De som flyttar till fattiga områden blir sjuka

De som bor i fattiga bostadsområden har i genomsnitt sämre hälsa än de som bor i rika områden.

En orsak kan vara socioekonomiska faktorer som både påverkar var man bor och vilken hälsa man har. En annan orsak kan vara att bostadsområdet påverkar hälsan.

IFAU – Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering studerar hälsan hos barn […]

Nya regler för bostadsbidrag

Regeringen föreslår att avstämningen av bidragsgrundande inkomster ska ske tidigare. Det ska underlätta för dem som fått bostadsbidrag och måste betala tillbaka.

– I dag kan det dröja över två år från det att en familj söker bostadsbidrag till dess att de får veta om någon del av det utbetalade bidraget ska betalas tillbaka. Det […]

Tydligare plan ska underlätta byggandet

Bostadsminister Peter Eriksson har tagit emot utredningen om en utvecklad översiktsplanering. En kontinuerlig översiktsplanering ska ge bättre förutsättningar för detaljplaner och bygglov. Ökad tydlighet från kommunerna ska mötas av tydliga besked från staten.

Utredningen föreslår nya bestämmelser i plan- och bygglagen för att lagen ska ge stöd för en bättre tillämpning och för att översiktsplanen […]

Billigare bygga med nordiskt samarbete

De nordiska länderna ska få fler gemensamma byggregler och standarder mellan myndigheter i de nordiska länderna. Och det ska leda till lägre byggkostnader.

– Norden ska vara världens mest integrerade byggmarknad. Vi vill göra det lättare för företagen i Norden att bygga tvärs över gränserna för att skapa bättre och billigare byggen i alla delar […]

Ny lag ska ge fler bostäder

Ett förslag på ett nytt arbetssätt där Boverket, länsstyrelserna, regionerna och kommunerna förväntas bidra till att skärpa bilden av bostadsbristens omfattning, och vad som är effektiva insatser för att åtgärda den har lämnats över till bostadsminister Peter Eriksson.

-Vi behöver ett förtydligande av kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Utredningen visar på ett arbetssätt och ansvarsfördelning som innebär att […]

Attefallshusen växer

Hösten 2017 gav regeringen Boverket i uppdrag att utreda förutsättningarna att utöka byggnadsarean för Attefallshus. Nu redovisar Boverket uppdraget till regeringen och föreslår en utökning från 25 till 30 kvadratmeter.

- Attefallshusen var en bra idé men har inte gett så många nya bostäder som man förväntat sig. Jag hoppas nu att vi ska kunna […]

Nya tjänster för att deklarera bostadsförsäljning

Över 270 000 personer ska deklarera att de sålt bostad under 2017. Skatteverket har utvecklat tre tjänster för att underlätta deklarationen.

– Många tycker att det är svårt att deklarera bostadsförsäljning. Därför har vi tagit fram tre tjänster där det går att räkna ut vinst eller förlust och vilken skatt som ska betalas, beräkna avdrag […]

Av |10 april, 2018|Bostad och Familj, Nyheter|

Nordiska familjefäder är lyckliga

Familjelivet för män i Norden ger större lycka än för män i övriga Europa, visar forskning från på Mittuniversitetet.

– Det vi ser är att strävan efter ökad jämställdhet faktiskt slår igenom när det gäller hur vi upplever lycka och välbefinnande. Generellt sett så är upplevelsen av lycka större i länder som bedriver ett mer […]

Underhållsstödet höjs för tonåringar

Barns behov varierar i olika åldrar. Regeringen vill därför ge mer underhållsstöd till ensamstående föräldrar med tonårsbarn.

– Vi vet att ju äldre barnen blir desto mer ökar utgifterna, då är det rimligt att vi även anpassar underhållsstödet efter de förutsättningarna. Jag är väldigt glad över att vi kommer att ha höjt underhållsstödet med totalt […]

Modernare adoptionsregler

Regeringen vill modernisera adoptionsreglerna. Bland annat ska barnets bästa få större genomslag i adoptionsprocessen och sambor ska få adoptera på samma sätt som gifta par.

– Regeringen föreslår en modernisering av reglerna om adoption för att stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten. Regelverket anpassas också för att det bättre ska spegla samhället som det ser ut i […]