uppmärksamhet. Vinnare blir den som etablerar historier som andra vill […]

Av |7 september, 2015|Böcker|

Halvvägs för Fredrik Reinfeldt

Hur blir man statsminister? Från elevrådet till Rosenbad, från MUF till Bryssel – Halvvägs är Fredrik Reinfeldts egen berättelse om tjugofem år i svensk och internationell politik.

Reinfeldt skriver om en ung samhällsintresserad man som strax efter sin 40-årsdag blev Sveriges statsminister. Han skildrar sin uppväxt i förorter till Stockholm och sin väg in i […]

Av |5 september, 2015|Böcker|

Miljön viktig för att bli rik

Att bli rik handlar mer om uppfostran än gener. Det visar en ny studie av svenska adoptivbarn som genomförts av forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Att barn till rika föräldrar själva blir förmögna, även innan de ärvt, är väl känt. Beror barnens ekonomiska framgång som vuxna på starka gener eller att de vuxit upp […]

Klimatmodeller måste omvärderas efter svensk forskning

Forskare från Sverige och USA har visat att hur organiskt material bryts ner av svampar och bakterier är fel. Klimatmodeller som tar hänsyn till mikroorganismer för att uppskatta framtida klimatförändringar måste omvärderas efter en svensk studie som pågått i 23 år.

När en växt tar in kol i sina rötter för att nå de näringsämnen […]

Politiken osynlig när regionalt möter globalt

I medierna och i politiken framställs globalisering som en naturkraft, en flodvåg bortom politikers möjlighet att påverka eller argumentera mot. Det står i skarp kontrast till politikernas tro på den egna förmågan att skapa regionala förutsättningar, enligt en ny forskning från Karlstads universitet.

Andreas Öjehag vid Karlstads universitet har tittat närmare på flera hundra policydokument […]

Av |25 augusti, 2015|Böcker, Demokrati, Nyheter|

Inte ett enda islam

”Islam – en religionsvetenskaplig introduktion” är titeln på en ny antologi som tar ett helhetsgrepp om islam och muslimsk kultur. Redaktörer är religionsvetarna Simon Sorgenfrei på Södertörn högskola och Susanne Olsson på Stockholms universitet. Övriga författare är alla ledande svenska forskare inom ämnet.
I dag lever i världen uppskattningsvis 1,6 miljarder människor med muslimsk kulturbakgrund. […]

Av |22 augusti, 2015|Böcker|