Nej till ny bostadsförsörjningslag

Utredningen om kommunal planering för bostäder har lämnat sitt slutbetänkande. SKL säger nej till utredningens förslag om en ny bostadsförsörjningslag.

– Kommunerna bör även fortsättningsvis ha ansvar för bostadsförsörjningen. Staten eller regionerna ska inte ta över delar av ansvaret, utan i stället ska de skapa goda förutsättningar för att kommunerna ska kunna ta ansvar, säger […]

Av |17 september, 2018|Bostad och Familj, Kommuner, Nyheter|

Informationen kring andrahandsuthyrning ska bli bättre

Boverket ska ta fram ett förslag på hur informationen kring privatbostadsuthyrning för att enskilda ska kunna få tydlig och lättillgänglig information om vad som gäller.

- Andrahandsuthyrning och privatbostadsuthyrning är viktiga komplement till den ordinarie bostadsmarknaden. Därför är det viktigt för de som funderar på att hyra eller hyra ut en bostad att enkelt få […]

Av |6 september, 2018|Bostad och Familj, Nyheter|

Stärkt föräldraskapsstöd

Regeringen har beslutat om en ny nationell strategi för stärkt föräldraskapsstöd. Syftet är att främja barns hälsa och utveckling.

- Många föräldrar efterfrågar stöd i sitt föräldraskap. Eftersom vi vet hur viktiga föräldrarna och hemmiljön är för hur barn utvecklas och mår, är det positivt att föräldrar ber om stöd när det behövs. På så […]

Av |4 september, 2018|Bostad och Familj, Nyheter|

Barnfamiljer ska slippa hamna i skuld

Regeringen vill se till att barnfamiljer inte riskerar att bli skuldsatta, vilket för ofta sker. Därför vill regeringen modernisera reglerna för bostadsbidrag och underhållsstöd och se till att det når rätt personer.

– Bostadsbidrag och underhållsstöd utgör viktiga delar i regeringens arbete för att höja levnadsstandarden för barn i de familjer som har det tuffast. […]

Av |4 september, 2018|Bostad och Familj, Nyheter|

Nya regler för fastighetsmäklarbranschen

Regeringen har tagit emot en utredning med förslag på utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen.

2017 års fastighetsmäklarutredning har lämnat förslag som innebär att fastighetsmäklarföretagen blir en integrerad del av det fastighetsmäklarrättsliga systemet. I uppdraget har ingått att lämna förslag på ett ändamålsenligt system med registreringsplikt för mäklarföretagen och att ställa dessa företag under tillsyn.

– För många […]

Av |10 augusti, 2018|Bostad och Familj, Nyheter|

Modernare byggregler

Kommittén för modernare byggregler har lämnat en rapport som pekar på ett antal vägval som är viktiga för att modernisera dagens byggregler.

Kommittén för modernare byggregler har under det senaste året träffat 220 professionella tillämpare av byggregelverket och representanter för brukare av bostäder. Förutom rundabordssamtal med olika organisationer har kommittén besökt 15 kommuner, från Kiruna […]

Prövning av hyres- och arrendetvister

Hyres- och arrendenämnderna medlar i tvister som rör bland annat hyres- och bostadsrätter och i tvister mellan jordägare och arrendatorer. Nämnderna fattar också beslut i vissa frågor, till exempel rätten att hyra ut en lägenhet i andra hand. Nu vill regeringen modernisera reglerna.

Regeringen föreslår nu bland annat att:

Modern teknik ska utnyttjas på ett bättre […]

Högutbildade flyktingar snabbare i jobb

Efter tio år i Sverige har högskoleutbildade som flyktinginvandrat till storstäderna i princip samma sysselsättningsgrad som inrikes födda. Men bara drygt en tredjedel har ett jobb i nivå med sin utbildning. Det visar en ny rapport från Unionen.

Högskoleutbildade som flyktinginvandrat till Sverige kommer betydligt snabbare in på arbetsmarknaden jämfört med personer som flyktinginvandrat utan […]

Föräldrapenningen ändras för att stärka jämställdheten

Regeringen vill stärka jämställdheten och förbättra situationen för stjärnfamiljer genom att låta fler ta ut föräldrapenning för barnet.

I en proposition till riksdagen föreslås att en förälders sambo ska likställas med en förälder utan krav på att föräldern och sambon ska ha varit gifta med varandra eller ha barn tillsammans. Dessutom föreslås att föräldrapenningdagarna på […]

Fler bostäder på landsbygden

Boverket ska utreda hur staten kan underlätta finansieringen av bostadsbyggande på landsbygden.

- Det måste vara möjligt att finansiera bostadsbyggande på landsbygden, oavsett om det gäller flerbostadshus eller villor. Bankernas lokalkännedom har minskat på många orter och därför behöver staten gå in och underlätta finansieringen för dem som vill bygga på landsbygden, säger bostadsminister Peter Eriksson.

- Landsbygden […]