Riksdagsledamöternas arvoden höjs

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 500 kronor till 66 900 kronor i månaden från och med den 1 november 2018.

I de överväganden som legat till grund för beslutet har nämnden beaktat de löneförändringar under 2018 som ägt rum på arbetsmarknaden.
Nämnden består av Johan Hirschfeldt, Peter Egardt och Barbro Holmberg.

Av |8 oktober, 2018|Demokrati, Nyheter|

Ulf Kristersson (M) ska försöka bilda regering

Riksdagens talman Andreas Norlén har gett Ulf Kristersson (M) i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering.

- Jag har haft bra samtal med alla partierna. Nu är det dags för dem att förhandla om regeringsfrågan. Därför har jag gett Ulf Kristersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som tolereras […]

Av |2 oktober, 2018|Demokrati, Nyheter|

SKL vill ha skärpta straff för den som hotar förtroendevalda

Var fjärde förtroendevald uppger att de har utsatts för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt politiska förtroendeuppdrag. Undersökningar visar både att hoten med åren tenderar att bli både fler och grövre.

– Hot, hat och våld mot förtroendevalda utgör i förlängningen ett allvarligt hot mot vårt demokratiska system. SKL har länge efterfrågat straffrättsliga […]

Av |17 september, 2018|Demokrati, Nyheter|

Billigaste valmaterialet inte miljövänligt

Många väljer att visa sitt stöd för ett politiskt parti genom att köpa deras prylar och kläder. För fyra av de vanligaste produkterna skiljer det 500 kronor mellan det billigaste och det dyraste politiska partiet. En del partier har också rättvisemärkta varor, andra säljer sina saker helt utan materialbeskrivning, visar en jämförelse gjord av […]

Beslutsblindhet leder till politiska åsiktsförändringar som består över tid

Forskare från Lunds universitet och Karolinska institutet har visat att beslutsblindhet kan leda till förändringar av politiska åsikter som består över tid. Dessutom fann de att deltagare som motiverade dessa ”falska åsikter” uppvisade de största åsiktsförändringarna.

I studien svarade totalt 372 deltagare på en politisk enkät om sjukvård, skola, och miljö. Efteråt ombads hälften av […]

Av |3 september, 2018|Demokrati, Nyheter|

Blocköverskridande styren ute i landet

Tid, tillit och sakpolitik. Det är tre viktiga förutsättningar i de tidiga diskussionerna för att bilda en blocköverskridande koalition i kommuner och regioner. Det visar en studie gjord vid Linköpings universitet.

Blocköverskridande majoritetsstyren blev allt vanligare efter valet 2014 i kommuner och regioner som en följd av det nya politiska landskap som bildades när Sverigedemokraterna […]

Av |30 augusti, 2018|Demokrati, Kommuner, Landsting, Nyheter|

Fler röstar olika i kommun-, landstings- och riksdagsval

Stödet för riksdagspartierna varierar i riksdags- och kommunval. I de återkommande väljarundersökningarna har röstdelningen ökat och uppgick till 33 procent i 2014 års val.

I Sverige är det en gemensam valdag för riksdags-, landstings- och kommunval men ofta dominerar den nationella politiken i mediernas bevakning och den politiska debatten. När de lokala och regionala frågorna […]

Av |29 augusti, 2018|Demokrati, Nyheter|

Ändringar i vallagen

Regeringen föreslår ändringar i vallagen. Ändringarna stärker skyddet för valhemligheten och ökar möjligheterna för personröstning.

Nu föreslår regeringen att det ska införas ett krav på att platsen där valsedlarna läggs ut ska vara avskärmad. Ingen väljare ska uppleva en risk för att röja sin valhemlighet när den tar valsedlar från valsedelstället.

I dag finns det inga […]

Av |29 augusti, 2018|Demokrati, Nyheter|

Politisk reklam går inte hem

Inställningen till reklam från politiska partier är negativ för nära fem av tio, och de negativt inställda har blivit fler de senaste fyra åren. Endast var sjätte svensk är positiv till politisk reklam, visar en ny undersökning som intresseorganisationen Sveriges Annonsörer låtit göra.

Med några veckor kvar till årets val inleds nu valkampanjernas intensivaste fas. […]

Av |10 augusti, 2018|Demokrati, Nyheter|

Svårt bevisa effekten av förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism

Forskare har kartlagt 183 förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism i västvärlden. Resultaten visar att samtliga brister vad gäller utvärdering.

– Det behövs mer forskning för att se vilka metoder som fungerar och även fler långsiktiga satsningar. Många av de förebyggande projekten pågår inte tillräckligt länge för att effekterna ska kunna mätas och beläggas, säger Christer […]

Av |7 juli, 2018|Demokrati, Nyheter|