Nya tjänster för att deklarera bostadsförsäljning

Över 270 000 personer ska deklarera att de sålt bostad under 2017. Skatteverket har utvecklat tre tjänster för att underlätta deklarationen.

– Många tycker att det är svårt att deklarera bostadsförsäljning. Därför har vi tagit fram tre tjänster där det går att räkna ut vinst eller förlust och vilken skatt som ska betalas, beräkna avdrag […]

Av |10 april, 2018|Bostad och Familj, Nyheter|

Nordiska familjefäder är lyckliga

Familjelivet för män i Norden ger större lycka än för män i övriga Europa, visar forskning från på Mittuniversitetet.

– Det vi ser är att strävan efter ökad jämställdhet faktiskt slår igenom när det gäller hur vi upplever lycka och välbefinnande. Generellt sett så är upplevelsen av lycka större i länder som bedriver ett mer […]

Underhållsstödet höjs för tonåringar

Barns behov varierar i olika åldrar. Regeringen vill därför ge mer underhållsstöd till ensamstående föräldrar med tonårsbarn.

– Vi vet att ju äldre barnen blir desto mer ökar utgifterna, då är det rimligt att vi även anpassar underhållsstödet efter de förutsättningarna. Jag är väldigt glad över att vi kommer att ha höjt underhållsstödet med totalt […]

Modernare adoptionsregler

Regeringen vill modernisera adoptionsreglerna. Bland annat ska barnets bästa få större genomslag i adoptionsprocessen och sambor ska få adoptera på samma sätt som gifta par.

– Regeringen föreslår en modernisering av reglerna om adoption för att stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten. Regelverket anpassas också för att det bättre ska spegla samhället som det ser ut i […]

Lokal samverkan ger färre vräkningar

Färre hyresgäster vräks, visar ny statistik från Kronofogden. En förklaring är att det lokala samarbetet för att förebygga vräkningar har blivit vanligare och mer effektivt.

 

Antalet ansökningar om att genomföra en vräkning minskade förra året med 7 procent, från 5 758 till 5 376. De vräkningar som faktiskt genomfördes minskade i sin tur från 1 […]

Av |27 februari, 2018|Bostad och Familj, Nyheter|

Pengarna tillbaka om kommunen är sen

Var femte kommun i Sverige håller inte handläggningstiderna för bygglov. Något som regeringen tröttnat på och föreslår därför att den som är drabbad av förseningar ska få en reducerad avgift.

- Det är rimligt att den som drabbas av att kommunerna inte klarar kraven på handläggningstider när det gäller bygglovsärenden blir kompenserad för dröjsmålet. Detta […]

Maten har blivit billigare

PRO:s stora prisundersökning 2017 visar att genomsnittspriset för en PRO-kasse minskat med nästan 17 kronor sedan förra mätningen 2016. Men dyrast i de nordliga länen.

- Vi vill stärka konsumenterna och skapa prismedvetenhet med vår undersökning. Vi vet att många av våra medlemmar måste tänka igenom sina matinköp på öret. Så ser verkligheten ut. Men […]

Av |29 januari, 2018|Bostad och Familj, Nyheter|

Färre skuldsatta hos Kronofogden

Inte sedan 1991 har antalet skuldsatta varit så få. Det visar ny statistik från Kronofogden.

 

– Vi bedömer att minskningen hänger ihop med en stark svensk ekonomi, fler personer i sysselsättning och det fortsatt låga ränteläget, men också på att vi under 2017 beviljat rekordmånga skuldsaneringar, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden.

För första gången sedan […]

Av |22 januari, 2018|Bostad och Familj, Nyheter|

Enklare boende för äldre

Regeringen föreslår att kommunerna erbjuder ett mellanboende för äldre personer som behöver viss hjälp, service och gemenskap men inte har behov av hjälp och tillsyn alla tider på dygnet.

Nu presenterar regeringen ett antal nya delar som gäller förslaget om mellanboende.

Regeringen föreslår bland annat:

- att det i mellanboenden inte ska krävas tillgång till personal dygnet […]

Av |4 januari, 2018|Bostad och Familj, Nyheter|

Modernare standardiserade byggregler

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson har tagit emot ett delbetänkande av Kommittén för modernare byggregler. Kommittén presenterade tre förslag som ska leda till stärkt samverkan mellan samhällsbyggnadsbranschen, staten och Swedish Standards Institute (SIS).

För att underlätta att den svenska samhällsbyggnationen på lång sikt ska kunna fortsätta i hög takt behövs det ett bättre fungerande standardiseringsarbete […]

Av |29 december, 2017|Bostad och Familj, Nyheter|