Lokal samverkan ger färre vräkningar

Färre hyresgäster vräks, visar ny statistik från Kronofogden. En förklaring är att det lokala samarbetet för att förebygga vräkningar har blivit vanligare och mer effektivt.

 

Antalet ansökningar om att genomföra en vräkning minskade förra året med 7 procent, från 5 758 till 5 376. De vräkningar som faktiskt genomfördes minskade i sin tur från 1 […]

Av |27 februari, 2018|Bostad och Familj, Nyheter|

Pengarna tillbaka om kommunen är sen

Var femte kommun i Sverige håller inte handläggningstiderna för bygglov. Något som regeringen tröttnat på och föreslår därför att den som är drabbad av förseningar ska få en reducerad avgift.

- Det är rimligt att den som drabbas av att kommunerna inte klarar kraven på handläggningstider när det gäller bygglovsärenden blir kompenserad för dröjsmålet. Detta […]

Maten har blivit billigare

PRO:s stora prisundersökning 2017 visar att genomsnittspriset för en PRO-kasse minskat med nästan 17 kronor sedan förra mätningen 2016. Men dyrast i de nordliga länen.

- Vi vill stärka konsumenterna och skapa prismedvetenhet med vår undersökning. Vi vet att många av våra medlemmar måste tänka igenom sina matinköp på öret. Så ser verkligheten ut. Men […]

Av |29 januari, 2018|Bostad och Familj, Nyheter|

Färre skuldsatta hos Kronofogden

Inte sedan 1991 har antalet skuldsatta varit så få. Det visar ny statistik från Kronofogden.

 

– Vi bedömer att minskningen hänger ihop med en stark svensk ekonomi, fler personer i sysselsättning och det fortsatt låga ränteläget, men också på att vi under 2017 beviljat rekordmånga skuldsaneringar, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden.

För första gången sedan […]

Av |22 januari, 2018|Bostad och Familj, Nyheter|

Enklare boende för äldre

Regeringen föreslår att kommunerna erbjuder ett mellanboende för äldre personer som behöver viss hjälp, service och gemenskap men inte har behov av hjälp och tillsyn alla tider på dygnet.

Nu presenterar regeringen ett antal nya delar som gäller förslaget om mellanboende.

Regeringen föreslår bland annat:

- att det i mellanboenden inte ska krävas tillgång till personal dygnet […]

Av |4 januari, 2018|Bostad och Familj, Nyheter|

Modernare standardiserade byggregler

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson har tagit emot ett delbetänkande av Kommittén för modernare byggregler. Kommittén presenterade tre förslag som ska leda till stärkt samverkan mellan samhällsbyggnadsbranschen, staten och Swedish Standards Institute (SIS).

För att underlätta att den svenska samhällsbyggnationen på lång sikt ska kunna fortsätta i hög takt behövs det ett bättre fungerande standardiseringsarbete […]

Av |29 december, 2017|Bostad och Familj, Nyheter|

Glashus vinner terräng

Sedan flera år söker forskare och företag lösningen på hur en glasvägg ska kunna bära upp en byggnad. Och just nu är sökandet, understött av regionala EU-pengar via Tillväxtverket, inne i en fas som kan ges den första riktiga ”glasväggen” om något år.

Det började för nästan tio år sedan med ett projekt som leddes […]

Fler blir hemlösa

Antalet hemlösa som sover under bar himmel eller i offentliga utrymmen har ökat med närmare 400 personer, eller 130 procent sedan 2011, enligt Socialstyrelsens kartläggning.

Undersökningen är nationell och bygger på uppgifter från kommuner, landsting, trossamfund, frivilligorganisationer med flera, ungefär 2 000 verksamheter, under en vecka i april i år. Totalt i landet var det […]

Av |1 december, 2017|Bostad och Familj, Nyheter|

Nya amorteringskrav

Regeringen har godkänt Finansinspektionens förslag om amorteringskrav.

- Hushållens skuldsättning har ökat kraftigt under ett stort antal år. Den ökande skuldsättningen bygger upp stora risker för svensk ekonomi. Det är rimligt att nya bolånetagare som tar stora lån i förhållande till sina inkomster amorterar sina skulder, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Det förstärkta amorteringskravet innebär att nya […]

Av |1 december, 2017|Bostad och Familj, Nyheter|

1,8 miljarder kronor i byggbonus

199 av landets 290 kommuner får regeringens byggbonus som Boverket nu har fördelat, en summa på 1,8 miljarder kronor. I kommunerna har 73 372 bostäder getts startbesked under perioden 31 juli 2016 till 1 augusti 2017.

- Jag är glad och stolt över att kommunerna i landet har fått fart på bostadsbyggandet. Regeringens byggbonus bidrar […]