Nya regler för fastighetsmäklarbranschen

Regeringen har tagit emot en utredning med förslag på utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen.

2017 års fastighetsmäklarutredning har lämnat förslag som innebär att fastighetsmäklarföretagen blir en integrerad del av det fastighetsmäklarrättsliga systemet. I uppdraget har ingått att lämna förslag på ett ändamålsenligt system med registreringsplikt för mäklarföretagen och att ställa dessa företag under tillsyn.

– För många […]

Av |10 augusti, 2018|Bostad och Familj, Nyheter|

Modernare byggregler

Kommittén för modernare byggregler har lämnat en rapport som pekar på ett antal vägval som är viktiga för att modernisera dagens byggregler.

Kommittén för modernare byggregler har under det senaste året träffat 220 professionella tillämpare av byggregelverket och representanter för brukare av bostäder. Förutom rundabordssamtal med olika organisationer har kommittén besökt 15 kommuner, från Kiruna […]

Prövning av hyres- och arrendetvister

Hyres- och arrendenämnderna medlar i tvister som rör bland annat hyres- och bostadsrätter och i tvister mellan jordägare och arrendatorer. Nämnderna fattar också beslut i vissa frågor, till exempel rätten att hyra ut en lägenhet i andra hand. Nu vill regeringen modernisera reglerna.

Regeringen föreslår nu bland annat att:

Modern teknik ska utnyttjas på ett bättre […]

Högutbildade flyktingar snabbare i jobb

Efter tio år i Sverige har högskoleutbildade som flyktinginvandrat till storstäderna i princip samma sysselsättningsgrad som inrikes födda. Men bara drygt en tredjedel har ett jobb i nivå med sin utbildning. Det visar en ny rapport från Unionen.

Högskoleutbildade som flyktinginvandrat till Sverige kommer betydligt snabbare in på arbetsmarknaden jämfört med personer som flyktinginvandrat utan […]

Föräldrapenningen ändras för att stärka jämställdheten

Regeringen vill stärka jämställdheten och förbättra situationen för stjärnfamiljer genom att låta fler ta ut föräldrapenning för barnet.

I en proposition till riksdagen föreslås att en förälders sambo ska likställas med en förälder utan krav på att föräldern och sambon ska ha varit gifta med varandra eller ha barn tillsammans. Dessutom föreslås att föräldrapenningdagarna på […]

Fler bostäder på landsbygden

Boverket ska utreda hur staten kan underlätta finansieringen av bostadsbyggande på landsbygden.

- Det måste vara möjligt att finansiera bostadsbyggande på landsbygden, oavsett om det gäller flerbostadshus eller villor. Bankernas lokalkännedom har minskat på många orter och därför behöver staten gå in och underlätta finansieringen för dem som vill bygga på landsbygden, säger bostadsminister Peter Eriksson.

- Landsbygden […]

De som flyttar till fattiga områden blir sjuka

De som bor i fattiga bostadsområden har i genomsnitt sämre hälsa än de som bor i rika områden.

En orsak kan vara socioekonomiska faktorer som både påverkar var man bor och vilken hälsa man har. En annan orsak kan vara att bostadsområdet påverkar hälsan.

IFAU – Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering studerar hälsan hos barn […]

Nya regler för bostadsbidrag

Regeringen föreslår att avstämningen av bidragsgrundande inkomster ska ske tidigare. Det ska underlätta för dem som fått bostadsbidrag och måste betala tillbaka.

– I dag kan det dröja över två år från det att en familj söker bostadsbidrag till dess att de får veta om någon del av det utbetalade bidraget ska betalas tillbaka. Det […]

Tydligare plan ska underlätta byggandet

Bostadsminister Peter Eriksson har tagit emot utredningen om en utvecklad översiktsplanering. En kontinuerlig översiktsplanering ska ge bättre förutsättningar för detaljplaner och bygglov. Ökad tydlighet från kommunerna ska mötas av tydliga besked från staten.

Utredningen föreslår nya bestämmelser i plan- och bygglagen för att lagen ska ge stöd för en bättre tillämpning och för att översiktsplanen […]

Billigare bygga med nordiskt samarbete

De nordiska länderna ska få fler gemensamma byggregler och standarder mellan myndigheter i de nordiska länderna. Och det ska leda till lägre byggkostnader.

– Norden ska vara världens mest integrerade byggmarknad. Vi vill göra det lättare för företagen i Norden att bygga tvärs över gränserna för att skapa bättre och billigare byggen i alla delar […]