Glashus vinner terräng

Sedan flera år söker forskare och företag lösningen på hur en glasvägg ska kunna bära upp en byggnad. Och just nu är sökandet, understött av regionala EU-pengar via Tillväxtverket, inne i en fas som kan ges den första riktiga ”glasväggen” om något år.

Det började för nästan tio år sedan med ett projekt som leddes […]

Fler blir hemlösa

Antalet hemlösa som sover under bar himmel eller i offentliga utrymmen har ökat med närmare 400 personer, eller 130 procent sedan 2011, enligt Socialstyrelsens kartläggning.

Undersökningen är nationell och bygger på uppgifter från kommuner, landsting, trossamfund, frivilligorganisationer med flera, ungefär 2 000 verksamheter, under en vecka i april i år. Totalt i landet var det […]

Av |1 december, 2017|Bostad och Familj, Nyheter|

Nya amorteringskrav

Regeringen har godkänt Finansinspektionens förslag om amorteringskrav.

- Hushållens skuldsättning har ökat kraftigt under ett stort antal år. Den ökande skuldsättningen bygger upp stora risker för svensk ekonomi. Det är rimligt att nya bolånetagare som tar stora lån i förhållande till sina inkomster amorterar sina skulder, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Det förstärkta amorteringskravet innebär att nya […]

Av |1 december, 2017|Bostad och Familj, Nyheter|

1,8 miljarder kronor i byggbonus

199 av landets 290 kommuner får regeringens byggbonus som Boverket nu har fördelat, en summa på 1,8 miljarder kronor. I kommunerna har 73 372 bostäder getts startbesked under perioden 31 juli 2016 till 1 augusti 2017.

- Jag är glad och stolt över att kommunerna i landet har fått fart på bostadsbyggandet. Regeringens byggbonus bidrar […]

Tryggare om lägenheten brinner upp

Om en lägenhet blir förstörd till exempel vid brand kan hyreskontraktet upphöra. Hyresgästen är beroende av hur hyresvärden agerar när lägenheten har förstörts. Det tas inte någon hänsyn till att omständigheterna kan skifta och att olika lösningar kan vara motiverade.

– Hyresgäster ska kunna lita på att lagen tar hänsyn till deras intressen även när […]

Av |3 november, 2017|Bostad och Familj, Nyheter|

Regeringens byggbonus populärt bland kommunerna

Av landets 290 kommuner har över 200 sökt regeringens byggbonus som uppgår till 1,8 miljarder kronor.

Kommunerna har nu ansökt om stöd för perioden 1 augusti 2016 till 1 augusti 2017. Antalet kommuner som sökt stödet har ökat kraftigt. Över 200 kommuner har sökt byggbonus i år. Mängden startbesked uppgår i ansökningarna till totalt ca […]

Av |10 oktober, 2017|Bostad och Familj, Nyheter|

Hållbara bostäder ska byggas

Regeringen har i budgetpropositionen 2018 avsatt 75 miljoner kronor för 2018, 100 miljoner kronor 2019 och 100 miljoner kronor 2020 i stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimatpåverkan.

- Det är väldigt viktigt att de bostäder som byggs i dag är klimatsmarta, byggda av hållbara material och tar tillvara på innovativa och arkitektoniska […]

Av |25 september, 2017|Bostad och Familj, Nyheter|

Förenklade bostadsbidrag för barn

Regeringen vill förenkla bostadsbidraget för barn som bor växelvis hos båda föräldrarna. Ungefär 35 procent av barnen bor växelvis efter en separation.

Regeringen vill därför ge föräldrarna likvärdiga möjligheter till bostadsbidrag även när barnen bor hos båda. Regeringen vill även höja såväl inkomstgränserna som umgängesbidraget inom bostadsbidraget.

- Staten ska inte försvåra ekonomiskt för de som […]

Av |22 september, 2017|Bostad och Familj, Nyheter|

Nya taxeringsvärden för småhus

Taxeringsvärdena beräknas öka för 2,4 miljoner småhus med i genomsnitt 26 procent. Mest ökar taxeringsvärdena i Stockholms län, med 38 procent. Den minsta ökningen finns i Blekinge län, med 11 procent.

– Det är försäljningspriserna på fastighetsmarknaden åren 2014-2016 som avgör nivån på taxeringsvärdena. Prisutvecklingen har varit stark i hela landet under den här perioden, […]

Av |19 september, 2017|Bostad och Familj, Nyheter|

Småsyskon har sämre hälsa

Småsyskon löper större risk att vårdas på sjukhus, visar en ny IFAU-rapport skriven av två forskare vid nationalekonomiska institutionen på Uppsala universitet.

Småsyskon har sämre skolresultat och klarar sig sämre på arbetsmarknaden än storasyskon, det har tidigare forskning visat. Författarna är intresserade av att studera om småsyskonen också har sämre hälsa som barn, något som […]